REACH

Tietoa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista

Seuraavat tuotteet sisältävät litiumpolymeeriakun. Tämä akku saattaa valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”1,3-propaanisultoni (CAS-nro 1120-71-4)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

 • 45601 – Technic large hub

 • 45610 – Technic large hub battery

 • 45678 – LEGO® Education SPIKE Prime set

 • 51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub

 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamattomassa piirilevyssä diodin, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy (CAS-nro 7439-92-1)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamatonta pietsosähköistä materiaalia, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy-titaani-zirkoniumoksidi (CAS-nro 12626-81-2)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Seuraaviin tuotteisiin sisältyy näyttö, jossa on polarisoiva kalvo. Kalvon valmistaja on ilmoittanut meille, että kalvo sisältää 2-(2H-bentsotriatsoli-2-yyli)-4,6-ditertpentyylifenolia (CAS-numero 25973-55-1) yli 0,1 % (painosta). Kalvoon ei pääse käsiksi.

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course

• 71387 – Adventures with Luigi Starter Course
• 71403 – Adventures with Peach Starter Course

Nämä aineet on mainittu Euroopan kemikaaliviraston laatimassa ajantasaisessa luettelossa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista. EU:n asetuksen (33 artikla, 1907/2006 REACH) mukaisesti meillä on velvollisuus ilmoittaa, mikäli luetteloon kuuluvaa ainetta voi esiintyä tuotteessa vähäisinäkin määrinä.

Aine ei vaaranna turvallisuutta, eivätkä ihmiset altistu aineelle tavallisissa olosuhteissa.

Edellä mainittuja tuotteita lukuun ottamatta muut LEGO tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista laaditussa ajantasaisessa luettelossa lueteltuja aineita, joiden määrä olisi yli 0,1 painoprosenttia.

Akut/paristot ja akkuja/paristoja sisältävät tuotteet on hävitettävä ympäristöystävällisesti ja erillään muusta talousjätteestä. Tietoja kierrätyksestä ja keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja tuoteturvallisuudesta saat osoitteesta www.LEGO.com/aboutus/responsibility tai puhelinnumerosta 00800 5346 5555.