Nyílt forráskódú licenc

EXO 2.0

A LEGO Csoport Exo 2.0 betűtípusokat használ a digitális tartalmakhoz.
Az összes LEGO digitális tartalmat magába foglalja, köztük honlapokat, közösségi médiát, alkalmazásokat, játékokat, weblapokat, digitális képeket, online videókat, digitális adatokat és adatbázisokat.
Exo 2.0 betűtípuscsalád

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Ez a betűtípus szoftver az SIL Nyílt forráskódú betűtípus engedély 1.1 változatával engedélyezett.
Az alábbiakban megtalálod az engedély másolatát, ami a GYIK-kel együtt elérhető a következő oldalon: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

A LEGO Csoport Google Noto betűtípusokat használ a digitális tartalmakhoz.
Az összes LEGO digitális tartalmat magába foglalja, köztük honlapokat, közösségi médiát, alkalmazásokat, játékokat, weblapokat, digitális képeket, online videókat, digitális adatokat és adatbázisokat.
Kínai (Noto Sans CJK TC & SC)
Japán (Noto Sans CJK JP és Noto Serif CJK JP)
Koreai (Noto Sans CJK KR és Noto Serif CJK KR)
Orosz (Noto Sans)

A Noto a Google Inc. védjegye. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), a fenntartott fontnevekkel: Kínai (Noto Sans CJK TC & SC), japán (Noto Sans CJK JP és Noto Serif CJK JP), koreai (Noto Sans CJK KR és Noto Serif CJK KR), orosz (Noto Sans)

Fordítás
Ez a SIL Open Font Licence nem hivatalos fordítása „kínai, japán, koreai és orosz“ nyelvre. Ezt nem az SIL International tette közzé, és jogilag nem vonatkoznak rá azok a terjesztési feltételek, amelyeket az OFL a betűkészletekre alkalmaz. Az OFL szerinti közzététel csak az eredeti angol szöveg használata esetén érvényes.

Azonban felismertük, hogy ez a nem hivatalos fordítás segíteni fog az angolul nem tudó felhasználóknak és tervezőknek az SIL OFL jobb megértésében, és megkönnyíti ezen együttműködésen alapuló betűkészlet modell alatt megjelenő betűtípuscsaládok használatát és közzétételét. Arra bátorítjuk azokat a tervezőket, akik arra gondolnak, hogy az OFL alatt tegyék közzé alkotásukat, hogy olvassál el a saját nyelvükön a GYIK anyagát, ha az hozzáférhető.

Látogasson el a https://scripts.sil.org/OFL oldalra, ahol a licenc hivatalos verziója, és a kapcsolódó GYIK (magyarul is) olvasható

Ez a betűtípus szoftver az SIL Nyílt forráskódú betűtípus engedély 1.1 változatával engedélyezett.
Az alábbiakban megtalálod az engedély másolatát, ami a GYIK-kel együtt elérhető a következő oldalon: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Nyílt forráskódú betűtípus engedély

1.1-es változat – 2007. február 26.

Preambulum

A nyílt forrású betűtípus engedély (OFL) céljai közé tartozik az együttműködésen alapuló betűtípus projektek globális fejlődésének ösztönzése, a tudományos és nyelvi közösségek betűtípus létrehozása érdekében tett erőfeszítéseinek támogatása, valamint az ingyenes és nyílt forráskódú keret biztosítása, amelyen belül a betűtípusok megoszthatók és másokkal együttműködve fejleszthetők.

Az OFL lehetővé teszi, hogy az engedélyezett betűtípusokat szabadon felhasználják, tanulmányozzák, módosítsák és újra elosszák mindaddig, míg azokat saját maguk nem értékesítik. A betűtípusok, bármely származékos művet beleértve, összesíthetők, beágyazhatók, újra eloszthatók és/vagy értékesíthetők bármilyen szoftverrel, feltéve, hogy a fenntartott neveket nem használják a származékos művek. A betűtípusok és származékaik azonban nem felszabadíthatók más típusú engedélyek alapján. A jelen engedély alatt maradt betűtípusokra vonatkozó követelmény nem vonatkozik a betűtípusok vagy azok származékai alapján létrehozott dokumentumokra.

