IDŐVONAL!

 • 1
  2017. június 1.

  A verseny kezdete

 • 2
  2017. november 30.

  A verseny vége

 • 3
  2018. január 8.

  A nyerteseket a LEGO.com/jungle honlapon fogjuk közzétenni.

Általános feltételek

Nyerj egy családi kirándulás Costa Rica dzsungeljeibe! - A LEGO® City és National Geographic nyeremányjátékaNINCS SZÜKSÉG VÁSÁRLÁSRA A RÉSZVÉTELHEZ ÉS A GYŐZELEMHEZ. SOKAN BENEVEZNEK, DE CSAK NÉHÁNY SZERENCSÉS NYERHET.

1. A nyereményjáték leírása:
Képzeld el, milyen kalandot élnél át a dzsungelben és alkosd meg: mit fedezel fel a dzsungelben tett utad során? Új növényt vagy állatot, egy elveszett várost, egy ősi templomot vagy egy titokzatos elhagyott járművet ... A benevezéshez építsd meg vagy rajzold le a kalandot, fényképezd le az alkotásodat és töltsd fel a képet!

A fődíj nyertese a családjával együtt (4 fő) elrepülhet a National Geographic expedíciójával a közép-amerikai Costa Rica dzsungeljeibe. Felfedezhetitek a fák lombkoronáit, a Rio Blanco folyó vulkáni völgyeinek látványát, drótkötélpályán átszelhetitek a lenyűgöző vadvilággal körülvett trópusi erdőt, meglátogathattok egy vadmacskamentő központot, ahol elárvult ocelotokat és jaguárokat láthattok, utána pedig egy lombházban vacsoráztok! 

2. A Verseny támogatója a National Geographic Partners, 10 Hammersmith Grove, London W67AP, UK és a LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark (továbbiakban „Szponzorok”).

Azzal, hogy részt vesznek a Versenyen, a Pályázókat az alábbi Hivatalos Szabályok kötelezik. 

3. Jogosultság: A versenyben csak olyan hat (6) és tizenhat (16) év közötti gyermekek vehetnek részt, akik az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a Benelux államok, Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Románia vagy Oroszország lakói, és érvényes pályázatot küldenek be a versenyre. Továbbá követelmény az is, hogy a Pályázó a helyzetnek megfelelő szinten beszéljen angolul.

Minden Pályázónak rendelkeznie kell szülői vagy gondviselői beleegyezéssel.

Nem jogosult a részvételre az, aki a National Geographic Partners, a LEGO Csoport vagy ezek társult tagjainak vagy leányvállalatainak alkalmazottja, tisztviselője, igazgatója vagy partnere (minden ilyen természetes és jogi személyek együttesen ezentúl „Versenytestületek”-nek nevezünk).  A Versenytestületek tagjainak közvetlen családtagjai (házastárs, szülő, gyermek, testvér és az ő megfelelő házastársaik, lakóhelyüktől függetlenül) vagy az ilyen személyekkel közös háztartásban élők, függetlenül attól, hogy rokonok-e vagy sem, szintén nem nyújthatnak be pályamunkát és nem kaphatnak díjat.    

4. Pályázási időszak:  A pályamunkádat a nevezési határidőn belül kell beküldened, ami 2017. június 1-én 00 óra 00 perckor kezdődik, és 2017. november 30-án 23 óra 59 perckor ér véget (GMT szerint) („Pályázási időszak”). Minden ezt követően beérkező pályamunka érvénytelen. 

5. A nevezés módja: 
A nevezési időszak alatt, a játék résztvevőinek meg kell látogatniuk a LEGO.hu/dzsungel oldalt. A nevezéshez a versenyzőknek LEGO elemekből vagy megrajzolva alkotniuk kell egy művet a megadott nyereményjáték-téma alapján. A feltöltést és a nyereményjátékba történő beküldést a LEGO.hu/dzsungel  honlapon található LEGO City Galériába kell megtenni. A pályamunkák a LEGO Csoport szokásos moderálási mechanizmusa alá tartoznak, amely szerint akár 48 óra is eltelhet, mielőtt az látható lesz a galériában.
A beküldéshez LEGO ID azonosító szükséges. Töltsd le az ingyenes LEGO ID azonosítót innen: https://account2.lego.com/.  Kérj az egyik szülődtől vagy gondviselődtől engedélyt, mielőtt online csatlakoznál!


