Avoimen lähdekoodin lisenssi

Open Sans

LEGO Group käyttää Open Sans ‑fonttiperhettä digitaalisessa kokemuksissa.
Digitaalisiin LEGO® kokemuksiin kuuluvat verkkosivustot, sosiaalinen media, sovellukset, pelit, verkkosivut, digitaaliset kuvat, verkkovideot, digitaaliset tiedot ja tietokannat.

Copyright 2020 Open Sans ‑projektin tekijät
https://github.com/googlefonts/opensans päävastuussa Steve Matteson. Varattu fonttinimi ”Open Sans”

EXO 2.0

LEGO Group käyttää Exo 2.0 -fontteja digitaalisissa kokemuksissa:
Digitaalisiin LEGO kokemuksiin kuuluvat verkkosivustot, sosiaalinen media, sovellukset, pelit, verkkosivut, digitaaliset kuvat, verkkovideot, digitaaliset tiedot ja tietokannat.
Exo 2.0 -fonttiperhe

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Tämä fonttiohjelmisto on lisensoitu SIL Open Font License -lisenssillä, versiolla 1.1.
Tämä lisenssi on kopioitu oheen, ja se sekä usein kysytyt kysymykset löytyvät myös osoitteesta http://scripts.sil.org/OFL.

Noto

LEGO Group käyttää Google Noto -fontteja digitaalisissa kokemuksissa.
Digitaalisiin LEGO kokemuksiin kuuluvat verkkosivustot, sosiaalinen media, sovellukset, pelit, verkkosivut, digitaaliset kuvat, verkkovideot, digitaaliset tiedot ja tietokannat.
Kiina (Noto Sans CJK TC & SC)
Japani (Noto Sans CJK JP ja Noto Serif CJK JP)
Korea (Noto Sans CJK KR ja Noto Serif CJK KR)
Venäjä (Noto Sans)

Noto on Google Inc:n tavaramerkki. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), ja varatut fonttinimet: kiina (Noto Sans CJK TC & SC), japani (Noto Sans CJK JP ja Noto Serif CJK JP), korea (Noto Sans CJK KR ja Noto Serif CJK KR), venäjä (Noto Sans)

Käännös
Tämä on SIL Open Font License -lisenssin epävirallinen käännös kiinan, japanin, korean ja venäjän kielille. SIL International ei ole julkaissut tätä eikä tässä lainmukaisesti ilmoiteta OFL-lisenssiin perustuvien fonttien jakeluehtoja. OFL-lisenssiin perustuva julkaisu on voimassa vain alkuperäistä englanninkielistä tekstiä käytettäessä.

Ymmärrämme kuitenkin, että tämä epävirallinen käännös auttaa englantia osaamattomia käyttäjiä ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin SIL OFL:ää sekä helpottaa fonttiperheiden käyttöä ja julkaisua tässä yhteistyöhön perustuvassa fonttisuunnittelumallissa. Suosittelemme, että OFL:ään perustuvaa julkaisua harkitsevat suunnittelijat lukisivat usein kysytyt kysymykset omalla äidinkielellään, jos se on saatavilla.

Lisenssin virallinen versio ja usein kysytyt kysymykset löytyvät osoitteesta https://scripts.sil.org/OFL

Tämä fonttiohjelmisto on lisensoitu SIL Open Font License -lisenssillä, versiolla 1.1.
Tämä lisenssi on kopioitu oheen, ja se sekä usein kysytyt kysymykset löytyvät myös osoitteesta http://scripts.sil.org/OFL.

SIL Open Font License -lisenssi

Versio 1.1 – 26. helmikuuta 2007

Johdanto

Open Font License (OFL) -lisenssin tavoitteena on stimuloida fonttiyhteistyöprojektien maailmanlaajuista kehitystä, tukea akateemisten ja lingvististen yhteisöjen pyrkimyksiä luoda fontteja ja tarjota ilmainen ja avoin kehys, jossa fontteja voidaan jakaa ja kehittää yhteistyössä muiden kanssa.

OFL sallii lisensoitujen fonttien käyttämisen, tutkimisen, muuttamisen ja jakamisen uudelleen vapaasti niin kauan, kun niitä ei myydä yksinään. Fontteja, mukaan lukien johdannaistöitä, voidaan niputtaa, upottaa, jakaa uudelleen ja/tai myydä ohjelmiston mukana, mikäli varattuja nimiä ei käytetä johdannaistöissä. Fontteja ja johdannaisia ei kuitenkaan voi julkaista jonkin muun tyyppisen lisenssin alaisuudessa. Vaatimus, jonka mukaan fontit pysyvät tämän lisenssin alla, ei koske dokumentteja, jotka on luotu käyttämällä kyseisiä fontteja tai niiden johdannaisia.

