Lasten kannustaminen yhteistyöhön yhteistyöleikeillä

Lasten kannustaminen yhteistyöhön yhteistyöleikeillä

On upeaa seurata, miten lapset puuhaavat ja leikkivät yhdessä. Lapsen kyvyllä tehdä yhteistyötä muiden kanssa voi olla suuri vaikutus siihen, millainen persoona hänestä kehittyy.Lapset ovat tavallisesti valmiita aloittamaan yhteiset leikit noin kahden vuoden iässä, vaikka kyseessä onkin prosessi, joka heidän on opittava ja jota varten heidän on kehitettävä taitoja. Jakaminen, vuorojen antaminen, neuvottelu, sääntöjen noudattaminen ja tiimin osana työskentely vaativat totuttelua. Tämä on erityisen tärkeä kehitysvaihe taaperoille, sillä vasta tässä vaiheessa he alkavat tunnistaa muiden tarpeita. Tämä kehitys jatkuu lasten vanhetessa ja siirtyessä kehitysvaiheesta seuraavaan.

Mitä yhteistyö on ja miksi se on niin tärkeää?

Yhteistyö on yhdessä tekemistä, jonka päämääränä on saavuttaa yhteinen tavoite. Lasten on tärkeää oppia tämä taito, jotta he menestyvät myöhemmin elämässään, niin sosiaalisesti kuin akateemisestikin. Kuten muissakin asioissa lasten tässä elämänvaiheessa, he oppivat eniten leikkimällä, eikä yhteistyö ole poikkeus tähän sääntöön. Yhteistyöleikkeihin tutustuminen on paras tapa, jolla lapsi voi kehittää tärkeitä taitoja varhaisina vuosinaan.

Mitä yhteistyöleikit ovat?

Kilpailuhenkisistä peleistä poiketen yhteistyöleikit kannustavat lapsia tekemään yhteistyötä, jotta he saavuttaisivat yhteisen tavoitteen. Tähän liittyy usein vuorojen antamista, sääntöjen noudattamista, jakamista, neuvottelua ja kompromissien tekemistä – kaikki nämä ovat arvokkaita taitoja, jotka lasten on tärkeä oppia. Lapset voivat leikkiä monella tavalla yhdessä, mutta tiimityö on avain yhteistyöleikkeihin.

Yhteistyöleikkien tarjoamat edut

Lapset saavat monia etuja leikkiessään yhdessä lasten ja aikuisten kanssa, sillä tällaisten leikkien avulla lapset tutustuvat muiden ihmisten tarpeisiin ja kehittävät tärkeitä kommunikointitaitoja ja empatiaa. Perehdytään yhteistyöleikkien muutamiin keskeisiin etuihin vähän tarkemmin.

Yhteistyötä tekevät lapset kommunikoivat paremmin

Yhteistyö tarkoittaa pohjimmiltaan työn tekemistä muiden kanssa. Lapset oppivat nopeasti, että yhdessä tekeminen perustuu suurelti siihen, että pystyy kommunikoimaan muiden kanssa, jotta yhteinen tavoite saavutetaan.Yhteistyö auttaa lapsia siis ilmaisemaan itseään selkeämmin muille ja välittämään merkityksiä samalla, kun he ymmärtävät informaatiota, jota he saavat ympäristöstään ja lapsilta, joiden kanssa he leikkivät. Kun lasten kommunikointitaidot kehittyvät, he alkavat ymmärtää myös, miksi on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa muita ja muiden näkökulmia.

Yhteistyötä tekevät lapset osaavat ratkaista konflikteja paremmin

Syntymästä lähtien vanhemmat hukuttavat lapsensa rakkauteen, hellyyteen ja huomioon. Itse asiassa lapsi on kodin ja perheen elämän keskipisteenä, ja siksi onkin ymmärrettävää, että lapset oppivat käsityksen, jonka mukaan kaikessa on kyse heistä.Aikuisina olemme viisaampia, mutta kestää hetken, ennen kuin lapset oppivat, että kaikki ovat yhdenvertaisia ja yhtä tärkeitä.Yhteistyöleikkien avulla lapset oppivat jakamaan ja vuorottelemaan. Kun lapset alkavat ymmärtää paremmin, miten nämä periaatteet toimivat, he tunnistavat pian, miten paljon vaivaa heidän ystävänsä näkevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja kunnioittavat heitä sen vuoksi. Ajan myötä tämä kehittyy luottamukseksi. Tällaisten suhteiden muodostaminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen auttaa lapsia myös ratkaisemaan konflikteja, kun he oppivat arvostamaan yhteistyön arvoa ja ymmärtävät, miksi se tulisi asettaa etusijalle.

