Lasten uteliaisuuden kehittäminen ja tukeminen

Lasten uteliaisuuden kehittäminen ja tukeminen

Uteliaisuus, halu oppia ja saada uutta tietoa, on keskeinen taito kaikilla, mutta erityisen tärkeä se on lapsille. Uteliaisuus on voima, joka kannustaa lapsia tutkimaan ympäröivää maailmaa. 

Kaikki vanhemmat toivovat, että heidän lapsensa on ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uusia taitoja. Lapsen uteliaisuuden tukeminen onkin keskeinen osa akateemisten taitojen kehityksessä ja elinikäisen oppimishalun syntymisessä. 

Lapset voivat kehittää tutkimistaitojaan palapelien ja ongelmanratkaisutehtävien sekä lelujen ja hauskojen pelien avulla. Samalla he kiinnostuvat siitä, miten maailma toimii ja mikä on heidän paikkansa maailmassa. 

Miltä uteliaisuus näyttää?

Uteliaisuus voi ilmetä monin eri tavoin, ja uteliaisuudesta kertovien merkkien tunnistaminen lapsessa on tärkeä vaihe, kun tarkoitus on auttaa lasta avaamaan mielensä.

Varhaisina vuosina lapsen uteliaisuus on impulsiivista, kun uudet asiat vetävät häntä luonnollisesti puoleensa. Pienet lapset käyttävät usein kaikkia aistejaan, kun he yrittävät ymmärtää asioita. Tämän tunnistaa siitä, että lapsi koskettelee, haistelee, kuuntelee ja jopa maistelee ympärillään olevia asioita.

Kun lapsen mieli kehittyy, hänen kehonsa kasvaa ja hän oppii puhumaan, lapsen uteliaisuus saa hänet esittämään kysymyksiä, kuten miksi taivas on sininen. Uteliaasta luonteesta kertovia merkkejä on kuitenkin myös muita.

Saatat huomata, että lapsi katsoo tarkkaavaisesti jotakin tai jotakuta, hänen asentonsa ja ilmeensä voivat muuttua ja hän saattaa jatkaa asioiden koskettelua, maistelua ja haistelua yrittäessään ymmärtää asiaa paremmin.

Vanhempien lasten kohdalla uteliaisuus voi tarkoittaa sitä, että he esittävät kysymyksiä monimutkaisemmista haasteista, joita he ovat kohdanneet koulussa ja ympäröivässä maailmassa. Lapsi voi alkaa kiinnostua aiheista, kuten politiikasta, STEM ja tasa-arvosta ja alkaa keskustella näistä aiheista.

Uteliaisuuden viisi parasta etua

Lapsuus on todella erityistä aikaa. Silloin lapsi haluaa uteliaisuuttaan tietää käytännössä kaiken ihan kaikesta. Lapsen kehittyvä mieli kuhisee kysymyksiä, joista osan hän esittää sinulle, ja osaan hän yrittää löytää vastauksen itse.

Lapsen kyltymätön ihmettely on ainutlaatuista ja lapsen uteliaisuuden tukeminen on lahja, josta hän hyötyy lopun elämänsä. Oppimishalun tukemisen lisäksi uteliaisuudesta on lapselle on lukemattomia etuja.

1. Uteliailla lapsilla on paremmat vaistot ja selviytymistaidot

Selviytymisvaistot eivät ole tärkeitä vain seikkailijoille ja ihmisille, jotka ovat jääneet autiolle saarelle. Ne ovat tärkeitä kaikille, sillä niiden avulla pysymme valppaina ja mukaudumme alati muuttuvaan ympäristöön.

Kun lapset tutkivat heitä ympäröivää maailmaa ja etsivät uusia kokemuksia, he oppivat olemaan valmiina erilaisiin mahdollisiin tapahtumiin. Tutustumalla uusiin asioihin, jotka yllättävät ja ilahduttavat lapsia, he oppivat odottamaan odottamatonta.

2. Uteliaat lapset ovat onnellisempia ja terveempiä

Kaikki vanhemmat haluavat lapsensa olevan onnellinen. Uteliaisuuden tukeminen voi olla avain niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin onnellisuuteen. Uteliaammilla ihmisillä on taipumus kokea positiivisempia tunteita ja kärsiä vähemmän ahdistuksesta. Tämä puolestaan auttaa heitä olemaan tyytyväisempiä elämäänsä, mikä tukee parempaa psyykkistä hyvinvointia.

