Adatvédelmi szabályzat

Legutóbbi módosítás: 2024. február 8.

1 SZAKASZ: ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÖN DIGITÁLIS JOGAI

Miről szól ez a szabályzat?

Üdvözöljük Adatvédelmi szabályzatunkban! Örülünk, hogy többet szeretne megtudni arról, hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról. Ebből a szabályzatból megtudhatja, miként vigyázunk adataira, ha meglátogatja vagy amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy használja az alkalmazásainkat. Továbbá az adatvédelmi szabályzatból megismerheti a személyes adataihoz fűződő jogait, valamint azt is, hogy a törvények milyen védelmet nyújtanak Önnek. Illetve ez az adatvédelmi szabályzat mind az online, mind pedig az offline adatgyűjtési tevékenységeinkre is kiterjed, beleértve azokat a személyes adatokat, amelyeket különböző csatornáinkon, például webhelyeken, alkalmazásokban, harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, kiskereskedelmi üzletekben, értékesítési pontokon és rendezvényeken keresztül gyűjthetünk.

Ez az általános Adatvédelmi szabályzatunk. Egyes jogrendszerekben további ország-/államspecifikus rendelkezések alkalmazandók. Ide kattintva átirányítjuk az egyedi rendelkezésekhez.

Tehát ha többet szeretne megtudni arról, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk és osztjuk meg a személyes adatokat, akkor a megfelelő helyen jár!

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A LEGO Csoport különböző, a világ számos részén található jogi entitásokból áll. A LEGO Csoportról itt tudhat meg többet: https://www.LEGO.com/aboutus.

Ez az adatvédelmi szabályzat a LEGO Csoport összes olyan vállalata nevében kerül kiállításra, ahol a LEGO System A/S az adatkezelő (ez a vállalat vállal felelősséget és hoz döntéseket az adatok tekintetében). Bizonyos esetekben a LEGO Csoport a helyi szervezet saját adatkezelőjét jelölte ki az adott országban, ahol helyi adatkezelés folyik. Az Adatvédelmi szabályzat érdekében, amikor többes szám első személyt alkalmazunk („mi”, „bennünket”, „miénk”), voltaképp a LEGO System A/S vállalatot értjük alatta.

Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt („DPO“), aki a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdésekben illetékes. Ha bármilyen kérdése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Emellett az adatvédelmi tisztviselőnek is küldhet levelet a következő címre:

   LEGO System A/S
   Aastvej 1,
   7190 Billund,
   Dánia
   Att (címzett): DPO

Kérjük, tüntesse fel a nevét és országát, amelyre kérése vonatkozik!

Adatvédelmi jogok

Érintettként a következő jogok illetik meg az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban:

 • Hozzáférés kérése a személyes adataihoz. Joga van hozzáférni az Önről tárolt személyes adatokhoz. Sok esetben, ezeket az adatokat megtalálja az online szolgáltatásainkban. A hozzáféréshez való jogát azonban jogszabályok, más személyek adatvédelme, valamint a LEGO Csoport üzleti gyakorlatainak, szakértelmének, bizalmas információinak és belső értékeléseinek figyelembevétele korlátozhatja.

 • Kérheti a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését. Ha az Önre vonatkozó adataink helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok korrigálását, a szabályozásból következő korlátozásokkal.

 • Törlés kérése Joga van az adatainak törlését kérni, ha:

 1. a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez eredetileg begyűjtésre kerültek vagy más módon feldolgozták;
 2. ön visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs más jogos indoka;
 3. ön kifogásolja a feldolgozást, és nincs alátámasztott oka a feldolgozás folytatásának; vagy
 4. az adatkezelés jogellenes.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy jogi vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében meg kell őriznünk az Ön személyes adatainak egy részét, miután Ön kérte azok törlését. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok azt is lehetővé tehetik, hogy néhány személyes adatot üzleti igényeink érdekében megőrizzünk.

 • A személyes adatok feldolgozásának korlátozása. Ha vitatja az Önről nyilvántartott adatok helyességét vagy a feldolgozás jogszerűségét, vagy ha a tiltakozáshoz való jogának megfelelően tiltakozott az adatok feldolgozása ellen, kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok feldolgozását. A feldolgozás kizárólag a tárolásra korlátozódik, amíg az adatok helyessége nem állapítható meg, vagy amíg nem ellenőrizhető, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben. Még akkor is, ha a fent említettek szerint az Ön adatainak feldolgozása korlátozott, a LEGO Csoport más módon is feldolgozhatja az Ön adatait, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítéséhez vagy a korábban gyűjtött adatok feldolgozásához, ha Ön korábban beleegyezését adta.
 • Tiltakozhat a jogos érdekünkön alapuló feldolgozás ellen. Bármikor tiltakozhat az Önről szóló személyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása ellen. Ha direkt marketing és az ilyen marketinggel kapcsolatos profilkészítés céljából dolgozzuk fel az adatait, Ön jogosult a tiltakozásra. A más célú feldolgozással szembeni tiltakozások esetén a jogos érdekeink egyensúlyvizsgálatát végezzük el, és mérlegeljük, hogy támogatjuk-e az Ön tiltakozását.
 • Adathordozhatóság. Joga van ahhoz, hogy géppel olvasható formátumban kapja meg az Ön által megadott személyes adatokat. Ez a jog kizárólag az automatizált módon és hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján feldolgozott személyes adatokra vonatkozik.
 • Egyéb jogok. Ha elégedetlen a személyes adatainak feldolgozását illetően, joga van panaszt tenni a Dán Adatvédelmi Hatóságnál. A Dán Adatvédelmi Hatóság elérhetőségeit a www.datatilsynet.dk oldalon találja.

További információk: frissítések

Ha megváltoztatjuk a személyes adatainak feldolgozásának módját, frissítjük ezt az adatvédelmi szabályzatot. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a módszereinket és ezt az adatvédelmi szabályzatot, ezért kérjük, látogasson vissza rendszeresen, hogy megtekinthesse az adatvédelmi szabályzatunk frissítéseit vagy változásait!


2 SZAKASZ: SZEMÉLYES ADATOK

Milyen személyes adatokat gyűjt a LEGO Csoport?

Személyes adatnak minősül minden olyan személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy beazonosítható. Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről, amelyeket a következők szerint csoportosítottunk:

 • Személyazonosító adatok közé tartozik a keresztnév, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, családi állapot, cím, születési dátum és nem.
 • Kapcsolattartási adatok közé tartozik a számlázási cím, a szállítási cím, az e-mail-cím és a telefonszám.
 • Pénzügyi adatok közé tartoznak a bankszámla- és a bankkártyaadatok.
 • Tranzakciós adatok közé tartoznak az Ön felé történő és az Öntől származó fizetési adatok, valamint a tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatai.
 • Technikai adatok közé tartozik az internetprotokoll-cím (IP), az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna és a hely, a böngésző beépülő moduljának típusai és verziói, az operációs rendszer és platform, valamint ezen weboldal eléréséhez használt eszközök egyéb technológiája.
 • Profiladatok közé tartozik az Ön felhasználóneve és jelszava.
 • Vásárlói adatok magukban foglalják az Ön által végrehajtott vásárlásokat vagy rendeléseket, az igényelt szolgáltatásokat, az igényelt vagy igénybe vett jutalmakat vagy előnyöket, az Ön érdeklődési körét, preferenciáit, valamint a visszajelzéseket vagy a felmérésekre adott válaszokat.
 • Használati adatok közé olyan információk tartoznak, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.
 • Marketing és kommunikációs adatok közé tartoznak az Ön preferenciái a tőlünk és harmadik felektől származó marketingszolgáltatásokat illetően, a sorsolásokban és egyéb nyereményjátékokban való részvétel, valamint az Ön kommunikációs preferenciái.
 • **A Nyomon követési adatok ** közé tartoznak az arra vonatkozó adatok, hogy milyen oldalakat látogatott meg, mielőtt a weboldalunkra érkezett, vagy hová utazott a weboldalunk meglátogatása után, valamint hogyan lépett kapcsolatba az általunk küldött e-mailekkel vagy egyéb üzenetekkel (pl. törölte-e vagy megnyitotta-e az e-mailt).

