HYPNOBRAI-SAUVA

Hypnobrai-heimon käärmesauva ja hypnobrai-kenraalin voiman symboli. Sauva sisältää vastamyrkkyä, joka kumoaa hypnobrain aiheuttaman hypnoosin. Kun vastamyrkky yhdistetään neljän muun sauvan vastamyrkkyihin, syntyy valkoista nestettä, joka luo kartan hammasmiekkojen luo.

Ninjadojo
Salama
Elementtimiekka
4,5 palikkaa
Vempaimien keksiminen