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että tukemalla lapsen uteliaisuutta annat hänelle paremmat mahdollisuudet elää pitkään, terveenä ja onnellisena.

3. Uteliaat lapset ovat tietoisempia itsestään

Uteliaisuus sopii kaikkeen elämässä. Se kannustaa lapsia tutkimaan heitä ympäröivää maailmaa ja ohjaa heitä kohti itsensä löytämistä, kun heissä herää uteliaisuus myös itseään kohtaan.

Tämä uteliaisuus auttaa lasta ymmärtämään paremmin itseään ja persoonaansa ja saa hänet kyseenalaistamaan usein käsityksensä ja kehittämään itseään opettelemalla uusia taitoja.

4. Uteliaat lapset ovat empaattisempia

Sen lisäksi, että uteliaat lapset haluavat tuntea itsensä paremmin, he ovat myös kiinnostuneita ympärillään olevista ihmisistä, mikä on tärkeää yhteyden muodostamiseksi muihin lapsiin ja aikuisiin.

Kiinnostus ihmisiin voi auttaa lapsia ymmärtämään maailmaa entistä paremmin, kun he oppivat katsomaan sitä muiden silmin. Tutustumalla muihin ihmisiin ja heidän arvoihinsa, kokemuksiinsa, näkökulmiinsa ja uskomuksiinsa lapsille kehittyy enemmän empatiaa kaikkia kohtaan.

5. Uteliaat lapset ovat parempia ratkaisemaan ongelmia ja paremmin perillä asioista – he myös menestyvät paremmin sosiaalisesti ja akateemisesti

Koska uteliaisuudessa on kyse halusta oppia, ei ole ihme, että uteliaat lapset menestyvät todennäköisemmin akateemisesti. Koska uteliaat lapset ovat aidosti kiinnostuneita asioista, joita he eivät vielä tunne tai ymmärrä, heistä on paljon helpompi osallistua ja nähdä enemmän vaivaa jonkin uuden asian oppimiseksi.

Tämä mentaliteetti jatkuu akateemisen ympäristön ulkopuolellakin, sillä uteliaat lapset ovat usein parempia ratkaisemaan ongelmia itsekseen ja menestymään sosiaalisesti.

Kymmenen aktiviteettia uteliaisuuden kehittämiseen

Uteliaisuudessa kaunista on sen kattavuus. Jokaiselle lapselle voidaan antaa uteliaan mielen fyysiset, psykologiset ja kognitiiviset edut yksinkertaisesti kannustamalla uteliaisuuteen!

Lasten uteliaisuuden ei tarvitse hiipua heidän kasvaessaan. Oppiminen tapahtuu luonnollisesti, kun lapset voivat tyydyttää uteliaisuutensa turvallisella, itseohjatulla ja leikkisällä tutkimisella. Lasten havainnot ruokkivat samaan aikaan emotionaalista, sosiaalista, älyllistä, fyysistä ja eettistä kehitystä.

Tutustutaan parhaisiin aktiviteetteihin lapsen uteliaisuuden kehittämiseksi.

1. Luo oppimisympäristö kotiin

Oppisen ei tarvitse rajoittua kouluun: sitä tapahtuu kaikkialla, ja tärkeä osa lapsen uteliaisuuden säilyttämistä on luoda koti, joka edistää oppimista ja kognitiivista kehitystä.

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi pääsee käsiksi kirjoihin ja materiaaleihin, jotka mahdollistavat vapaat leikit, kuten värikyniin ja piirustuspaperiin. Voit tarjota kotona myös rikkaita aistielämyksiä soittamalla musiikkia, ripustamalla seinille taidetta ja antamalla lapsen kokeilla uusia ruokia.

2. Esitä avoimia kysymyksiä ja kannusta ajattelemaan

Esittämällä kysymyksiä lapsellesi voit inspiroida hänen uteliaisuuttaan ja näyttää samalla, että välität siitä, mitä hän haluaa sanoa. Avoimiin kysymyksiin ei ole suoria kyllä- ja ei-vastauksia, sillä niihin on usein monia vastauksia, mikä innostaa lapsia ajattelemaan itse.