Määritelmät

  • ”Fonttiohjelmisto” viittaa tiedostoryhmään, jonka tekijänoikeuksien omistajat ovat julkaisseet tällä lisenssillä ja joka on selvästi merkitty sellaiseksi. Tähän voi sisältyä lähdetiedostoja, build-skriptejä ja asiakirjoja.
  • ”Varattu fonttinimi” viittaa nimiin, jotka on määritetty sellaisiksi tekijänoikeuslausekkeen mukaan.
  • ”Alkuperäinen versio” viittaa fonttiohjelmiston komponenttien kokoelmaan, jota tekijänoikeuksien omistajat jakavat.
  • ”Muunnettu versio” viittaa mihin tahansa johdannaiseen, joka on tehty lisäämällä, poistamalla tai korvaamalla, osittain tai kokonaan, jokin alkuperäisen version komponentti, muuttamalla formaatteja tai siirtämällä fonttiohjelmisto uuteen ympäristöön.
  • ”Tekijä” viittaa suunnittelijaan, insinööriin, ohjelmoijaan, tekniseen kirjoittajaan tai muuhun henkilöön, joka on osallistunut fonttiohjelmiston tekoon.

Käyttöoikeudet ja ehdot

Tässä myönnetään lupa, maksutta, jokaiselle henkilölle hankkia kopio fonttiohjelmistosta, käyttää, tutkia ja muokata sitä, kopioida, yhdistää ja upottaa se, jakaa se uudelleen ja myydä muokattuja ja muokkaamattomia kopioita fonttiohjelmistosta seuraavien ehtojen mukaisesti:

  1. Fonttiohjelmistoa tai sen yksittäisiä osia, alkuperäisiä tai muutettuja versioita, ei voi myydä yksinään.
  2. Fonttiohjelmiston alkuperäisiä tai muutettuja versioita voi niputtaa, jakaa uudelleen ja/tai myydä ohjelmistojen kanssa, mikäli jokainen kopio sisältää edellä mainitun tekijänoikeusilmoituksen ja tämän lisenssin. Nämä voidaan sisällyttää joko erillisinä tekstitiedostoina, ihmisten luettavissa olevina otsikoina tai asianmukaisissa koneluettavissa metadatakentissä teksti- tai binaaritiedostoina, kunhan kentät ovat helposti käyttäjän nähtävissä.
  3. Fonttiohjelmiston muutetuissa versioissa ei saa käyttää varattuja nimiä, ellei siihen ole saatu selkeää kirjallista lupaa asianmukaisten tekijänoikeuksien omistajalta. Tämä rajoitus koskee vain ensisijaisia fonttinimiä käyttäjille esitettynä.
  4. Fonttiohjelmiston tekijänoikeuksien omistajien tai tekijöiden nimiä ei voi käyttää muutetun version mainonnassa, tukemisessa tai tiedotuksessa, paitsi ilmoitettaessa tekijänoikeuksien omistajien ja tekijöiden osallisuudesta tai yksitulkintaisella kirjallisella luvalla.
  5. Fonttiohjelmisto, muutettuna tai muuttamattomana, osittain tai kokonaan, on jaettava kokonaan tämän lisenssin alaisena, eikä sitä saa jakaa millään muulla lisenssillä. Vaatimus, että fontit pysyvät tämän lisenssin alaisina, ei koske asiakirjoja, jotka on luotu fonttiohjelmistoa käyttämällä.

Päättyminen

Tästä lisenssistä tulee mitätön ja pätemätön, jos jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty.

Vastuuvapauslauseke

Fonttiohjelmisto toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta, ilmaistua tai piilevää, mukaan lukien esimerkiksi takuu kauppakelpoisuudesta, soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja takuuta siitä, että se ei loukkaa tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä tai muita oikeuksia. Missään tapauksessa tekijänoikeuden omistaja ei ole vastuussa vaateista, vahingoista tai muista velvollisuuksista, mukaan lukien kaikki yleiset, erityiset, epäsuorat, tahattomat tai välilliset vahingot, olipa kyse sopimuksesta, oikeuden loukkaamisesta tai muusta, joka syntyy fonttiohjelmiston käyttämisestä tai siitä, että sitä ei voi käyttää, tai fonttiohjelmiston muusta käsittelystä.