Összesített adatok-at például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de nem minősülnek személyes adatoknak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Összesíthetjük például az Ön felhasználási adatait, hogy kiszámítsuk egy adott weboldalfunkcióhoz hozzáférő felhasználók százalékos arányát. Ha azonban az összesített adatokat kombináljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehessen Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatokként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használunk fel.

Álnevesített adatokat-at használunk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az Önre gyakorolt adatvédelmi hatást.

Az álnevesítés olyan módszer, amely helyettesíti vagy eltávolítja az adathalmazból az egyént azonosító információkat, de lehetővé teszi az adatkezelő vagy harmadik fél számára, hogy ésszerű erőfeszítéssel újra azonosítsa a személyes adatokat. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az anonimizálással ellentétben az álnevesítés nem távolít el minden azonosítói információt az adatokból, hanem csökkenti az adathalmaz és az egyén személyazonosságának összekapcsolhatóságát.

Nem gyűjtünk Önről proaktív megközelítéssel semmilyen különleges kategóriájú személyes adat-ot (ide tartozik az Ön faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződése, szexuális élete, szexuális irányultsága, politikai véleménye, szakszervezeti tagsága, egészségi állapotára vonatkozó információk vagy genetikai adatok, azonosítási célú biometrikus adatok vagy büntetőjogi felelősségre és bűncselekményekre vonatkozó információk).

Ha nem adja meg nekünk a szükséges személyes adatokat (ebben az esetben tájékoztatjuk Önt, például a regisztrációs űrlapokon egyértelművé tesszük ezt az információt), előfordulhat, hogy nem tudunk termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Hogyan gyűjt Öntől személyes adatokat a LEGO Csoport?

Személyes adatokat a következő forrásokból gyűjtünk:

 • Weboldalak ezek közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett weboldalak, beleértve a saját domainek/URL-ek alatt üzemeltetett oldalakat és a harmadik féltől származó közösségi hálózatokon, például a Facebookon üzemeltetett miniwebhelyeket.
 • A mobiljátékok/alkalmazások ezek közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára üzemeltetett mobiljátékok vagy alkalmazások, például az okostelefonos alkalmazások.
 • E-mail, szöveges és egyéb elektronikus üzenetek ezek közé tartoznak az Ön és a LEGO Csoport közötti elektronikus kommunikációs formák.
 • Ügyfélszolgálat magában foglalja az ügyfélszolgálati munkatársainkkal folytatott hívásokat vagy online csevegéseket.
 • Kiskereskedelmi üzletek, közé tartoznak a LEGO Csoport által vagy számára működtetett üzletek.
 • Online regisztrációs űrlapok magukban foglalják a LEGO® Insiders fiók regisztrációját, a LEGO® Life Magazine előfizetéseket.
 • Az offline regisztrációs űrlapok ezek közé tartoznak a nyomtatott regisztrációs és hasonló űrlapok, amelyeket például postai úton, bolti bemutatókon, versenyeken és egyéb ajánlatokon vagy eseményeken keresztül gyűjtünk.
 • Online fogyasztói versenyek és sorsolások
 • LEGO® Insiders programunk magában foglalja a programon belüli tevékenységeit.
 • Felmérés, amelyben Ön és/vagy gyermekei személyesen és online egyaránt részt vehetnek.

Személyes adatok, amelyeket a LEGO Csoport harmadik felektől gyűjthet

Különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból személyes adatokat kaphatunk Önről az alábbiakban meghatározottak szerint:

 • Technikai adatok a következő felektől:
 1. elemzési szolgáltatók;
 2. hirdetési hálózatok; és
 3. keresési információs szolgáltatók.
 • Kapcsolattartási, pénzügyi és tranzakciós adatok a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások szolgáltatóitól.
 • Személyazonosító és kapcsolattartási adatok adatkereskedőktől vagy aggregátoroktól.
 • Személyazonosító és kapcsolattartási adatok nyilvánosan elérhető forrásokból.
 • A Személyazonosító, kapcsolattartási és bejelentkezési adatok olyan harmadik felektől, akiket megbíztál azzal, hogy osszanak meg velünk adatokat (például hogy bejelentkezzenek LEGO-fiókba egy harmadik féltől származó játék vagy közösségi médiaszolgáltatás, például az Epic Games vagy a Facebook használatával).
 • Személyazonossági, kapcsolattartási és vásárlói adatok kiskereskedelmi és szórakoztatóipari partnerektől, például a Merlin Entertainments-től és a hivatalos LEGO áruházaktól.
 • Harmadik felek platformjairól például közösségimédia-platformokról vagy keresőmotorokból, illetve olyan webhelyekről származó nyomon követési adatok, mint a partnerek webhelyei vagy alkalmazásai.

Hogyan használja fel a személyes adatokat a LEGO Csoport?

A feldolgozás céljai és jogalapjai

LEGO® alkalmazások és online csatornák
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
LEGO® alkalmazás vagy online csatorna használata
 • Technikai adatok
 • Felhasználási adatok
 • Adatok nyomon követése
 • Vásárlási adatok
 • Személyazonosító adatok
 • Profiladatok
 • Továbbá a cookie-k* felhasználásával is adatokat gyűjtünk az alkalmazásainkban vagy webhelyeinken (amennyiben Ön hozzájárult a cookie-k használatához). Jelen szabályzat 3. szakaszában megtekintheti Cookie szabályzatunkat, hogy több információt kapjon a cookie-k működéséről és arról, hogy azok milyen típusú adatokat gyűjtenek.
 • Ha Ön LEGO® Insiders-fiókot kíván létrehozni az alkalmazásainkban és online csatornáinkon való használatra, olyan azonosítói adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön a LEGO Insiders-fiók regisztrációjakor vagy profilja szerkesztésekor ad meg.
*Ha egy kiskorú gyermek korhatár segítségével belép egy olyan online csatornába, amely gyerekek számára készült, akkor a gyermek személyes adatainak begyűjtése előtt szülői beleegyezést kérünk (további információkért nézze meg a jelen szabályzat 4. szakaszát).
 • A felhasználói élmény, valamint az alkalmazásaink funkcionalitásának optimalizálása érdekében
 • A személyre szabott marketing biztosítása érdekében, beleértve a nagykorúság feletti felhasználók újracélzását, ha ehhez hozzájárulását adta (további információkért nézze meg Cookie nyilatkozatunkat)
 • Nagykorú felhasználók számára, hogy személyre szabott weboldal-tartalmat és élményt nyújtsunk az Önről rendelkezésünkre álló adatok alapján.
 • Alkalmazásaink, weboldalaink és szolgáltatásaink (például a LEGO® Insiders program és a LEGO.com Preferencia központ) fejlesztése és testreszabása érdekében
 • Annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazásaink és weboldalaink tartalma az Ön számára és az Ön számítógépére vagy eszközére legyen optimalizálva
 • Annak érdekében, hogy Ön részt vehessen az interaktív funkciókban, amennyiben szeretne
 • Segítség a LEGO® Insiders-fiók létrehozásához
 • Annak ellenőrzésére és dokumentálására, hogy a LEGO® Insiders-fiók létrehozója nem 16 év alatti gyermek
 • Annak érdekében, hogy az összesített adatok alapján statisztikákat és betekintést tudjunk készíteni, így megértve üzletünk állapotát, és hogy fel tudjuk mérni reklámkampányaink és ajánlataink hatékonyságát
 • Hogy releváns marketinget nyújtsunk a felnőtt felhasználóknak, mind a saját csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során
 • Potenciális új ügyfelek felkutatása/toborzás, akik hasonlóak a jelenlegi ügyfeleinkhez
 • Az Ön beleegyezése alapján, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben meg van adva a hozzájárulás)
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja alapján a személyre szabott weboldal-élmény biztosításával kapcsolatban
 • Jogos érdek a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján. Jogos érdekünk, hogy optimalizálni és fejleszteni tudjuk alkalmazásainkat és online csatornáinkat, hogy marketingtevékenységeink során a lehető legrelevánsabbak legyünk felnőtt fogyasztóink számára mind saját csatornáinkon, mind harmadik fél csatornáin, hogy biztosítsuk alkalmazásaink és weboldalaink zökkenőmentes működését a fogyasztók számára, és hogy szülői beleegyezés nélkül ne kezeljük 16 év alatti gyermekek személyes adatait.

