Hae taitojen mukaan | LEGO® DUPLO® | LEGO.com

Osta taitojen mukaan

LEGO® DUPLO® on paljon muutakin kuin palikoita ja osia...

Siihen kuuluu ajatus, että leikki on olennainen osa jokaisen lapsen kehitystä. Siihen liittyy myös lupaus taata jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvää laatua, muotoilua ja (ennen kaikkea) itseilmaisun välineet vaiheessa, jolloin lapsi kasvaa nopeasti ja oppii elämän perustaitoja.

LEGO DUPLO on mukana, kun nämä elämässä tarvittavat perustaidot kehittyvät. Periaatteemme on, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa leikkiä. Ajatusta tukevat settien erilaiset ja ainutlaatuiset teemat, hahmot, värit ja arjesta tutut osat, jotka sopivat loputtomasti yhteen eri tavoin ja tukevat lasta, jonka tehtävänä on tutkia ihan kaikkea. Lapselle ei anneta suoria vastauksia vaan avain mahdollisuuksien maailmaan. Kun lapsella on hauskaa, hän oppii luonnostaan.

Jokainen valmistamamme setti herättelee elämän perustaitoja mahdollisimman laajasti. Käy läpi alla esitellyt taidot ja tutustu, kuinka (ja miksi) toteutamme tämän käytännössä.

SOSIAALISET TAIDOT

...Ilmaisutaidot... Yhteistyö... Empatia...

Lapsi oppii elämänsä ensimmäisinä vuosina osallistumaan roolileikkiin. Leikissä lapsi oppii myös empatian perusteita, kuten asettumaan toisen asemaan. Tämä on myös erinomainen vaihe opetella yhteistyötä, ilmaisutaitoja ja ymmärtämistä, kun lapset vaihtavat ajatuksia, kertovat toisilleen tarinoita ja sopivat säännöistä.

Roolileikki muiden (esimerkiksi vanhempien tai sisarusten) kanssa auttaa lasta hahmottamaan sosiaalisia vihjeitä, mikä luo perustaa onnistuneille sosiaalisille suhteille.

Huolella suunnitellut DUPLO-setit auttavat lasta keksimään ja kertomaan tarinoita sekä käymään niitä läpi leikin keinoin. Setit opettavat lasta arjen kohtaamisissa tarvittavaan vastavuoroisuuteen, roolileikkeihin (arjen ja mielikuvitusmaailman) supersankareina ja tutustuttavat lapset maailman upeimpiin eläimiin.

On slide 1 of 5

KOGNITIIVISET TAIDOT 

... Numerot ja kirjaimet... Muodot ja värit... Keskittyminen...

Eri merkkien, kirjainten ja numeroiden ottaminen mukaan leikkiin on yhdistetty lasten kielelliseen kehitykseen, kun taas ongelmanratkaisu auttaa parantamaan keskittymiskykyä. 

Kaikki tuotteemme edistävät oppimista, mutta DUPLO-setit edistävät etenkin ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä ja joustavaa, kekseliästä ajattelua tutulla ja (mikä tärkeintä) hauskalla tavalla.

DUPLO-leikeissä lapsi oppii nopeasti niin muodot, värit, kirjaimet kuin numerotkin.

On slide 1 of 6

LUOVUUS

...Mielikuvitus... Itsenäinen ajattelu... Luovuus...

Tutkimustiedot osoittavat, että leikki ja luovat taidot auttavat lapsia hahmottamaan arjen muutoksia ja keksimään ratkaisuja itse. Tällaisia taitoja edistävät erityisesti lelut, joilla voi leikkiä monella tapaa yhden, vakiintuneen leikin sijasta. 

Leikki-ikäiset voivat kehittää ideoitaan isokokoisten DUPLO-palikoiden avulla. Ne tarjoavat mielikuvitukselle loputtomat mahdollisuudet kasvaa. 

Settien kirkkaat ja värikkäät palikat ovat erilaisten leikkien loputon lähde, ja pieni rakentelija voi uppoutua puuhiinsa.

On slide 1 of 5

FYYSISET TAIDOT

... Liike ja tasapaino... Tilan hahmottaminen... Motoriset taidot...

Fyysisesti aktiivinen leikki on liitetty koulumenestykseen, itsesääntelyyn ja sosiaalisiin taitoihin.

Kun DUPLO-leikeissä rakennetaan isompia kokonaisuuksia, lisätään pyöriä ja levitetään paloja ympäriinsä, leikki-ikäiset oppivat harjoittelemaan tasapainoa ja samalla silmän ja käden koordinaatio kehittyy.

Hurjastelu leluautoilla, nouseminen varpaille laittamaan tornin ylin palikka paikalleen tai kahden palikan yhdistämisen oppiminen ovat kaikki tapoja, joilla settimme auttavat lapsia kehittämään fyysisiä taitojaan hauskimmilla tavoilla.

On slide 1 of 6

TUNNETAIDOT

... Pitkäjänteisyys... Itseilmaisu... Itseluottamus...

Nämä kolme taitoa ovat erityisen tärkeitä 2000-luvun taitoja, joita joka ikinen lapsi tarvitsee sekä nyt että tulevaisuudessa.  

Pitkäjänteisyys on perustaito, joka auttaa kaikessa oppimisessa. Se auttaa lasta kohtaamaan uudet haasteet maailmassa, jossa vain muutos on pysyvää. Itseilmaisu auttaa lasta hahmottamaan tunteitaan suhteessa ympäristöönsä ja kertomaan ja toteuttamaan ideoitaan. Itseluottamuksen ansiosta lapsesta tuntuu, että hän osaa ratkaista minkä tahansa tilanteen ja uskaltaa tarttua uusiin, upeisiin tilaisuuksiin. Tällainen asenne kantaa läpi elämän.  

Kun lapsi oppii yhdistämään DUPLO-palikat ja yrittää (yhä uudelleen ja uudelleen) rakentaa ja muokata ideoitaan, pitkäjänteisyys kasvaa joka yrityksellä. Lapsi tutustuu uusiin väreihin, hahmoihin ja rakenteisiin ja oppii ilmaisemaan ajatuksiaan uusin tavoin. Omaksuessaan uusia taitoja lapsen itseluottamus vahvistuu pala palalta.

  • 10955 Ensimmäinen eläinjunani

    Täydellinen tapa tutustua eläinkuntaan!
On slide 1 of 5

Suuntaa kotiin

Lue lisää LEGO® DUPLO® eduista (ja arvoista) ja selvitä, mikä setti olisi täydellinen omalle pienelle rakentelijallesi.