fogalommeghatározások

  • A „betűtípusokat kezelő szoftverek“ az engedélyezett szerzői jogi jogosult(ak) meghatározott szempontok szerinti felszabadítására utal, és egyértelműen fel van tüntetve. Ide tartoznak a forrásfájlok, a parancsfájlok és a dokumentáció.
  • A „fenntartott betűtípus név“ minden olyan névre utal, mely a szerzői jogi nyilatkozat(ok) által van meghatározva.
  • Az „eredeti változat“ a betűtípusokat kezelő szoftverösszetevők gyűjteményére utal, melyek a szerzői jogi jogosult(ak) által vannak felosztva.
  • A „módosított változat“ az olyan származékokra utal, melyekhez a formátumok megváltoztatásával vagy a betűtípusokat kezelő szoftver új környezetbe való szállításával hozzáadták, törölték vagy helyettesítették – részben vagy teljesen – az eredeti változat bármely összetevőjét.
  • A „szerző“ minden olyan tervezőre, mérnökre, programozóra, műszaki íróra vagy más személyre utal, aki hozzájárult a betűtípusokat kezelő szoftver létrejöttéhez.

Engedély és feltételek

Azoknak, akik a betűtípusokat kezelő szoftver egy példányát beszerzik, engedélyt adunk arra, hogy ingyenesen felhasználják, tanulmányozzák, másolják, egyesítsék, beágyazzák, módosítsák, újra felosszák és értékesítsék a betűtípus szoftver módosított és nem módosított példányait, a következő feltételek teljesítésével:

  1. Sem a betűtípusokat kezelő szoftver, sem annak egyes összetevői, eredeti vagy módosított változatukban nem értékesíthetők.
  2. A betűtípusokat kezelő szoftver eredeti vagy módosított változatai összesíthetők, újra eloszthatók és/vagy értékesíthetők bármilyen szoftverrel, feltéve, hogy tartalmazza a fent említett szerzői jogi nyilatkozatot és ezt az engedélyt. Ezek tartalmazhatják az önálló szöveges fájlokat, az emberi szemmel olvasható fejléceket vagy a megfelelő, géppel olvasható metaadatok mezőit a szövegen vagy bináris állományokon belül mindaddig, amíg azokat a mezőket a felhasználó könnyen megtekintheti.
  3. A betűtípusokat kezelő szoftver módosított változata nem használhatja a fenntartott betűtípus nevét/neveit, kivéve ha a megfelelő szerzői jog jogosultja egyértelmű írásbeli engedélyt ad rá. Ez a korlátozás csak a felhasználó által bemutatott, elsődleges betűtípus névre vonatkozik.
  4. A szerzői jogi jogosult(ak)nak vagy a betűtípusokat kezelő szoftver szerzőjének/szerzőinek neve nem használható a módosított változat reklámozására, kivéve ha a szerzői jogi jogosult(ak) és a szerző(k) elismeri(k) a hozzájárulást vagy egyértelmű, írásbeli engedélyt ad(nak).
  5. A részben vagy teljesen módosított vagy módosítatlan betűtípusokat kezelő szoftvert kizárólag ezen engedély alapján lehet felosztani, más engedély alapján tilos. A jelen engedély alatt maradt betűtípusokra vonatkozó követelmény nem vonatkozik a betűtípusokat kezelő szoftver alapján létrehozott dokumentumokra.

Felmondás

Ez az engedély semmisnek minősül, ha a fent említett feltételek nem teljesülnek.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A betűtípusokat kezelő szoftvert „adott állapotában“ biztosítjuk kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, mely többek között, de nem kizárólag bármilyen forgalomképességi garanciát, egy adott célra való alkalmasságot és a szerzői jog, szabadalom, védjegy vagy más jogok meg nem sértését foglalja magában. A szerzői jogi jogosult semmi esetre sem felelős semmilyen követelésért, kárért vagy egyéb kötelezettségért, beleértve bármely általános, különleges, közvetett, járulékos vagy következményekkel járó kárt, károkozás alapján vagy egyéb módon történő szerződésszegést, mely a betűtípusokat kezelő szoftver használatából vagy használhatatlanságából, vagy a betűtípusokat kezelő szoftver egyéb ügyleteiből ered.