Rendelés teljesítése
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Tőlünk való megrendelés
 • Személyazonosító adatok és kapcsolattartási adatok
 • Vásárlói adatok
 • Pénzügyi adatok
 • Ha Ön LEGO® Insiders-fiókot kíván létrehozni az alkalmazásainkban és online csatornáinkon való használatra, olyan azonosítói adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat dolgozunk fel, amelyeket Ön a LEGO Insiders-fiók regisztrációjakor vagy profilja szerkesztésekor ad meg.
 • Tranzakciós adatok
 • Technikai adatok
 • Az Önnel kötött vásárlási megállapodás teljesítése érdekében, amely magában foglalja a megrendelések feldolgozását és szállítását, valamint az áruk visszaküldésére vagy panasz benyújtására vonatkozó jogainak kezelését
 • A jogszabályoknak való megfelelés érdekében, pl. a termékvisszahívásokra, a könyvelésre és a fogyasztói jogokra vonatkozóan
 • Hogy tudjuk, kik a vásárlóink
 • Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük fizetési adatainak, személyazonossági adatainak és kapcsolattartási adatainak vagy hasonló adatainak tárolását a jövőbeli vásárlások vagy a velünk való interakciók megkönnyítése érdekében
 • Csalásmegelőzési tevékenységek végzése érdekében
 • Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, kölcsönös adásvételi megállapodásunkkal kapcsolatban
 • Jogi kötelezettség, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a jogszabályaink betartásával kapcsolatban, pl. termékvisszahívásokra, könyvelésre és fogyasztói jogokra vonatkozóan
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy megismerjük vásárlóinkat, és zökkenőmentes vásárlási élményt nyújtsunk számukra
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy megakadályozzuk a weboldalainkon történő vásárlásokkal kapcsolatos csalásokat

Ügyfélszolgálat
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Kapcsolatba lépés ügyfélszolgálati funkcióinkkal
 • Személyazonosító adatok és kapcsolattartási adatok
 • Tranzakciós adatok
 • Felhasználási adatok
 • Technikai adatok és technikai problémákkal kapcsolatos információk
 • Termékkel kapcsolatos kérdések/panaszok
 • Visszajelzés (pl. kommunikációs csatornáinkon vagy közösségi médiánkon keresztül továbbítva)
 • Általános kérdések
 • Egyéb információk vagy tartalmak az Ön kérdésével kapcsolatban
 • Támogatásnyújtás érdekében
 • A megrendelések keresése vagy pótlások küldése érdekében
 • Annak érdekében, hogy betekintést nyerjen a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésének módjába
 • Annak érdekében, hogy a fogyasztói panaszok megválaszolása során az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően járjunk el
 • A tőlünk történő vásárlással kapcsolatos megállapodás teljesítése érdekében
 • Az Ön beleegyezése alapján, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, amikor kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal és adatokat ad meg nekünk a kérését illetően
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk az ügyfélszolgálataink és termékeink optimalizálása
 • Jogi kötelezettség, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a jogszabályaink betartásával kapcsolatban
 • Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, kölcsönös adásvételi megállapodásunkkal kapcsolatban

Digitális marketingkommunikáció (pl. e-mail, SMS, push-üzenetek alkalmazásüzenetekben vagy hasonló direkt marketing)
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
 • Feliratkozás egy vagy több digitális marketingkommunikációnkra, ahol az önkéntes feliratkozás jogilag szükséges
 • Nem mondott le arról, hogy egy vagy több digitális marketingkommunikációnkat vagy hírlevelünket megkapja.
 • Marketing és hírközlési adatok
 • Szükséges személyazonosító adatok
 • Információk arról, hogy Ön milyen típusú marketingkommunikációt nyit meg, és hogyan foglalkozik a tartalommal
 • Annak érdekében, hogy digitális marketingkommunikációnkat el tudjuk juttatni Önhöz
 • Belső statisztikák működtetése és betekintés szerzése, valamint kommunikációs hírlevelünk tartalmának és kézbesítésének optimalizálása és személyre szabása azok számára, akik szeretnék megkapni
 • Hogy az Ön érdeklődési körén és preferenciáin alapuló releváns marketinget nyújtsunk Önnek, mind a saját LEGO® márkájú csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során
 • Olyan potenciális új ügyfelek felkutatása/toborzás, akik hasonlóak jelenlegi ügyfeleinkhez ("look alike"), vagy annak biztosítása, hogy jelenlegi ügyfeleinket ne célozzák meg irreleváns marketingüzenetekkel ("suppression")
 • Az Ön beleegyezése alapján, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, amelyet a marketingkommunikációra való feliratkozáskor ad meg
 • Jogos érdekünk az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a saját csatornáinkon kívüli (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piactereken keresztül történő) marketing hatékonyságunk megértéséhez.
 • Önnek az ÁAR 6(1)(a) pontjába történt beleegyezése lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketinggel célozzuk meg Önt a saját márkás csatornáinkon kívül (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piacokon keresztül)
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy a weboldalunk vásárlóitól és felhasználóitól származó összesített információk alapján releváns tartalmú marketingüzenetet küldjünk Önnek.
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy belső használatra statisztikákat kapjunk termékeink és szolgáltatásaink javítása érdekében

Postai marketing, beleértve a katalógusokat
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
 • Aktív vásárlás a weboldalunkon
 • Nem iratkozik le arról, hogy postai marketinganyagokat kapjon tőlünk
 • LEGO® katalógus aktív kérése
 • Marketingkatalógusok küldésének engedélyezése egy külső adatkereskedőtől
 • Marketing és hírközlési adatok
 • Szükséges személyazonosító és kapcsolattartási adatok
 • Postai marketing küldése, beleértve a katalógusokat is
 • Külső adatkereskedőinkkel és adatösszesítőinkkel való megosztása érdekében, így biztosítva, hogy ne kapjon egyszerre mindkettőnktől LEGO® katalógust vagy LEGO marketinganyagot postai úton (más néven adatszűrés), vagy hogy továbbítsuk számukra az Ön lemondási kérelmét (amennyiben ők az Ön személyes adatainak adatkezelői)
 • Az összesített adatok alapján megérthetjük az Önnel kapcsolatos marketingünk relevanciáját és hatékonyságát, hogy Önhöz hasonló új ügyfeleket találjunk
 • Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, hogy olyan marketingkatalógust küldjünk Önnek postai úton, amely az Ön által vásárolt termékekhez hasonló termékeket tartalmaz (lehetővé téve Önnek, hogy később önkéntesen leiratkozzon)
 • Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján a postai marketing küldése során, beleértve az Ön által kifejezetten kért katalógusokat is
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy az Önről rendelkezésünkre álló egyéb adatokat felhasználhassuk az Önnek küldött katalógus tartalmának célzott személyre szabásához
 • Jogos érdekünk, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, hogy pozitív LEGO® márkaélmény biztosítsunk
 • Jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján a postai marketing általános marketinghatékonyságának megértésében.
 • Jogos érdekünk, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, hogy az Ön adatainak felhasználása során jobban megértsük meglévő ügyfelünk jellemzőit és preferenciáit, és ezeket felhasználjuk az Önhöz hasonló új ügyfelek megtalálására
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja alapján, hogy az Önről rendelkezésünkre álló egyéb adatokat felhasználhassuk az Önnek küldött katalógus tartalmának célzott személyre szabásához.