Kun esität lapsellesi kysymyksiä, kuten mitä mieltä hän on jostakin asiasta tai mitä hän luulee tapahtuvan jossain tietyssä tilanteessa, ne kannustavat lasta muodostamaan omia ajatuksia ja ilmaisemaan itseään. Samalla saat tietoa lasta kiinnostavista asioista ja hänen näkemyksistään.

3. Tarjoa lapselle aisteja aktivoivia leikkimateriaaleja

Jotkin lelut on suunniteltu tietynlaisiin leikkeihin ja tarjoavat vain vähän vaihtelua, kun taas toiset lelut on suunniteltu auttamaan lasta keksimään ratkaisuja ongelmiin samalla, kun he selvittävät, miten asiat toimivat.

Luovat rakennuspalikat, leikkihiekka, nuket, palapelit, myrkyttömät taidetarvikkeet ja toisiinsa kytkeytyvät lelut stimuloivat lasten aisteja ja henkisiä kykyjä. Rakentaessaan rakenteita ja settejä lapset pääsevät tekemään kokeiluja kokojen, muotojen, määrien ja tekstuurien sekä painon, tasapainon ja symmetrian kanssa.

On tärkeä antaa lapsen ottaa johto, kun hän leikkii, sen sijaan että antaisit hänelle ohjeita tai kertoisit, miltä jonkin asian pitäisi näyttää. Vaikka ohjeiden antaminen voikin olla kiusaus, anna lapsen uteliaisuuden opastaa häntä.

4. Kuuntele ja vastaa lasten kysymyksiin kunnioittavasti, yksinkertaisesti ja selkeästi

Lapsilla on paljon asioita mielessään, ja sen vuoksi heillä on aina paljon kysymyksiä valmiina odottamassa. On tärkeää kuunnella lapsen kysymys huolella ja vastata niin, että hän ymmärtää.

Jos lapsi näyttää edelleen hämmentyneeltä vastattuasi hänelle, kokeile kysyä häneltä ymmärsikö hän kaiken. Jos hän ei ymmärtänyt kaikkea, pyydä häntä tarkentamaan mikä jäi ymmärtämättä, jotta voitte auttaa häntä yhdessä oppimaan. Ei haittaa, jos et itse tiedä kaikkea! Kerro se lapselle ja selvittäkää vastaus yhdessä.

On tärkeää, että lapsi tuntee olonsa mukavaksi, vaikka hän ei tietäisikään jotain, ja että hän on itsevarma esittäessään kysymyksiä. Tällöin häntä ei pelota jatkaa kysymysten esittämistä, kunnes hän ymmärtää asian parhaan kykynsä mukaan ja on tyytyväinen vastaukseen.

5. Kannusta uteliaisuuteen yksinkertaisilla ja käytännöllisillä STEM-aktiviteeteilla

STEM-aineisiin (tiede, tekniikka, insinööritaidot ja matematiikka) liittyvät aktiviteetit ovat hieno tapa aktivoida lapsen uteliaisuutta, ja samalla ne kehittävät lapsen kiinnostusta tieteellisiin löytöihin ja ongelmanratkaisuun. Yli 9-vuotiaat lapset pitävät erityisesti LEGO® Technic seteistä, joiden avulla he voivat tutustua tekniikkaan ja muihin aiheisiin, kuten lisätyn todellisuuden (AR) tekniikkaan.

Ei ole koskaan ole liian aikaista lapselle aloittaa omien taitojen kehittäminen näillä alueilla. Esimerkiksi alle kouluikäiset voivat käydä käsiksi ohjelmoinnin käsitteisiin, kuten sekvensointiin, silmukoihin ja ehdolliseen ohjelmointiin. Samalla he kehittävät ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, yhteistyötä sekä sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja.

6. Näytä lapsillesi maailmaa ja tehkää asioita koko perheen voimin

Kaikenikäiset lapset rakastavat tutkimusretkiä, mutta he pitävät siitä vieläkin enemmän voidessaan tehdä sitä muiden kanssa! Lasten ottaminen perheretkille voi olla hieno tapa innostaa lapsia ja herättää heidän uteliaisuutensa. Samalla syntyy arvokkaita muistoja.

