Crooler

Craggerin sisar ärsyttää jatkuvasti veljeään ja pakottaa hänet ottamaan riskejä, jotta voisi itse nauttia veljensä menestyksen hedelmistä tai pilkata häntä armotta epäonnen kohdatessa. Joidenkin mielestä Crooler on krokotiiliheimon TODELLINEN johtaja, mikä sopii hänelle. Hän nauttii vallasta ilman virallisen johtajuuden ärsyttäviä tyhjänpäiväisyyksiä ja päätöksentekoa. Hän ei oikeastaan halua syrjäyttää Craggeria vaan manipuloida tätä omaa etuaan varten.