6. Részvételi korlátozás: A személyenként vagy háztartásonként benyújtott pályamunkák száma nem korlátozott.

7. Tanácsok, Korlátozások és Utazási követelmények:

Tanácsok:
• Kérd meg az egyik szülődet vagy a gondviselődet, hogy küldje be a pályamunkádat!
• Minden egyes pályamunkának 1 képet kell tartalmazni a rajzodról, vagy a LEGO elemekből készült modelledről!
• A Szponzorok, egyedüli belátásuk szerint, eltávolíthatnak pályamunkát és kizárhatnak pályázót a játékból, ha úgy látják, hogy a pályamunka nem felel meg ezeknek az útmutatásoknak és korlátozásoknak.
• A pályázási időszak végével a pályamunkád lezáródik, és nem szerkeszthető többé. A pályamunkát az alapján fogják elbírálni, amilyennek az a pályázat beküldésekor mutatkozott.  Képeket később nem lehet hozzáadni vagy kicserélni.  Mielőtt beküldöd, győződj meg arról, hogy a pályamunka pontosan olyan legyen, amilyennek szeretnéd!
• A Szponzorok szüleiddel vagy gondviselőddel azon az e-mail címen fognak kommunikálni veled, amelyet a LEGO ID azonosítód létrehozásakor megadtál. Ügyelj arra, hogy a játék ideje alatt rendszeresen megnézzék az e-mailjeiket, valamint akkor is, amikor a nyertesek kihirdetésének ideje esedékes.
• A kép .jpeg, .tiff vagy .png formátumú legyen, és mérete ne haladja meg a 25 MB-ot
• A pályamunkának olyannak kell lennie, amelyet korábban még sosem tettek közzé és nem küldtek be semmilyen más versenyre vagy nyereményjátékra 

Tartalmi korlátozások: 
• A beküldött pályamunka nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek megsértik vagy csorbítják mások jogait, ideértve többek között, a magánélethez, a nyilvánossághoz vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.
• A beküldött pályamunka nem keltheti rossz hírét a Szponzoroknak vagy bármely olyan személynek, vagy félnek, amely kapcsolatban van a nyereményjátékkal.
• A beküldött pályamunkának csak a pályázó alkotását szabad bemutatnia, amelyet egy olyan tárgy reprezentál, amelyet LEGO® kockákból vagy más LEGO elemekből építettek meg, vagy ami azokból megépíthető.  Csak eredeti LEGO elemeket és más LEGO építőjáték elemeket (beleértve a LEGO DUPLO®, a LEGO Technic és a LEGO MINDSTORMS® elemek) szabad felhasználni a pályázó alkotásában.  A pályamunkáknak nem szabad ábrázolniuk semmilyen felismerhető személyt, vagy terméket, márkajelzést, vagy bármely más személy vagy gazdasági társaság szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát.
• A beküldött pályamunka nem tartalmazhat olyan anyagot, amely nem helyénvaló, jó erkölcsbe ütköző, szemérmetlen, gyűlölködő, jogellenes, becsmérlő, rágalmazó vagy sértő.
• A beküldött pályamunka nem tartalmazhat olyan anyagot, amely támogatja a vakbuzgóságot, a rasszizmust, a gyűlölködést, vagy baj okozását bármilyen csoport vagy egyén ellen, vagy támogatja a megkülönböztetés faji, nemi, vallási, nemzeti hovatartozás, rokkantság, szexuális beállítottság vagy életkor alapján.
• A beküldött pályamunka nem tartalmazhat olyan anyagot, amely törvényellenes, sérti a törvényeket illetve törvényekkel vagy rendelkezésekkel ellentétes, bármely olyan államban, tartományban, vagy más fennhatóság alá tartozó területen, ahol a pályamunkát megalkották.
• Az olyan pályamunkák, amelyeknek témája nem illik a Szponzorok márkaértékeihez, nem lesznek közzétéve és nem adhatók be a versenyre:
1. Politika és politikai jelképek, kampányok vagy mozgalmak;
2. Vallási referenciák, beleértve jelképeket, épületeket vagy személyeket;
3. Szex, kábítószer és dohányzás;
4. Alkohol bármilyen jelenlegi formájában;
5. Káromkodás;
6. Halál, gyilkosság, vér, terrorizmus vagy kínzás;
7. Hadászat vagy katonai járművek bármilyen modern kori helyzetben, illetve nemzeti háborús emlékművek;
8. Rasszizmus, zsarnokoskodás vagy valódi állatok iránti durva bánásmód

