Red She-Hulk

Betty Ross on aina ollut kahden tulen välissä: toisaalta hän haluaa olla uskollinen isälleen, kenraali Thunderbolt Rossille, ja toisaalta rakastetulleen Bruce Bannerille. Nyt kun gammasäteet ovat muuttaneet hänet voimakkaaksi Red She-Hulkiksi, hänen ei enää tarvitse valita – sen sijaan hän voi käyttää uusia voimiaan ja lähestulkoon tuhoutumattomuuttaan taistellakseen kummankin tiimin rinnalla ja murskatakseen tuusan nuuskaksi jokaisen, joka tulee hänen tielleen!