Matka museoon, eläintarhaan, kulttuurikeskukseen, LEGOLAND® huvipuistoon, LEGOLAND Discovery Centre keskukseen tai telttaretki luonnonhelmaan ovat upeita tapoja tehdä tutkimusretkiä lapsen kanssa ja saada hänet pohtimaan ympäröivää maailmaa.

7. Tarjoa lapsille perustyökalut löytöjen tekemiseen

Tutkivatpa lapset maailmaa sinun kanssasi tai itsekseen, mahdollisuus käyttää oikeita työkaluja voi auttaa lapsia kehittämään tärkeitä taitoja samalla, kun he tutustuvat paremmin ympäristöönsä.

Esimerkiksi suurennuslasi, magneetti, sanko ja lapio, hyönteisansa tai vaikkapa mittanauha ovat keinoja, joilla lapset voivat viedä uteliaisuutensa askeleen pidemmälle kuin vain tarkkailemalla, sillä näiden tarvikkeiden avulla he voivat olla vuorovaikutuksessa heitä ympäröivien asioiden kanssa ja tutkia niitä.

Ympäröivään maailmaan tutustumisen lisäksi voit auttaa vanhempia lapsia, 9–12-vuotiaita, hiomaan omia ongelmanratkaisutaitojaan samalla, kun esittelet heille tietotekniikan maailmaa LEGO® MINDSTORMS® tuotteiden avulla.

LEGO® Creator 3in1 settien avulla lapset voivat valita jonkin kolmesta eri rakennelmasta, ja valittavana on monia erilaisia aihealueita – näin tarjolla on useita mahdollisuuksia löytää uusia juttuja!

8. Osallistu paikalliseen toimintaan

Voit stimuloida lapsesi uteliaisuutta etsimällä uusia kokemuksia paikallisesta yhteisöstä. Tähän voi kuulua lapsen ottaminen mukaan hoitamaan yksinkertaisia asioita, kuten ruokaostoksia, tai jännittävämpiä puuhia, kuten osallistuminen paikallisen yhteisön tapahtumiin, esimerkiksi paraateihin ja juhliin.

Voit viedä lapsesi myös tapahtumaan, jossa tuetaan yhteisöä, ja tarjoutua vapaaehtoiseksi, kuten vaikkapa siivoamaan rantaa tai puistoa.

9. Kannusta keräämään

Monet aikuisista rakentajistamme aloittivat keräämisen, kun he olivat lapsia. Kun lapset tutkivat maailmaa, heistä on hauska keräillä asioita matkan varrelta, kuten kiviä, simpukankuoria, tarroja tai vaikkapa leluja. Ne voivat toimia palkintoina ja muistona kustakin löytöretkestä.

Luovuuden aktivoinnin lisäksi keräämistä harrastavat lapset oppivat vastuullisuuden ja kärsivällisyyden arvon, kun he kasvavat ja hoitavat arvokkaita kokoelmiaan.

Lapset voivat myös kasvattaa hahmokokoelmaansa LEGO® minihahmoilla, jotka sopivat sekä leikkimiseen että näytteille asetettavaksi. Jokainen minihahmo on suljetussa yllätyspussissa, mikä tekee kokoelman kasvattamisesta superjännittävää. Se tukee myös lasten keräämisinnostusta.

10. Rajoita mahdollisimman vähän turvallisuus taaten ja anna lasten olla lapsia

Kaikista lapsen uteliaisuutta tukevista tavoista ehkä kaikkein tärkein (ja yksinkertaisin) on antaa lapsen tutkia, tehdä löytöjä, oppia ja tyydyttää uteliaisuuttaan omalla tavallaan.

Leikkiminen mahdollisimman vähillä rajoituksilla voi kehittää lapsen itseluottamusta ja tukea oppimisen arvostamista, ja sen lisäksi lapsi saa nauttia täysillä ilosta, joka liittyy asioiden ratkaisemiseen ja löytämiseen itse.

LEGO® Education settimme ja kaikkien edellä mainitsemiemme aktiviteettien parissa lapset voivat oppia turvallisesti ongelmien ratkaisemista, kehittää kriittistä ajatteluaan ja tutkia samalla uteliaina STEM-oppiaineisiin liittyviä aiheita.

Rakennukset
Rakennukset
Rakennukset
Junat
Avaruus
Ajoneuvot
Pelaaminen
Siirry