REACH

Tietoa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista

Kaikki tuotteemme täyttävät tai ylittävät tiukimmat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Neljässä tuotteessa (60215 Paloasema, 60209 Taivaspoliisi ja timanttiryöstö, 60216 Keskustan palokunta, 60246 Poliisiasema) on litium-nappiparisto (CR1216). Tämä paristo saattaa valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”1,2-etyleeniglykolidimetyylieetteri” (EGDME), jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

Neljässä muussa tuotteessamme (45601 Technic Large Hub, 45610 Technic Large Hub -akku, 45678 LEGO Education SPIKE Prime -setti ja 45302 Ladattava Smarthub-akku) on litiumpolymeeriakku. Tämä akku saattaa valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”1,3-propaanisultoni (CAS-nro 1120-71-4)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

Nämä aineet on mainittu Euroopan kemikaaliviraston laatimassa ajantasaisessa luettelossa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista. EU:n asetuksen (33 artikla, 19072006 REACH) mukaisesti meillä on velvollisuus ilmoittaa, mikäli luetteloon kuuluvaa ainetta voi esiintyä tuotteessa vähäisinäkin määrinä.

Aine ei vaaranna turvallisuutta, eivätkä ihmiset altistu aineelle tavallisissa olosuhteissa.

Edellä mainittuja tuotteita lukuun ottamatta muut LEGO tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista laaditussa ajantasaisessa luettelossa lueteltuja aineita, joiden määrä olisi yli 0,1 painoprosenttia.

Akut/paristot ja akkuja/paristoja sisältävät tuotteet on hävitettävä ympäristöystävällisesti ja erillään muusta talousjätteestä. Tietoja kierrätyksestä ja keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja tuoteturvallisuudesta saat osoitteesta www.LEGO.com/aboutus/responsibility tai puhelinnumerosta 00800 5346 5555