Yhteistyötä tekevät lapset oppivat ratkaisemaan ongelmia

Samaan tapaan kuin yhteistyöleikit opettavat lapsia ratkaisemaan konflikteja, ne opettavat lapsia myös paremmiksi ongelmanratkaisijoiksi. Tehdessään yhteistyötä lapset keskustelevat käsillä olevasta tehtävästä ja yrittävät löytää yhdessä parhaan tavan tavoitteen saavuttamiseksi. Kun lasten kommunikointitaidot kehittyvät ja he oppivat kunnioittamaan muiden näkemyksiä, he oppivat myös lähestymään ongelmaa erilaisista näkökulmista.

Yhteistyöhön kykenevät lapset oppivat hallitsemaan tunteitaan

Tiimiin kuuluminen voi synnyttää paljon tunteita. Voittaminen tai tavoitteen saavuttaminen on innostavaa, mutta päinvastainen tilanne voi aiheuttaa pettymystä.Lasten voi olla vaikea käsitellä tunteiden sekamelskaa, ja monen tunteen käsitteleminen samaan aikaan voi olla ylivoimaista. Kun lapset altistuvat tällaisille tunteille yhteistyöympäristössä, he oppivat käsittelemään niitä ja säätelemään paremmin omia tunteitaan ja käytöstään.

Yhteistyötä tekevät lapset löytävät paikkansa maailmassa

Yhteistyön kautta lapset oppivat sosiaalisten rakenteiden perusteet ja sen, miten ne vaikuttavat heihin. Kun lapset leikkivät toistensa kanssa, he oppivat ymmärtämään muita ihmisiä paremmin ja kiintyvät heihin löytäessään ystäviä, joihin he luottavat ja joita he kunnioittavat. Tämä auttaa lapsia kehittämään epäitsekkyyttä, kun he oppivat ymmärtämään ja tunnistamaan, että jokaisella on omat tarpeensa, halunsa ja tunteensa. Kun tämä ymmärrys vahvistuu, lapset alkavat ymmärtää, miten he voivat auttaa ihmisiä, samoin hyvänolontunnetta, joka hyvistä teoista seuraa.

Esimerkkejä yhteistyöleikeistä ja puuhista taaperoille (1,5–3-vuotiaat)

Lapset oppivat jo varhain leikkimään yhdessä yhteistyötä tehden. Mitä aiemmin lapset oppivat tekemään yhteistyötä, sitä enemmän he hyötyvät, sillä tässä iässä lasten mieli kehittyy eniten. Puuhat, joiden parissa sinä, taapero ja hänen leikkikaverinsa puuhastelevat yhdessä, voivat olla yksinkertaisia. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä tekeminen (lasten ohjatessa suuntaa) ja yhteisen tavoitteen saavuttaminen.

Pulmien ratkaiseminen yhdessä

Pulmien ratkaiseminen voi olla hieno tapa saada pikkuiset toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Onpa kyse taaperoille tarkoitetun palapelin kokoamisesta, numeroiden ja kirjaimien lajittelemisesta tai pulmien ratkaisemisesta, ne opettavat lapsille yhteistyötä ja ongelmien ratkaisemista.

Seuraa johtajaa

Superyksinkertainen ja hauska leikki taaperoille on ”seuraa johtajaa”, jossa liikutaan ympäri taloa, huonetta tai puutarhaa. Tällöin johtaja keksii, mitä tehdään, kuten hypätään, loikataan tai heilutellaanko käsiä, ja seuraajat tekevät samat asiat perässä. Tämän yksinkertaisen leikin avulla lapset ymmärtävät, että välistä on aika seurata ja välistä on aika johtaa. Samalla he oppivat arvostamaan kärsivällisyyttä ja vuorojen antamista.