UTAZÁSI FELTÉTELEK:
• AHHOZ, HOGY A PÁLYAMUNKA NYERTESNEK LEGYEN TEKINTHETŐ, A PÁLYAMUNKÁT BENYÚJTÓ GYERMEKNEK EL KELL TUDNIA UTAZNIA COSTA RICA DZSUNGELJEIBE, LEGALÁBB EGYIK SZÜLŐ VAGY GONDVISELŐ KÍSÉRETÉBEN EGY MEGÁLLAPODÁS SZERINTI IDŐPONTBAN. A NYERTES TÖBB UTAZÁSI DÁTUM KÖZÜL VÁLASZTHAT.
• A GYERMEKNEK ÉS MINDENKINEK, AKI UTAZIK, ÚTLEVÉLRE, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSRA, OLTÁSOKRA ÉS DOKUMENTUMOKRA LESZ SZÜKSÉGE, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG ÉRTVE EZ ALATT A VÍZUMOKAT, AMELYEK LEHETŐVÉ TESZIK AZ UTAZÁST.  
• MINDEN UTAZÓNAK ADNIA KELL EGY BELEEGYEZŐ NYILATKOZATOT AZ UTAZÁSI JEGYEK KIÁLLÍTÁSÁT MEGELŐZŐEN.


8. Szerzői jogok: A beküldött pályamunka feltöltésével a pályázó beleegyezését adja, hogy a LEGO Csoportnak jogdíjmentes, visszavonhatatlan, perceptuális (vagy a szellemi tulajdonjogok teljes időtartamára), nem kizárólagos, al-licenszelhető engedélyt ad, hogy ezt a beküldött pályamunkát felhasználhassa, másolhassa, módosíthassa, közzétehesse és bemutathassa részben, vagy egészben, világszerte, és arra, hogy beépíthesse azt más munkákba, bármilyen formában, médiában vagy ma ismert és később kifejlesztendő technológiában a jelen nyereményjáték, vagy a Szponzorok termékeinek marketingje céljából. EZ A BELEEGYEZÉS KIFEJEZETTEN TARTALMAZZA A BELEEGYEZÉSED ABBA, HOGY A LEGO CSOPORT A PÁLYAMUNKA ALAPJÁN TERMÉKEKET ÁLLÍTSON ELŐ ÉS FORGALMAZZON.  Kérésre, a pályázó bele kell, hogy egyezzen abba, hogy aláír bármilyen dokumentumot, amelyet a LEGO Csoport vagy az általa kinevezettek kérnek, hogy maradéktalanul kihasználhassák a fentiekben hivatkozott, a beadott pályamunkára megadott licencet. Azzal, hogy ilyen licencet ad a LEGO Csoportnak, a pályázó kijelenti és garantálja, hogy a beadott pályamunka nem lesz kiadva és semmilyen módon nem fogja sérteni semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

9. Díj(ak): Három (3) díjat fogunk kiosztani.

Az első díj: Egy (1) első díjat fogunk kiosztani („Az első díj nyertese”).  Az első díj nyertese egy 7-napos Costa Rica-i National Geographic Családi expedíciót kap, amelyen két (2), 6-17 éves kor közötti gyermek és két (2) 18 évet betöltött felnőtt vehet részt (az „Expedíció”) („Az első díj”). A nyeremény tartalmazza az oda-vissza repülőutat, turista osztályon, egy jelentős, forgalmas nemzetközi repülőtérről, a nyertes otthonának közeléből (ennek pontos helyét a Szponzorok saját belátásuk szerint döntik el) Costa Ricába, San José városba; kétszemélyes normál szállodai szobás elhelyezéssel (a konkrét szállodát a Szponzorok saját belátásuk szerint döntik el); és kirándulásokat, amelyeknek útiterve ezen a honlap látható: (http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail).

A második díj: Egy (1) második díjat fogunk kiosztani. („A második díj nyertese”).  A második díj nyertese a LEGO City Dzsungelkutatók normál termékválasztékát fogja megkapni, amely tartalmaz egy-egy 60156, 60157, 60158, 60159, 60160, 60161 számú LEGO termék. 

A harmadik díj: Egy (1) harmadik díjat fogunk kiadni („A harmadik díj nyertese”).  A harmadik díj nyertese kap egy (1) készletet a LEGO City Dzsungel normál termékválasztékából, amely tartalmaz egy-egy 60159, 60160 és 60161 számú LEGO terméket.

A díjak nem átruházhatók, és készpénzre sem válthatók át. A díjak függnek a rendelkezésre állástól, és a Szponzorok fenntartják a jogot arra, hogy a díjakat azonos, kisebb vagy nagyobb értékű másik díjjal helyettesítsék.