LEGO® Insiders-fiók-adminisztráció, -statisztikák és -betekintések
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Regisztráljon és használjon LEGO® Insiders-fiókot
 • Feldolgozunk bizonyos személyazonossági adatokat, kapcsolattartási adatokat és profiladatokat, amelyeket Ön a LEGO® Insiders-fiók regisztrációja vagy a profilja szerkesztése során ad meg
 • Információ a LEGO® Insiders-kártyaszámról
 • Tranzakciós és vásárlói adatok, ha LEGO® Insiders-tagságát vásárlásokkal kapcsolatban használta
 • Cookie-k felhasználásával gyűjtött adatok (amennyiben Ön hozzájárult a cookie-k használatához)
 • Annak érdekében, hogy adminisztrálni tudjuk a LEGO® Insiders-tagságát és hozzáférést biztosítsunk Önnek a LEGO Insiders-tagság előnyeihez
 • Hogy kommunikálni tudjunk Önnel LEGO® Insiders-tagságáról
 • Nézze meg, hogyan gyűjtötte és használta fel LEGO® Insiders-pontjait
 • Annak érdekében, hogy személyre szabott élményben legyen része, amikor be van jelentkezve LEGO® Insiders-fiókjába, beleértve az olyan termékek megjelenítését, amelyekről úgy gondoljuk, hogy tetszenének Önnek
 • Az összesített adatokon alapuló statisztikák és meglátások készítése érdekében, hogy fejleszthessük a LEGO® Insiders-programot és a regisztráló vásárlóink számára nagyobb értékeket biztosíthassunk. Ez magában foglalja például a LEGO® Insiders-program jövőbeli jutalmai kiválasztásának és szabályzatmódosításainak fejlesztését is. Ezt azért tesszük, hogy fel tudjuk mérni és optimalizálni tudjuk a LEGO® Insiders-program állapotát, valamint adminisztrálni, fejleszteni és értékesíteni tudjuk a programot
 • Hogy az Ön érdeklődési körén és preferenciáin alapuló releváns marketinget nyújtsunk Önnek, mind a saját LEGO® márkájú csatornáinkon, mind a harmadik fél csatornáin (pl. közösségi média, keresőoldalak, piacterek) keresztül történő kapcsolatfelvétel során
 • Olyan potenciális új ügyfelek felkutatása/toborzás, akik hasonlóak jelenlegi ügyfeleinkhez ("look alike"), vagy annak biztosítása, hogy jelenlegi ügyfeleinket ne célozzák meg irreleváns marketingüzenetekkel ("suppression")
 • Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése (b) pontja alapján, amely a LEGO® Insiders-fiókjával kapcsolatos megállapodásunk.
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy platformjaink használata során releváns információkat nyújtsunk Önnek
 • Az Ön beleegyezése alapján, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben meg van adva a hozzájárulás)
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az összesített adatokon alapuló statisztikák és betekintések készítésével kapcsolatban
 • Jogos érdekünk, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, hogy az Ön adatainak felhasználása során jobban megértsük meglévő ügyfelünk jellemzőit és preferenciáit, és ezeket felhasználjuk azoknak az új ügyfelek megtalálására, akik hasonlóak Önhöz
 • Jogos érdekünk az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a saját csatornáinkon kívüli (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piactereken keresztül történő) marketing hatékonyságunk megértéséhez.
 • Az Ön beleegyezése az ÁAR 6(1)(a) pontjába lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott marketinggel célozzuk meg Önt a saját csatornáinkon kívül (pl. közösségi médián, keresőmotorokon vagy piacokon keresztül)

LEGO® Insiders-fiók személyre szabott élmény és marketing
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Használja LEGO® Insiders-fiókját, miközben hozzájárulását adja ahhoz, hogy releváns tartalmakat és élményeket nyújthassunk Önnek
 • Tranzakciós, nyomon követési és vásárlói adatok, ha Ön LEGO® Insiders-tagságát vásárlásokkal kapcsolatban használta fel, amelyek információkat tartalmaznak arról, hogy Ön mely aloldalakat böngészi a LEGO.com oldalon, és mely termékekre kattint, amikor be van jelentkezve LEGO Insiders-fiókjába
 • Információ arról, hogy mely e-maileket vagy más marketingüzeneteket nyitja meg, és melyekre kattint
 • Cookie-k felhasználásával gyűjtött adatok (amennyiben Ön hozzájárult a cookie-k használatához)
 • Információk arról, hogy mely versenyeken vagy nyereményjátékokban vesz részt
 • Információ arról, hogy Ön mely termékeket regisztrálta LEGO® Insiders-fiókjában
Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai alapján a preferenciáiból marketingtevékenységünket automatikusan az Ön és az Ön személyes érdeklődési köréhez tudjuk igazítani, beleértve a LEGO® Insiders-pontok egyenlegét, az Insiders-pontok beváltási előzményeit, a LEGO Insiders-tagok tevékenységeit, a vásárlási előzményeket, a termékpreferenciákat, az online böngészési cookie adatokat (ha azokat külön engedélyezte), az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat és a LEGO Insiders-fiókjához kapcsolódó bármely más információra vonatkozó adatokat.
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja alapján, a fejlett analitikával kapcsolatban. A hozzájárulását megadhatja a LEGO® Insiders-fiók létrehozásakor vagy a LEGO Insiders-fiókja oldalán való bejelentkezéssel.
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a) pontja alapján, a személyre szabási folyamattal kapcsolatban a LEGO.com-on.
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése (a) pontjának alapján a cookie-k felhasználásával kapcsolatban (amennyiben a hozzájárulás megadásra került).

Versenyek, nyereményjátékok, marketing és egyéb ajánlatok
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Egy versenyen vagy nyereményjátékban való részvétele, vagy versenyekkel, nyereményjátékokkal, kampányokkal vagy ajánlatokkal kapcsolatos információk fogadása tőlünk
 • Személyazonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • A versenyek és nyereményjátékok adminisztrálása érdekében
 • Statisztikák és betekintések létrehozásához az összesített adatok alapján, hogy megállapíthassuk cégünk, kampányaink és ajánlataink állapotát
 • Annak érdekében, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, ha díjat nyer
 • A szabályozási követelmények teljesítése érdekében
 • Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely az Önnel kötött megállapodásunk a verseny vagy nyereményjáték feltételeivel kapcsolatban
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az összesített adatokon alapuló statisztikák és betekintések készítésével, valamint az Önnel való kapcsolatfelvétellel kapcsolatban, ha díjat nyer
 • Jogi kötelezettség a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése (c) pontja alapján.

A LEGO Csoport saját közösségi hálózatai
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Lépjen kapcsolatba a LEGO Csoport közösségi hálózataival (például a LEGO® Life, a LEGO Insiders Club, a LEGO Insiders közösség és a LEGO® Ideas hálózatokkal).Az Ön által elérhetővé tett információk, amelyek magukban foglalhatják a megjegyzéseket, képeket, terveket, reakciókat, a közösségimédia-fiók bejegyzéseink megosztását vagy más, felhasználó által generált tartalmat
 • A kérdéseinek megválaszolása érdekében
 • Annak érdekében, hogy jelentsük és elemezzük a felhasználói elkötelezettséget a platformon
 • Hogy lehetőséget biztosítsunk Önnek arra, hogy hatással legyen rá, milyen új termékek jelenjenek meg
 • Annak érdekében, hogy információkat osszon meg más felhasználókkal
 • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Ön kérdéseire való válaszadással, valamint a felhasználói elkötelezettséggel kapcsolatos jelentésekkel és elemzéssel kapcsolatban
 • Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely a szellemi tulajdonjogok átruházásáról szóló megállapodásunk
 • Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése (a) pontja alapján, a fejlett elemzésekkel és az Ön által a közösségi hálózatainkon közzétett tartalommal kapcsolatban

Harmadik féltől származó közösségi hálózatok
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Interakció harmadik féltől származó közösségi hálózati funkciókkal, például a „Tetszik” funkciókkal*

*A közösségi média platformok a LEGO Csoport közösségi hálózati fiókjáról gyűjtött személyes adatokat saját céljaikra használhatják fel a platformjukon, a saját adatvédelmi szabályzatukban leírtak szerint
 • Az Ön által elérhetővé tett információk, amelyek magukban foglalhatják az Önre és lakóhelyére vonatkozó demográfiai adatokat, megjegyzéseket, reakciókat, a közösségimédia-fiók bejegyzéseink megosztását vagy más, felhasználó által generált tartalmat
 • A közösségimédia-bejegyzések és digitális hirdetések analitikus teljesítményadatai
 • Annak érdekében, hogy jelentsük és elemezzük a felhasználói elkötelezettséget a platform(ok)on közzétett tartalmakkal kapcsolatban
 • Hogy lehetőséget biztosítsunk Önnek arra, hogy hatással legyen rá, milyen új termékek jelenjenek meg
Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a felhasználói elkötelezettséggel és a teljesítmény utáni elemzéssel és jelentésekkel kapcsolatban