Labyrintin rakentaminen

Sopivilla työkaluilla, kuten LEGO® DUPLO® rakennuslelujen ja settien avulla, yli 1,5-vuotiaat taaperot voivat puuhastella yhdessä, rakentaa labyrintin ja kulkea sen läpi.Lapset voivat rakentaa labyrintin seinät DUPLO-palikoista. Kun labyrintti on valmis, lapset voivat asettaa pallon labyrinttiin ja yrittää kuljettaa pallon labyrintin halki nostamalla ja kallistamalla rakennuslevyä yhdessä. Tämä tehtävä edellyttää todellakin tiimityötä, jotta pallo siirtyy oikeaan suuntaan. Jos lapset tarvitsevat apua, esitä tunnustelevia kysymyksiä, kuten mitä tapahtuu, jos alustaa kallistetaan vasemmalle. Tämä voi saada lapset vastaamaan ennakoivasti ja ratkaisemaan ongelman itse. Kun lapsia kannustetaan ottamaan johto ja kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja, heidän itseluottamuksensa kasvaa ja he oppivat, että ongelman voi ratkaista eri tavoilla.

Tarinan rakentaminen

Kun lapset keksivät yhdessä tarinan, se ruokkii heidän mielikuvitustaan ja saa heidät tekemään yhteistyötä hauskalla ja viihdyttävällä tavalla. Tarinan keksimisessä voi käyttää värikyniä ja paperia tai lelusettejä.Pyydä ensin yhtä lasta piirtämään tai rakentamaan jotain käytettävissä olevista materiaaleista. Vaikkapa henkilö, talo, kukka tai eläin. Kun lapsi on saanut rakennelmansa valmiiksi, anna toiselle lapselle sama ohje. Lapset luovat jotain yhdessä ja jatkavat sen täydentämisitä, kun he rakentavat tarinaa yhdessä luomustensa ympärille.

Nukkeleikki

Nuket ovat loistava tapa tutustuttaa pienet lapset roolileikkeihin. Nukkeina voi käyttää monia asioita, kuten sukkia, varjoja, taiteltuja papereita, joille on piirretty kasvot, tai vaikkapa LEGO® DUPLO® hahmoja. Jokainen värikäs palikka ja osa on suunniteltu lasten pieniä käsiä ajatellen, joten lasten on helppo keksiä tarina ja leikkiä lukuisilla hauskoilla hahmoilla. Kun lapset leikkivät nukeilla, he tekevät yhteistyötä herättäessään nuket eloon, joko kertomalla tarinaa tai liikuttelemalla nukkeja kuin ne tanssisivat hassusti musiikin tahtiin.

Esimerkkejä yhteistyöleikeistä ja puuhista 4–5-vuotiaille lapsille

Kun neljä vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset viettävät enemmän aikaa pois vanhempiensa luota ja ovat enemmän tekemisissä ulkomaailman kanssa, on entistä tärkeämpää, että lapset oppivat tekemään yhteistyötä, jotta he saavat ystäviä ja menestyvät sosiaalisissa tilanteissa. Lapset saavat parhaat mahdollisuudet valmistautua maailmaan, kun yhteistyöleikkeihin kannustamista jatketaan kotona tässä iässä.

Yhdessä rakentaminen

Yhteistyö jonkin asian rakentamiseksi, olipa kyse tyynyistä ja pahvilaatikoista rakennetusta linnakkeesta tai LEGO® Classic palikoista rakennetusta tornista, edellyttää neuvottelemista, tiimityötä ja kompromisseja. Neljä vuotta täyttäneet lapset on helppo kannustaa yhteistyöhön haastamalla heidät rakentamaan mahdollisimman korkea torni tai pitkä käärme. Lapset voivat myös rakentaa isompia LEGO® settejä yhdessä ohjeita seuraten. On tärkeää tietää, että sääntöjen seuraaminen, jakaminen ja vuorojen antaminen voivat olla kehittyneemmän yhteistyön muoto vapaisiin leikkeihin verrattuna.