             Az első díjra vonatkozóan, az indulás dátumát az első díj nyertese választhatja ki 2018-as National Geographic Costa Rica-i Családi expedíció menetrendjéből.  A dátumok a rendelkezésre állástól függnek.  A 2018. évi kirándulás időpontjait 2017 júniusában tesszük közzé, amely itt lesz megtalálható: http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail.  Az utazáson csak 6 évesnél idősebb gyermekek vehetnek részt.  Az utazás kis számban tartalmazhat olyan tevékenységeket, amelyek csak 7 éves vagy idősebb gyermekeknek valók.  Minden National Geographic expedíció nyelve angol.  Az expedíció pályázóitól elvárjuk, hogy alapszinten beszéljenek angolul, hogy részt vehessenek az utazás programjaiban. Az első díj aktuális értéke változhat a repülőjegy árak ingadozásai, valamint az indulási és az érkezési hely közötti távolság miatt.  A nyertes nem kapja meg a tényleges és a kiskereskedelmi érték közötti különbséget, ha van ilyen.  Az utazás indulási napja a rendelkezésre állástól függ.    Abban az esetben, ha az első díj nyertesének expedíciója nem a tervek szerint, vagy egyáltalán nem bonyolítható le, többek között ideértve az időpont egyeztetési problémákat, a lemondásokat, a halasztásokat, a vis maior esetét, vagy bármely más okot, az expedícióban való részvétel helyett, az első díj nyertesének alkalma lesz arra, hogy részt vegyen egy másik expedícióban, vagy egy olyan másik díjat kapjon, amely azonos vagy nagyobb mértékű a Szponzorok saját belátása szerint.  Az expedíció elemei változhatnak a Szponzorok saját belátása szerint.

Az utazást 2018. december 31-ig be kell fejezni, különben az utazási lehetőség elvész.  Az utazók beleegyeznek abba, hogy elfogadják a National Geographic expedíciók feltételeit, amelyek itt olvashatók: http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms.   Minden költség és járulékos utazási költség, amely nem szerepel kifejezetten a fenti leírásban - beleértve, de nem kizárólag értve ez alatt a felszíni utazás, az étkezések, az előre nem látott kiadások, borravalók, személyszállítási díjak vagy illetékek, útlevél, vízum, orvosi költségek és védőoltások költségei, csomag/baleset/útlemondási költségek, pótdíjak, repülőtér díjak, felszolgálási vagy kiszolgálási díjak, személyes költségek, például alkoholos üdítők, gyógyfürdő szolgáltatások, internethasználat, biztonsági díjak, adók vagy más költségek- megfizetéséért egyedül az első díj nyertese a felelős.
 
Az első díj nyertesének és minden útitársának együtt kell utaznia, azonos útiterv szerint, és az utazásnak oda-vissza utazásnak kell lennie.  Az első díj nyertese és útitársai felelősek az érvényes útlevelek beszerzéséért és minden egyéb, a nemzetközi utazáshoz szükséges dokumentum megszerzéséért, ha van ilyen.  

10. A potenciális nyertesek kiválasztása és a nyerési esélyek:  A potenciális nyertes(eke)t egy zsűri tagjai választják ki. A zsűri a LEGO City Marketing csapatából (Dániából), a National Geographic Society kiválasztott tagjaiból (az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból) és néhány független személyből (Dániából) (röviden „a zsűri”) áll. A pályamunkákat a kreativitás és a képzelőerő alapján bírálják el. 
A nyerés esélye függ a pályázó ügyességétől és tehetségétől, attól, hogyan értékeli ezeket a zsűri, valamint a 3. részben felsorolt összes országból beérkezett, érvényes pályamunkák számától.  
A verseny és a zsűrizés ütemterve: 
2017. június 1. – 00 óra 00 perckor (GMT) kezdődik a beküldési időszak 
2017 . november 30. – 23 óra 59 perckor (GMT) véget ér a beküldési időszak 
2018 . január 8. – A nyerteseket közzéteszik a LEGO.com/jungle honlapon.
11. A díj igénylése: A potenciális nyertesekkel a pályázó e-mail-címén keresztül vesszük fel a kapcsolatot 2018. január 8-án. A potenciális nyertesek az értesítést követő tíz naptári (10) napon belül ki kell tölteniük és vissza kell küldeniük a nyertesek dokumentumait, az alábbiakban ismertetett módon. Ha a potenciális nyertesekkel az értesítést követő tíz (10) napon belül nem sikerül kapcsolatba lépni, vagy nem töltik ki a nyertesek dokumentumait megfelelően az előírt határidőn belül, akkor új potenciális nyertest választunk ki a pályázási időszakban beérkezett többi érvényes pályamunka közül, a fentiekben ismertetett kiválasztási eljárással. 

