75140 Resistance Troop Transporter

  • Resistance Troop Transporter
  • Resistance Troop Transporter

Laske ramppi ja nouse Resistance Troop Transporter™ -alukseen. Hyppää ohjaamoon ja valmistaudu nousuun. Jos First Order yrittää hyökätä, miehitä aseet ja valmistaudu ampumaan!