Élő közvetítési események (üzletekben és online)
Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
Közvetlen részvétel egy élő közvetítésben, vagy véletlenszerű rögzítés a közönségben vagy a háttérben*

*A területeket egyértelműen megjelöljük, és a közvetlenül érintett személyek beleegyezését kérjük

Az esemény élő videós közvetítése, amely magában foglalja a rögzített területen lévő embereket is.
 • Személyazonosító adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Adatok nyomon követése
 • Élő közvetítési események megrendezése érdekében, hogy interakcióba lépjünk a fogyasztókkal
  • Az Ön beleegyezése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az ilyen élő közvetítéseken való közvetlen részvételével kapcsolatban
  • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az élő közvetítés során a nézőtéren vagy a háttérben véletlenszerűen rögzített személyekkel kapcsolatban

  Videómegfigyelés (üzletekben és más releváns LEGO Csoport helyszíneken)
  Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
  LEGO® Store-ba vagy más nyilvánosan elérhető LEGO Csoport létesítménybe való látogatásVideófelvételek a létesítményünkrőlBűncselekmények - beleértve az erőszakos behatolást, rablást, lopást, támadást vagy csalást - megelőzése és dokumentálása, valamint az alkalmazottak biztonságának és védelmének biztosítása érdekében. A gyalogos forgalom, az üzlet elrendezésének és az üzleten belüli szolgáltatási kínálatnak az elemzése a lehető legjobb áruházi élmény érdekébenJogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a LEGO® helyszíneken elkövetett törvénysértések vagy bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban

  Üzleti partnerek és kereskedelmi kapcsolatok
  Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
  Vállalatként vagy magánszemélyként való kereskedelmi kapcsolatteremtés velünk
  • Személyazonosító adatok
  • Kapcsolattartási adatok
  • Tranzakciós adatok
  • Vásárlói adatok
  • Az Ön által megadott további személyes adatok
  • Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk az Önnel vagy a vállalatával fennálló kereskedelmi kapcsolatot
  • Kötelezettségeink teljesítése érdekében, a kereskedelmi kapcsolatot illetően
  • Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a kölcsönös szerződéses jogviszonyunkkal kapcsolatban
  • Jogos érdek, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekünk, hogy kezeljük az Önnel vagy az Ön vállalatával fennálló kapcsolatunkat

  Kutatás
  Az Ön tevékenységeiAmit gyűjtünkAmiért gyűjtjükJogalap, ha az EU/EGT területén rendelkezik lakóhellyel
  Felmérésekben, célcsoportokban vagy más kutatási tevékenységekben való részvétel
  • Személyazonosító adatok
  • Kapcsolattartási adatok
  • Fényképek vagy videók (ha a kutatást személyesen végzik)
  • Az Ön által megadott további személyes adatok
  • Meglévő termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében
  • Új termékek létrehozása és fejlesztése érdekében
  Szerződés teljesítése, az ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a piackutatási részvétel kiadásával kapcsolatban

  Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az ésszerűen szükséges azon célok eléréséhez, amelyekhez begyűjtöttük őket, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy jelentési követelmények teljesítését is. Panasz esetén, vagy ha ésszerűen úgy véljük, hogy pereskedésre van kilátás az Önnel való kapcsolatunkat illetően, személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük.

  A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, a személyes adatok feldolgozásának céljait és azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is el tudjuk-e érni, valamint az alkalmazandó jogi, szabályozási, adózási, könyvelési vagy egyéb követelményeket is.

  Kivel osztja meg a LEGO Csoport a személyes adatokat?

  Adatok megosztása a LEGO Csoport vállalataival

  Időnként leányvállalatainknak (a LEGO Csoport más vállalatainak) is hozzá kell férniük az Ön adataihoz, hogy a nevünkben vagy a saját nevükben szolgáltatásokat nyújthassanak Önnek. A személyes adataira azért van szükségük, hogy mi vagy ők elvégezhessék a fenti táblázatban felsorolt tevékenységeket, beleértve például a következőket:

  • biztosíthassák az Ön által igényelt termékeket és szolgáltatásokat;
  • kapcsolatba léphessenek Önnel a fiókjával vagy az egyes ügyletekkel kapcsolatban;
  • információkat küldhessenek Önnek a webhelyeinkkel, alkalmazásainkkal és szabályzatainkkal kapcsolatban;
  • direkt marketing üzenetek küldése
  • Termékkatalógusok és egyéb nyomtatott marketinganyagok küldése.
  • Azon adatok feldolgozása, amelyek nevünkben való feldolgozására hivatalosan leszerződtek, például hogy intézkedjenek az Ön valamely vásárlása ügyében, felügyeljék LEGO® fiókjának tevékenységeit vagy LEGO Insiders-fiókadatait, és/vagy kezeljék a LEGO.com weboldalunk Preferenciaközpontjában megadott preferenciáit.
  • belső kutatást, elemzést és jelentést készíthessenek
  • azonosíthassák, felülvizsgálhassák és megszüntethessék az olyan tevékenységeket, amelyek sérthetik szabályzatainkat vagy a törvényt.

  A LEGO Csoport Európai Gazdasági Térségen kívüli vállalataihoz történő továbbítás kötelező erejű vállalati szabályokon alapul.

  Adatok megosztása más vállalatokkal

  A megbízható külső partnereink kategóriáinak listáját – akikkel adatait megoszthatjuk – itt tekintheti meg. Személyes adatait a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel/szállítókkal dolgozzuk fel:

  • IT szolgáltatók. Világszerte számos megbízható partner biztosít számunkra informatikai és rendszer-adminisztrációs szolgáltatásokat, mind ügyfeleink és partnereink irányában végzett tevékenységeink – mind belső informatikai és adminisztrációs rendszereink vonatkozásában.
  • Globális fizetési szolgáltató és feldolgozó partnerek. Az interneten, az üzleteinkben vagy a számlák és átutalások útján végzett fizetések biztonságát és hatékonyságát biztosítják.
  • Felhőtároló partnerek. Saját és ügyfeleink adatait biztonságos adatközpontokban tároljuk.
  • Csalásmegelőzési és -felderítési partnerek és ügynökségek. Ezek a LEGO Csoporttal együttműködve biztosítják, hogy a LEGO Csoportot ne lehessen rászedni.
  • Raktározási, csomagolási, szállítási és szállítási partnerek. Segítenek, hogy termékeink ügyfeleink és üzleti partnereink kezébe kerülhessenek.
  • Katalógusnyomtató és postázó partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy a katalógusok, magazinok vagy más nyomtatott marketinganyagok eljussanak Önhöz.
  • Adatbróker és adatösszesítő partnerek. Ezek segítenek nekünk abban, hogy katalógusokkal, magazinokkal és egyéb nyomatott vagy online marketingtevékenységgel és hirdetésekkel elérjük a potenciális új vásárlókat. Emellett abban is segítenek, hogy megakadályozzuk, hogy pl. egynél több LEGO® katalógus egyszerre érkezzen Önhöz
  • Marketing és reklámpartnerek. Ezek segítenek személyre szabott reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat kínálni, amikor Ön a LEGO Csoporttal találkozik online platformjainkon, a közösségi oldalakon, az üzletekben és más helyeken. Abban is segítenek, hogy új potenciális vásárlókat találjunk a marketingüzenetek kiszolgálására (más néven „look alike”), vagy abban, hogy jobban biztosíthassuk, hogy ne szolgáljunk marketingüzenetet azoknak a vásárlóknak, akik nem mutatnak érdeklődést az adott termék vagy szolgáltatás iránt (más néven „suppression”).
  • B2B partnerek, köztük a Merlin Entertainments és a LEGO Certified Stores partnerek. Segítenek nekünk abban, hogy ajánlatokat, nyereményjátékokat, versenyeket és kampányokat működtessünk, beleértve a LEGO Insiders-programot vagy LEGO Family Clubot is, valamint abban, hogy személyre szabott hirdetéseket és vásárlói betekintéseket nyújthassunk.
  • Közösségi média partnerek és online keresőplatformok. Ezek segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO Csoporttal azokon a platformokon, ahol épp tartózkodik, és lehetővé téve számunkra, hogy személyre szabott marketinganyagot biztosítsunk termékeinkről, valamint szélesebb körben megértsük, hogy vásárlóink és fogyasztóink hogyan lépnek kapcsolatba velünk ezeken a platformokon és partnereken keresztül.
  • Felmérés, kérdőívek és termékismertető beszállítók. Ezek segítenek nekünk abban, hogy mindennél fontosabb visszajelzést kapjunk az Ön LEGO® élményéről.
  • Adó- és vámhatóságok, szabályozók és más hatóságok világszerte. Ezek bizonyos körülmények között megkövetelik a feldolgozási tevékenységek jelentését.
  • Szaktanácsadók. Többek között jogászok, bankárok, könyvvizsgálók és biztosítók szerte a világon. Ők azok, akik tanácsadói, banki, jogi, biztosítási és könyvelési szolgáltatásokat nyújtanak a LEGO Csoport számára.
  • Játékplatform partnerek. Ők segítenek nekünk abban, hogy jelen legyünk, lehetővé téve Önnek, hogy kapcsolatba lépjen a LEGO Csoporttal, és összekapcsolja LEGO® fiókját a játékplatform-fiókkal, ahol ez a funkció elérhető.