12. A potenciális nyertesek hitelesítése:  Az összes potenciális nyertesnek ki kell töltenie és vissza kell küldenie egy nyertesek dokumentumai csomagot, amely áll a következőkből: (i) jogosultsági nyilatkozatból; (ii) beleegyező nyilatkozatból; (iii) sajtómegjelenési nyilatkozatból (kivéve, ahol ezt törvény tiltja); és (iv) egy díjelfogadási nyilatkozat űrlapból. A potenciális nyertes szülőjének vagy gondviselőjének is alá kell írnia a nyertesek dokumentumait.  Miután kézhez kaptuk a hiánytalanul kitöltött dokumentumokat, és azokat a Zsűri hitelesítette, egy potenciális nyertest hivatalosan is nyertesnek nyilvánítunk (egy „Nyertes”).

13. Adatvédelem: A nyereményjátékra való benevezéssel elfogadod, hogy a személyi adataidat felhasználjuk a Hivatalos Játékszabályzatban ismertetett célokra, az adatvédelmi szabályzatunk szerint, amely itt található: http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx.  
Az összes személyi adat kezeléséért felelős vállalat a LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark.
A versenyre való benevezéssel elismered, hogy elolvastad és megértetted az adatvédelmi szabályzatunkat és elfogadod annak feltételeit.

14. További szabályok 

• A versenyre való benevezéssel a pályázó garantálja, hogy az általa beküldött minden információ igaz, aktuális és teljes. A Szponzorok fenntartják a jogot arra, hogy minden egyes pályázónak ellenőrizzék a jogosultságát. A Szponzorok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy eltávolítsanak minden beküldött pályamunkát, ha nem tartják be ezeket az utasításokat, illetve, ha úgy találják, hogy egy pályázó csalt. Tovább, a Szponzorok fenntartják a jogot arra, hogy ne osszanak ki egy díjat (és másik nyertest válasszanak), ha tudomásukra jut, vagy ésszerűen megalapozva úgy vélik, hogy egy nyertes nem jogosult a részvételre. 
• A jelen versenybe való benevezéssel a pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a LEGO név, a LEGO logó, és a LEGO Csoport további márkanevei és védjegyei (összefoglaló néven Védjegyek) a LEGO Csoport kizárólagos tulajdonát képezik, és a pályázó nem élhet vissza a Védjegyek használatával.
• Védjegyek cseréje a LEGO Csoport és a jelentkező között nem történik a jelen verseny vonatkozásában.
• Pályamunkákat nem küldünk vissza.  Minden pályamunka, a versennyel kapcsolatban beküldött képek kivételével, a LEGO Csoport tulajdonává válik, amelyet felhasználhat marketing tevékenységekben. 
• A pályázó beleegyezik abba, hogy a Szponzorok felhasználják a pályázó keresztnevét és a lakóhelye vagy országa nevét a jelen nyereményjáték nyertesének kihirdetésekor.
• A Szponzorok nem felelősek a pályázó pályázati anyagának elvesztésért, rossz címre küldéséért, teljességének hiányáért vagy olvashatatlanságáért, illetve a pályázási időszak határidejéig be nem érkező pályamunkákért.
• A versenyben való részvétellel a pályázó tudomásul veszi és elfogadja a National Geographic expedíciók feltételeit. Ezek megtalálhatók ezen a címen: http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms
• A Szponzorok semmiért sem felelősek, és nem ismernek el semmiféle olyan kárt, veszteséget, sérülést vagy csalódást, amelyet a pályázók szenvednek el a jelen nyereményjáték által, amennyire ez törvényileg megengedett. Semmi sem zárja ki a Szponzorok felelősségét, ha bizonyítottan a szponzorok hanyagsága miatt halál vagy személyi sérülés következik be.
• Bármilyen olyan módon elkészült vagy félig kész pályamunka, amely a Szponzorok véleménye szerint ellentétes ezen hivatalos játékszabályzat szellemével, vagy olyan természetű, amely inkorrekt a többi pályázóval szemben, érvénytelennek tekinthető, és ebből kifolyólag kizárható a versenyből.
• A díj elnyerésének bejelentése, valamint az ehhez kapcsolódó bármilyen adók, közigazgatási díjak és a díj elnyeréséből eredő egyéb kiadások megfizetése a díjnyertes kizárólagos felelőssége, ellenkező utasítás hiányában; a nyerteseknek javasolt a helyi adózási vonatkozások megismerése.  
• A nyertesek jegyzékére vonatkozóan a LEGO Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást: (https://www.lego.com/service)
• Ezen Hivatalos Játékszabályzat a dániai törvények alapján készült, és azok szerint kell őket értelmezni.


A LEGO a LEGO Csoport védjegye. ©2017 The LEGO Group.