Kannustaminen roolileikkeihin

Tiettyjen tilanteiden leikkiminen edellyttää lapsilta paljon yhteistyötaitoja. Kun lapset matkivat esimerkiksi päivittäisiä tilanteita, kuten kauppareissua tai ruoanlaittoa mielikuvituskeittiössä, he oppivat jakamaan vastuun eri tehtävistä ja vuorottelemaan eri rooleissa.Monet LEGO® setit voivat myös inspiroida lasten mielikuvitusta ja viedä roolileikit uudelle tasolle. Leikkimällä sellaisia hahmoja, jotka ovat vieraampia tosielämässä, lapset voivat kehittää empatiaa, mikä auttaa heitä samaistumaan muihin ihmisiin.

Esimerkkejä yhteistyöleikeistä ja puuhista 6–8-vuotiaille lapsille

Pelit

Pelien pelaamiseen ei aina tarvitse liittyä voittamista ja häviämistä, nekin voivat olla yhteistyöpohjaisia. Esimerkiksi aarteenmetsästys auttaa lapsia tekemään yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi. Vaikka kilpailuhenkiset pelit voivat olla tärkeitä tiettyjen taitojen kehittämiseksi, yhteistyötä painottavat pelit auttavat lapsia ymmärtämään, että yhteistyö ja molemminpuolinen kunnioitus ovat tärkeitä taitoja, joita arvostetaan yhteiskunnassa.

Taiteen tekeminen yhdessä

Tilaisuuden antaminen lapsille oman taideteoksen luomiseen yhdessä on hieno tapa kannustaa yhteistyöleikkeihin. Lapsille voi antaa vaikka ison paperin, johon he voivat piirtää tai maalata seinämaalauksen, tai lähipuistosta voi etsiä maahan pudonneita oksia, jotka voi viedä kotiin ja koristella.

Musiikin soittaminen yhdessä

Kokoa lapset yhteen, jotta he voivat luoda oman sinfonian. Tämän on hieno tapa saada lapset tekemään yhteistyötä ja tekemään samalla kokeiluja soittimilla ja erilaisilla äänillä.Kokeilujen tekeminen soittimilla äänten luomiseksi on oma juttunsa, mutta yhteiseen musisointiin liittyy yleensä sääntöjen noudattaminen. Kun lapset harjoittelevat ja oppivat soittamaan uuden kappaleen yhdessä, he voivat juhlia onnistumistaan yhdessä ja arvostaa toistensa ponnisteluja.

Miten yli 9-vuotiaat voivat jatkaa yhteistyötaitojensa kehittämistä?

Lapset oppivat suurimman osan yhteistyötaidoistaan varhaisessa lapsuudessa, mutta he voivat jatkaa taitojensa kehittämistä osallistumalla aktiviteetteihin, joissa he joutuvat jakamaan ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa tiimiympäristössä.

Yhteisiä tiimitehtäviä ja -kilpailuja

Nykyään on monia erilaisia kerhoja, joihin lapset voivat osallistua, aina STEM-aineista koodaamiseen ja tietotekniikkaan ja urheiluun – näissä kaikissa lapset oppivat paremmiksi tiimipelaajiksi ja kommunikoijiksi. Joissakin kouluissa voi olla myös LEGO® kerho, jossa lapset rakentavat yhdessä.

Vastuun jakaminen kotona

Vanhempien lasten on tärkeä jakaa velvollisuuksia, kuten osallistua kotitöihin, vaikkapa pyykin tai astioiden pesemiseen. Tämä auttaa heitä kehittämään vastuullisuutta ja opettaa toimimaan yhdessä muun perheen kanssa kodin pitämiseksi järjestyksessä. Olipa lapsesi missä kehitysvaiheessa tahansa, koskaan ei ole liian aikaista tai myöhäistä kannustaa yhteistyöhön ja käyttää työkaluna yhteistyöleikkejä.

Rakennukset
Rakennukset
Rakennukset
Junat
Avaruus
Ajoneuvot
Pelaaminen
Siirry