About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

The LEGO Brand Framework
- click to enlarge

A LEGO márkanév többet jelent egy ismerős logónál. Ez az, amit az emberek elvárnak a vállalattól, annak termékeitől és szolgáltatásaitól, valamint az elszámolási kötelezettség, amelyet a LEGO Csoport érez az őt körülvevő világ iránt. A márkanév a minőség és az eredetiség garanciájaként jelenik meg.

A LEGO® márka értékei

Fantázia:
A kíváncsiság kérdezi: „Miért?”, és elképzeli a magyarázatokat, vagy a lehetőségeket  (ha..  akkor). Játékosság azt kérdi mi lenne, ha? és elképzeli, hogyan válik a szokásos rendkívülivé, káprázattá vagy költeménnyé Az álmodozás az első lépés a megvalósítás felé.

Hagyni a gyermekeket szabadon játszani, hogy fejlődjön a fantáziájuk – ez a kreativitás alapja

Kreativitás
A kreativitás az új, meglepő és értékes ötletek és dolgok kigondolására való képesség. A módszeres kreativitás a kreativitás egy sajátos formája, amely egyesíti a logikát és a következtetést a játékossággal és a képzelőerővel.

Játék
A játék az a boldogság, amit akkor tapasztalunk, amikor teljesen elmerülünk valamiben, ami alapos ismeretet igényel (komoly játék), amikor képességeink megfelelnek az előttünk álló kihívásoknak, és jól haladunk a kitűzött cél felé. A játék benne van a folyamatban és a befejezésben is.

A játék tevékeny együttlét, a kaland izgalma, a gyermekek örömteli lelkesedése és annak élvezete, hogy meglephetjük önmagunkat és másokat azzal, hogy mire vagyunk képesek és mit tudunk teremteni.

Tanulás
A tanulás a lehetőség a kísérletezésre, a rögtönzésre és a felfedezésre – gondolkodásunk és cselekvéseink (kézzel megfogható, értelemmel felfogható) határainak tágítására, segít, hogy különféle perspektívákat lássunk meg és értékeljünk.

Törődés
A törődés abban a vágyban fejeződik ki, hogy jó hatással legyünk gyermekek életére, partnereinkre, kollégáinkra és arra a világra amelyben élünk, továbbá mindenre, amit teszünk távlatból tekintsünk.

Tegyünk egy kicsivel többet másokért, nem azért mert kell – hanem mert úgy érezzük, hogy ez így helyes, és mert törődünk másokkal.

A törődés az alázatról szól – nem úgy, hogy magunkról kevesebbet gondolunk, hanem úgy, hogy magunkra kevesebbet gondolunk.

Minőség
A gyártás kiválóságán alapuló jó hírnévtől kezdve eljutottunk oda, hogy mindenki bizalmát kiérdemeltük - hiszünk a minőségben, amely önmagáért beszél, és mindenki szemében elismerést vív ki.

Számunkra a minőség a folyamatos jobbítás feladatát jelenti, hogy mi legyünk a legjobb játék, a legjobbat tegyünk a gyerekekért és az ő fejlődésükért, valamint saját közösségünkért és partnereinkért.