  Egyéb felhasználások és közzétételek

  Személyes adatokat is felhasználunk és nyilvánosságra hozunk, ha úgy gondoljuk, hogy ez szükséges vagy helyénvaló: (a) a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli törvényeket is); (b) állami és kormányzati hatóságok megkereséseire való válaszadás érdekében (beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat is); (c) a bűnüldözéssel való együttműködés érdekében; (d) saját jogaink, magánéletünk, biztonságunk vagy tulajdonunk, valamint leányvállalataink, Ön vagy mások jogainak, magánéletének vagy biztonságának védelme érdekében.

  Továbbá bármilyen átszervezés, egyesülés, eladás, közös vállalkozás, megbízás esetén felhasználjuk, nyilvánosságra hozzuk vagy továbbítjuk a személyes adatokat egy harmadik félnek.

  Adattovábbítás harmadik országokba

  A LEGO Csoport személyes adatokat továbbíthat úgynevezett harmadik országokban (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban) működő szervezeteknek. Az ilyen adattovábbításra akkor kerülhet sor, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

  • Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a szóban forgó országban megfelelő szintű védelem áll fenn; vagy
  • Kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) vannak érvényben (a vállalatok közötti áthelyezések esetén); vagy
  • Általános szerződési feltételek (EU-mintazáradékok) kerülnek alkalmazásra; vagy
  • Kivételt képeznek a különleges helyzetek, például az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása az adott továbbításhoz.

  3. SZAKASZ: COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK („COOKIE-K”) A cookie-k a böngésző által a számítógépen vagy eszközön elhelyezett kis méretű adatfájlok. A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt adatokat. Azáltal azonban, hogy egy kiszolgáló a böngészőn keresztül beolvassa azt, a webhely felhasználóbarát szolgáltatásokat képes nyújtani – például emlékszik a korábbi vásárlásokra vagy a fiókadatokra.

  A cookie-król és azok kezeléséről szóló további információkat a teljes Cookie szabályzatunkban és Cookie nyilatkozatunkban olvashat, vagy kattintson a LEGO.com oldalon, illetve a digitális játékban vagy alkalmazásban (adott esetben) a cookie-beállításokra!


  4. SZAKASZ: INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK

  Információk szülőknek: így kezeli a LEGO Csoport a gyermekek személyes adatait

  A gyermekek online biztonságának megőrzése

  Rendkívül fontos számunkra, hogy vigyázzunk a gyermekek online biztonságára, és külön adatvédelmi intézkedéseket léptettünk érvénybe, hogy biztosak lehessünk abban, hogy fiatalabb rajongóink biztonságosan használhatják internetes csatornáinkat. Sőt, egyes szolgáltatások korhatárosak, hogy megelőzhessük, hogy a gyermekek véletlenül használhassák az ilyen szolgáltatásokat. Minden észszerű óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy nem gyűjtünk, tárolunk, használunk vagy dolgozunk fel olyan gyermekektől származó adatokat, akik esetleg ezeket a szolgáltatásokat megfelelő szülői beleegyezés nélkül használják.

  Csatlakoztunk egy digitális gyermekbiztonsági programhoz, amely évente felülvizsgálja vállalatunkat, és megbizonyosodik arról, hogy a gyermekekkel folytatott internetes interakcióinkra vonatkozó szabályokat betartjuk.

  A személyes adatok esetében szülői beleegyezést kérünk minden 16 éven aluli (vagy annál idősebb, azokban az országokban, ahol a helyi törvények ezt előírják) alatti személyek számára.

  Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

  A gyermekektől származó személyes adatok kezelése során további lépéseket teszünk az adatok védelme érdekében, beleértve a következőket is:

  • Ügyelünk arra, hogy a szülőket tájékoztassuk az általunk gyűjtött, tárolt, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegét, valamint azok esetleges megosztását illetően;
  • Annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak, a gyermekek adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és feldolgozásához, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatók gyermekeknek való küldéséhez szülői beleegyezést kérünk;
  • A gyermekektől származó személyes adatok gyűjtését, tárolását, felhasználását és feldolgozását korlátozzuk, így csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek észszerűen szükségesek ahhoz, hogy a gyermek az internetes tevékenységekben részt vehessen;
  • Hozzáférést adunk (esetenként kérésre) a szülők számára a gyermekükről gyűjtött személyes adatokhoz, továbbá a szülők kérhetik gyermekeik személyes adatainak módosítását vagy törlését.

  A gyermekek adatainak gyűjtése és felhasználása

  Míg egyes webhelyeink, csatornáink és alkalmazásaink a családok és a felhasználók minden korosztálya általi felhasználásra lettek kialakítva, másokat elsősorban gyermekek általi felhasználásra szántunk. Ha gyermekektől gyűjtünk személyes adatokat, azokat csak annyi ideig őrizzük meg, ameddig azokra a szolgáltatásaink nyújtásához szükségünk van, vagy ameddig azok nyilvántartására törvény kötelez.

  Bár a gyermekek eldönthetik, hogy megosztják-e velünk az adataikat, a webhelyeink egyes szolgáltatásai az adatok megadása nélkül nem működnek. Amennyiben valamely szolgáltatás működéséhez személyes adatokra van szükség, csak olyan adatokat kérünk, amelyek észszerűen szükségesek a tevékenységben való részvételhez.

  Íme néhány példa olyan esetekre, amikor gyermekektől személyes adatokat gyűjtünk:

