DOGSHANKIN ANKKURI

Dogshankin muututtua hän etsi asetta, jota voisi kantaa ja joka todella pelottaisi muita. Hän katsoi miekkoja, kirveitä ja keihäitä, mutta mikään niistä ei ollut hyvä. Sitten hän ajatteli kantaa kokonaista puuta, mutta sitä oli vaikea saada mahtumaan ovista. Viimein hän päätyi ankkuriin, jota pystyi käyttämään tappelunnujakoissa ja heittämään vihollista päin. Lisäksi se oli kätevä, mikäli Epäonnen tornin ankkuri sattuisi menemään hukkaan. Dogshank sai myös tilaisuuden huutaa: "Tämä ankkuri upottaa sinut!"

Ninjadojo
Salama
Elementtimiekka
4,5 palikkaa
Vempaimien keksiminen