CONSTRICTAI-SAUVA

Constrictai-heimon käärmesauva ja constrictai-kenraalin voiman symboli. Se oli suunniteltu näyttämään sauvan ympärille kietoutuneelta käärmeeltä, jonka rinnassa oli constrictai-heimon mustavalkoinen symboli. Se on yksi viidestä olemassa olevasta sauvasta, joita on yksi kullekin käärmeheimolle. Sauvaan on piilotettu vastamyrkkyampulli, jonka avulla käyttäjä pystyy hengittämään, vaikka joutuisikin constrictain kuristusotteeseen. Kun vastamyrkky yhdistetään neljän muun sauvan vastamyrkkyihin, syntyy valkoista nestettä, joka luo kartan hammasmiekkojen luo.

Ninjadojo
Salama
Elementtimiekka
4,5 palikkaa
Vempaimien keksiminen