  • Amikor a gyermekek online regisztrálnak. A gyermekek a webhelyeinken regisztrálva különféle szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, többek között tartalmakhoz, játékokhoz és versenyekhez. A regisztráció során megkérhetjük a gyermeket, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét, a saját utónevét, nemét, születési dátumát, felhasználónevét és jelszavát. Ezeket az adatokat biztonsági és tájékoztatási célokra használjuk. A gyermekeknek kifejezetten javasoljuk, hogy olyan felhasználónevet adjanak meg, amely nem tartalmaz személyes adatokat.
  • Amikor a gyermekek saját maguk által létrehozott tartalmat osztanak meg. Egyes webhelyeinken a gyermekek maguk is készíthetnek vagy használhatnak tartalmakat. Mivel az ilyen szolgáltatások közül nem mindegyikhez szükségesek a gyermekek személyes adatai, nem mindegyik tevékenységhez szükséges a szülő vagy gondviselő hozzájárulása. Ha egy tevékenység potenciálisan lehetővé teheti egy gyermek számára, hogy személyes adatokat osszon meg, “ellenőrizhető szülői beleegyezést” kérünk a szülőtől vagy gondviselőtől (amely magasabb szintű szülői beleegyezést jelent). Személyes adatok lehetnek például történetek, szabadszöveges mezőkben megadott tartalmak, rajzok (amelyek szöveges vagy szabadkézi adatbevitelt tesznek lehetővé), a gyermekről készült fényképek, hangfájlok, filmfájlok, illetve más olyan tartalmak vagy tartós azonosítók, amelyek valamilyen módon egyértelműen azonosították a gyermeket.
  • Amikor a gyermekek versenyeken és nyereményjátékokon vesznek részt. Ha egy gyermek be szeretne nevezni egy versenyre, bekérjük tőle azokat a személyes adatokat, amelyekre a gyermek részvételéhez szükségünk van. Általában a gyermek utónevének megadását kérjük (hogy az egy családba tartozó gyermekeket meg tudjuk különböztetni egymástól), valamint valamely szülő vagy gondviselő e-mail címét (hogy a felelős felnőttek tájékoztatására vonatkozó törvényi kötelezettségeinknek megfelelhessünk). A szülővel csak akkor vesszük fel a kapcsolatot, ha a gyermek nyer a versenyen vagy a nyereményjátékon, hogy kideríthessük, hová küldhetjük a nyereményt. Amennyiben a versenybe való nevezéshez a gyermeknek tartalmakat kell készítenie, esetleg előzetesen e-mailben szülői beleegyezést kell kérnünk ehhez, hogy biztosíthassuk a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó adatvédelmi előírásoknak való megfelelést (lásd a gyermekek által létrehozott tartalmakra vonatkozó szakaszt). Beleegyezés hiányában a gyermekek nem vehetnek részt a versenyeken.
  • Amikor a gyermekek e-maileket kapnak tőlünk. Lehet, hogy el kell kérnünk a gyermek kapcsolattartási adatait (beleértve az e-mail címet), hogy válaszolhassunk az általuk feltett kérdésekre. Amennyiben másodszor is fel kell vennünk a kapcsolatot a gyermekkel, például további kérdések megválaszolásához, arra kérjük majd, hogy adja meg szülője vagy gondviselője e-mail címét. Ezután a gyermek internetes kapcsolattartási adatait csak addig őrizzük meg, amíg a kérését teljesítjük, és az adatokat semmilyen más célra nem használjuk fel. Ha valamikor is a fennálló kommunikáció érdekében lenne szükségünk a gyermek internetes kapcsolattartási adataira, a legelső alkalommal elkérjük a szülő vagy gondviselő e-mail címét, hogy az általunk gyűjtött adatokról tájékoztathassuk, és lehetőséget adjunk számára, hogy az adatgyűjtés beszüntetését kérhesse. A szülő vagy a gondviselő bármikor letilthatja a gyermekkel folytatott bárminemű kommunikációt az adott kommunikációban megadott leiratkozási utasításokat követve (ha több típusú kommunikáció is folyamatban van, a felelős felnőttnek ezekről esetleg egyenként kell leiratkoznia). Alternatív megoldásként a LEGO® Ügyfélszolgálati csapatához is fordulhatnak.
  • Amikor a gyerekek alkalmazásleküldéses értesítéseket kapnak. Számos alkalmazás „push értesítéseket” küld a felhasználók mobiltelefonjára vagy eszközére az elérhető frissítésekkel kapcsolatban (néha olyankor is, ha az alkalmazás épp nincs használatban). Egyes alkalmazásainkat gyermekek általi használatra szántuk. A gyermekeket megkérjük, hogy adják meg szülőjük vagy gondviselőjük e-mail címét, hogy mielőtt még push értesítéseket küldenénk az alkalmazásokból, tájékoztathassuk a felnőtteket gyermekük kéréséről. Az eszközazonosítót szülői beleegyezés hiányában nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke ne kapjon több push értesítést valamely alkalmazásunkból, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait.
  • Amikor helyadatokat gyűjtünk. Egyes webhelyeinket, csatornáinkat és alkalmazásainkat gyermekek számára készítettük. Mielőtt a gyermek lakhelye szerinti utca nevével, a címmel vagy a koordinátákkal kapcsolatos adatokat gyűjtenénk e-mailben, kikérjük a szülő vagy gondviselő beleegyezését. Azért járunk el így, mivel az ilyen adatok birtokában képessé válunk az adott gyermeket beazonosítani. Másrészt nem kérjük a szülői beleegyezését, ha a gyermek városával, országával vagy régiójával kapcsolatos adatokat gyűjtünk, amennyiben ezek nem kapcsolhatók közvetlenül az adott gyermekhez. Ennek az az oka, hogy az ilyen adatok birtokában nem vagyunk képesek az adott gyermeket beazonosítani. Amennyiben azt szeretné, hogy ne gyűjtsünk többé ilyen típusú helymeghatározási adatokat, bármikor módosíthatja a gyermek által használt eszköz beállításait. Alternatív megoldásként a LEGO Ügyfélszolgálati csapatához is fordulhat.
  • Amikor “állandó azonosítókat” gyűjtünk. Annak érdekében, hogy internetes csatornáink látogatóinak megfelelő és személyre szabott internetes élményeket biztosíthassunk, bizonyos típusú adatokat gyűjtünk (pl. az IP-címmel, a mobileszköz azonosítójával, a böngészővel, az internetszolgáltatóval, a hivatkozó oldalakkal, a kilépési oldalakkal, a látogatási gyakorisággal, az operációs rendszerrel, dátum- és időbélyegekkel, valamint a kattintássorozattal kapcsolatos adatokat). Ezeket az adatokat különféle technológiák, például cookie-k, képpontok, flash cookie-k, webes adatgyűjtők és egyéb egyedi azonosítók alkalmazásával gyűjtjük (melyeket az adatvédelmi szabályzat cookie-kra vonatkozó szakaszában ismertetünk). Ezeket az adatokat magunk is gyűjthetjük, vagy megbízhatunk külső szolgáltatókat, hogy az adatokat a nevünkben feldolgozzák. Az adatok használatával hozzáférést biztosíthatunk a gyermekek számára az internetes szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez, testre szabhatjuk a tartalmakat, továbbfejleszthetjük internetes csatornáinkat, illetve elemezhetjük azok teljesítményét, továbbá anonimizált jelentéseket készíthetünk. Ha bármikor egyéb célokra is szeretnénk a gyermekek személyes adatait gyűjteni, ehhez kikérjük majd a gyermekek szüleinek vagy gondviselőinek előzetes beleegyezését. A webhelyeinken és alkalmazásainkban “állandó azonosítókat” gyűjtő harmadik fél szolgáltatók listája megtalálható a Cookie-szabályzat és a Cookie Declaration oldalakon.

  A szülők beleegyezésének kikérése

  A szülői beleegyezés különböző típusait attól függően használjuk, hogy milyen típusú gyermekadatokat dolgozunk fel és milyen célból.


  E-mailben adott szülői beleegyezés kérése
  Ha a gyermek által kért szolgáltatás nyújtásához szükségünk van a gyermek személyes adatainak begyűjtésére, a törvényi előírásoknak megfelelően (pl. az USA-ban COPPA, az EU-ban ÁAR szerint) szülői beleegyezést kérünk. Egy e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének, amelyben tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan tervezzük azokat felhasználni, és kérjük a szülőt, hogy adja meg a beleegyezését, vagy nyilatkozzon annak megtagadásáról. Amennyiben a szülői beleegyezést észszerű időn belül nem kapjuk meg, a gyermektől gyűjtött minden adatot törlünk, beleértve a felnőtt azon kapcsolattartási adatait, amelyeket a szülői beleegyezés kikérése érdekében kértünk.


  Ellenőrzött szülői beleegyezés kérése
  Amennyiben egy gyermek nyilvánosan vagy külső felekkel is meg szeretné osztani személyes adatait a weboldalaink vagy digitális élményeink valamelyikén keresztül, ehhez a fent ismertetett, e-mailben adottnál magasabb szintű szülői beleegyezést kérünk. Kérhetünk bankkártyával vagy más fizetési módszerrel történő igazolást (névleges díj ellenében), vagy a szülő kormány által kiállított hatósági igazolványának ellenőrzését.


  Mi történik akkor, ha a szülőt vagy gondviselőt nem kerestük meg a beleegyezéssel kapcsolatban?
  Ha egy 16 évesnél fiatalabb gyermek egy olyan internetes csatornánkat szeretné használni, amely gyermekek számára korhatáros, mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk a gyermektől, e-mailt küldünk a gyermek szülőjének vagy gondviselőjének. Amennyiben úgy gondolja, hogy gyermeke részt vesz egy olyan internetes tevékenységben, amely személyes adatokat gyűjt, és Ön vagy egy másik szülő/gondviselő nem kapott ezzel kapcsolatban tájékoztató vagy beleegyezést kérő e-mailt, kérjük, vegye fel {velünk a kapcsolatot}(https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us). A szülői beleegyezés céljával megadott e-mail címeket más célra nem használjuk fel, hacsak az adott felnőtt kifejezetten hozzá nem járul a marketingcélú e-mailek küldéséhez, vagy részt nem vesz olyan tevékenységben, amely lehetővé teszi az e-mailes kapcsolattartást.

  Szülői döntések és ellenőrzési lehetőségek

  A szülők vagy gondviselők bármikor megtagadhatják, hogy gyermekeiktől további személyes adatokat gyűjtsünk, vagy azokat felhasználjuk. A szülők vagy gondviselők kérhetik, hogy töröljük a gyermekek fiókjával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a nyilvántartásunkból. Mivel bizonyos szolgáltatásokhoz személyes adatokra van szükség, a gyermek nyilvántartott adatainak törlésével a gyermek a jövőben esetleg nem tudja majd használni a fiókját, a tagságait vagy a szolgáltatásokat.
  Amennyiben a gyermek rendelkezik regisztrált LEGO-Account fiókkal, a szülő vagy gondviselő a következő módokon férhet hozzá, módosíthatja vagy törölheti a gyermekétől gyűjtött személyes adatokat:

  • A gyermek felhasználónevével és jelszavával bejelentkezik a gyermek LEGO Account fiókjába, vagy
  • Felveszi a kapcsolatot a LEGO Ügyfélszolgálati csapatunkkal.

  Amennyiben inkább felvenné {velünk a kapcsolatot](https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us), adja meg gyermeke felhasználónevét, valamint a saját telefonszámát és e-mail címét! Mielőtt hozzáférést engednénk Önnek a gyermek személyes adataihoz, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát, hogy valóban a gyermek szülője vagy gondviselője-e. Észszerű időn belül válaszolunk kérésére.


  5 SZAKASZ: INFORMÁCIÓK GYEREKEKNEK

  Információk gyerekeknek: Gyermekbarát adatvédelmi információk

  Kik vagyunk?

  Mi vagyunk a LEGO Csoport, és az a célunk, hogy inspiráljuk és fejlesszük a jövő építőit. Rengeteg terméket készítünk, például LEGO® kockákat és készleteket, emellett digitális alkalmazásaink és játékaink is vannak. Világszerte és az interneten is vannak üzleteink, és mi működtetjük a LEGO.com honlapot.

  Ez az adatvédelmi szabályzat bemutatja, hogyan használjuk fel a személyes adataidat, így tudni fogod, mi történik azokkal, amikor megadod nekünk.

  Néha más oldalakra irányító hivatkozásokkal is találkozhatsz. Ilyenkor érdemes egy felnőtt segítségét kérned, hiszen ezek néha összezavarhatnak.

  Személyes adatok? Ez mit jelent?

  Bármi, ami felhasználható az azonosításodra, azok a te személyes adataid. Talán már tudod is, hogy ezek lehetnek olyan dolgok, mint a neved vagy egy téged ábrázoló fotó, de akár az e-mail címed vagy az online felhasználóneved is.

  A LEGO Csoport sok személyes adatot használ. Ha többet szeretnél tudni, kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni a teljes Adatvédelmi szabályzatot.

  Miért van szükség a személyes adataimra?

  A legfőbb ok, amiért fel szeretnénk használni a személyes adataidat, az, hogy megismerjünk téged.

  Ha be vagy jelentkezve valamelyik alkalmazásunkban vagy játékunkban, arra használjuk a személyes adataidat, hogy nyomon követhessük a játékban tett haladásodat, így segíthetünk abban, hogy együtt maradj a barátaiddal az alkalmazásban vagy a játékban. Emellett azért is fontos, hogy el tudj menteni olyan tartalmakat, amiket feltöltöttél a LEGO Account fiókodba.

  Néha a személyes adataidat egy eseményen való részvételed vagy egy általunk szervezett verseny miatt is felhasználjuk, így biztosítva, hogy ha nyersz, akkor megkapd a nyereményedet.

  Ha nincsenek meg a személyes adataid, az azt jelenti, hogy nem fogunk tudni bizonyos dolgokat teljesíteni számodra. Lehet, hogy nem fogunk emlékezni, milyen messzire jutottál egy adott játékban, vagy nem tudsz fotókat feltölteni, hogy megoszd azokat a barátaiddal.

  Ha többet szeretnél tudni arról, hogy mire használjuk a személyes adataidat, kérj meg egy felnőttet, hogy olvassa el veled a teljes adatvédelmi szabályzatot, és segítsen megérteni a részleteket!

  Szóval bármire felhasználhatjátok a személyes adataimat?

  Nem, dehogy! A személyes adataidat csupán bizonyos okokból használhatjuk fel.

  Rengeteg online szolgáltatást nyújtunk, és van néhány szabály, amik szerint fel kell használnunk a személyes adataidat a munkánkhoz és azért, hogy szolgáltatásokat tudjunk nyújtani neked, ezt pedig anélkül is megtehetjük, hogy előtte megkérdeznénk téged.

  Máskor pedig szükségünk van a szüleid beleegyezésére. Ha te, vagy a szüleid (vagy gondviselőid) ezt elutasítják, akkor nem fogjuk (és nem is tudjuk) felhasználni a személyes adataidat.

  Más is láthatja a személyes adataimat?

  Néha muszáj megosztanunk másokkal a személyes adataidat ahhoz, hogy el tudjuk végezni a munkánkat. Ezt azonban nagyon óvatosan kezeljük, ami azt jelenti, hogy még több szabályt kell betartanunk.

  Ha a családod segít neked, akkor lehet, hogy velük kell megosztanunk az adataidat. Előfordulhat, hogy más emberekkel is meg kell osztanunk az adataidat. Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni a teljes adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a cookie szabályzatunkat és cookie nyilatkozatunkat!

  Örökre megőrzitek a személyes adataimat?

  A személyes adataidat csakis addig őrizhetjük meg, amíg szükségünk van rájuk. A körülményektől függően ez az időtartam változhat.

  Van beleszólásom abba, hogy mi történik a személyes adataimmal?

  Persze, hogy van. Úgynevezett „jogaid” vannak, amikor az adataidat használjuk. Az egyik ilyen jogod az, hogy tudd, mit csinálunk azokkal. Erre való ez az oldal.

  Megkérhetsz minket, hogy mondjuk el, milyen személyes adataink vannak rólad, vagy akár arra is, hogy ne használjuk tovább vagy töröljük azokat. Ha a személyes adataid tévesek vagy helytelenek, csak szólj nekünk, és kijavítjuk.

  Hogy milyen jogaid vannak, az attól függ, mire használjuk az adataidat, ebben az adatvédelmi szabályzatban pedig még sok más információt olvashatsz. Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen elolvasni!

  Ki gondoskodik arról, hogy minden szabályt betartsatok?

  Itt, a LEGO Csoportban van egy úgynevezett adatvédelmi tisztviselőnk, akinek az a munkája, hogy megvédje az adataidat. Ez azt jelenti, hogy gondoskodik a szabályok betartásáról és arról, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ha úgy látja, hogy valami nincs rendben, akkor elmondja nekünk, hogyan tudjuk azt kijavítani.

  Nagyon fontos számunkra, hogy az adataid biztonságban legyenek, és hogy minden szabályt betartsunk. Ha aggódsz amiatt, hogy mit csinálunk a személyes adataiddal, akkor vedd fel {velünk a kapcsolatot!}(https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us).

  Emellett egy kormányhivatal is létezik, aminek az a munkája, hogy gondoskodjon arról, hogy az olyan cégek, mint mi, betartsuk a szabályokat, és kijavít minket, ha valamit rosszul csinálunk. Nekik is küldhetsz e-mailt vagy levelet. Az elérhetőségeiket a www.datatilsynet.dk oldalon találod.

  Néhány szó a honlapunkról

  Mint sok más honlap, úgy a mi honlapunk is aprócska fájlokat, azaz „cookie”-kat tölt le a számítógépedre. Ezek segítenek abban, hogy a honlapunk zökkenőmentesen működjön, amikor használod azt. Biztonság kapitány videónkban többet megtudhatsz a cookie-król, itt.


  LEGO BrickLink, Inc. Adatvédelmi irányelvek
  LEGO Education Adatvédelmi szabályzat