About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

LEGO Group investoi miljardi kruunua ympäristöystävällisten materiaalien kehittämiseen

720_LEGO_bricksloose

LEGO Group perustaa LEGO Sustainable Materials Centre -keskuksen ja aikoo rekrytoida yli 100 työntekijää pyrkimyksenään tehostaa toimia, jotka liittyvät vuoden 2030 tavoitteeseen löytää ja ottaa käyttöön ympäristön kannalta kestäviä vaihtoehtoja nykyisille materiaaleille.

LEGO Group ilmoitti tänään 1 miljardin Tanskan kruunun investoinnista LEGO palikoissa ja pakkausmateriaaleissa käytettävien uusien ympäristöystävällisten raaka-aineiden tutkimukseen, kehitykseen ja käyttöönottoon.

LEGO Groupin CEO ja President Jørgen Vig Knudstorp toteaa:
”Tämä on LEGO Groupille merkittävä askel kohti ympäristöystävällisiä materiaaleja koskevien vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamista. Olemme jo ryhtyneet tärkeisiin toimiin, joilla pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeä ja vaikuttamaan myönteisesti koko planeettaan pienentämällä pakkausten kokoa, ottamalla käyttöön FSC-sertifioidut pakkaukset ja investoimalla merituulivoimalaan. Nyt lisäämme panostusta materiaaleihin.”

Investoinnilla perustetaan LEGO Sustainable Materials Centre -keskus. Tuleva keskus sijaitsee LEGO Groupin pääkonttorissa Tanskan Billundissa, ja siinä ovat mukana kaikki nykyiset toiminnot ja työntekijät, jotka tutkivat vaihtoehtoisia materiaaleja. Lisäksi LEGO Group aikoo rekrytoida tulevina vuosina yli 100 materiaalialan asiantuntijaa työskentelemään tämän haastavan tavoitteen parissa.

LEGO Sustainable Materials Centre -keskuksen organisaatio luodaan vuosina 2015 ja 2016, ja tulevaisuudessa sillä on todennäköisesti satelliittitoimintoja tärkeissä sijainneissa eri puolilla maailmaa. Keskuksen on myös määrä tehdä yhteistyötä ja kehittää kumppanuuksia ulkoisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

LEGO Groupin omistaja Kjeld Kirk Kristiansen kommentoi ilmoitusta näin:
”Missiomme on inspiroida ja kehittää tulevaisuuden rakentajia. Uskomme, että voimme vaikuttaa tähän parhaiten tarjoamalla lapsille luovia leikkikokemuksia. Ilmoittamamme investointi osoittaa, että pyrimme vaikuttamaan myönteisesti koko planeettaan, jonka tulevat sukupolvet perivät. Investointi on aidosti LEGO Groupin mission mukainen, ja noudattaa isoisäni ja LEGO Groupin perustajan Ole Kirk Kristiansenin mottoa: vain paras on riittävän hyvää”.

Tarve merkittäville resursseille
Päätös tehostaa ympäristöystävällisten materiaalien etsimistä tehtiin LEGO Groupin vuosikokouksessa toukokuussa 2015.

LEGO Group ilmoitti vuonna 2012 ensi kertaa tavoitteestaan etsiä ja ottaa käyttöön ympäristön kannalta kestäviä vaihtoehtoja LEGO® tuotteiden valmistuksessa nykyisin käytettäville raaka-aineille vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa LEGO Groupin pyrkimystä pienentää ympäristöjalanjälkeään ja vaikuttaa myönteisesti koko planeettaan, jonka lapsemme perivät.  Esimerkiksi vuonna 2014 valmistettiin yli 60 miljardia LEGO palikkaa – ja vaihtoehtojen löytäminen niiden valmistuksessa käytetyille materiaaleille vähentäisi huomattavasti LEGO Groupin vaikutusta koko planeettaan.

”Tekemämme testaus ja tutkimus ovat antaneet meille paremman käsityksen haasteista, joita meillä on edessämme, ja vastaamme niihin lisäämällä resursseja, jotta olemme valmiita siirtymään ympäristöystävällisten materiaalien etsimisen ja käyttöönoton seuraavaan vaiheeseen. Olen todella innoissani johtokunnan ja omistajaperheen täydestä sitoutumisesta siihen, että tehostamme työtämme pysyvän myönteisen vaikutuksen varmistamiseksi”, sanoo Jørgen Vig Knudstorp.
 
Kun LEGO Group on valmis esittelemään uudet materiaalit, on keskeisen tärkeää, että ne eivät vaaranna LEGO Groupin määrittämiä ja vanhempien odottamia laatu- ja turvallisuusstandardeja. Näin ollen LEGO Group edellyttää edelleen laajoja tutkimuksia ja luotettavia tietoja sen varmistamiseksi, että kaikki turvallisuus- ja laatunäkökohdat on huomioitu.

”Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, jotta voimme tarjota lapsille ainutlaatuisia leikkikokemuksia, jotka inspiroivat ja kehittävät heitä rakentamaan parempaa huomista. Tämä on perimmäinen syy sille, miksi pyrimme aina parempaan suoritukseen”, toteaa Jørgen Vig Knudstorp.

Yhteistyötä vaihtoehtojen löytämiseen
LEGO Group ei suoriudu uusien materiaalien etsimisen ja käyttöönoton tehtävästä yksin. Viime vuosina LEGO Group on tehnyt asiassa yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa, ja suhteita nykyisten ja uusien asiantuntijakumppaneiden kanssa jatketaan.
 
Esimerkkinä on Climate Savers -kumppanuus, jonka LEGO Group ja WWF solmivat vuonna 2013 ja joka sisältää kestävän materiaalistrategian kehittämistä koskevia tavoitteita. Keväällä 2015 WWF:n kanssa sovittiin uudesta yhteistyöstä, jossa keskitytään arvioimaan tarkemmin LEGO palikoiden ja pakkausten uusien biopohjaisten materiaalien yleistä kestävyyttä ja ympäristövaikutusta.

”Ympäristöystävälliselle materiaalille ei ole yhteistä määritelmää. Materiaalin ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat useat tekijät: materiaalin koostumus sekä se, miten se on hankittu ja mitä sille tapahtuu, kun tuotteen käyttöikä päättyy. Kun etsimme uusia materiaaleja, kaikki nämä tekijät on otettava huomioon”, sanoo Jørgen Vig Knudstorp ja lisää:

”Kerromme tänään pitkäaikaisesta investoinnista ja sitoutumisesta siihen, että varmistamme sellaisten uusien materiaalien tutkimus- ja kehitystyön, joiden avulla voimme tarjota jatkossakin laadukkaita leikkikokemuksia samalla, kun huolehdimme ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Se on suuri ja jännittävä haaste.”

Tietoja
Tietoja LEGO Sustainable Materials Centre -keskuksesta

• LEGO Group käyttää miljardi Tanskan kruunua perustettavaan LEGO Sustainable Materials Centre -keskukseen, jossa pyritään löytämään ja ottamaan käyttöön uusia ympäristön kannalta kestäviä vaihtoehtoja nykyisille raaka-aineille.
• Tähän tehtävään on määrä on rekrytoida tulevina vuosina yli 100 työntekijää pääosin LEGO Groupin pääkonttoriin Tanskan Billundiin.
• LEGO Sustainable Materials Centre -keskuksen rakenne ja organisaatio kehitetään vuosien 2015 ja 2016 aikana.
• LEGO Group raportoi jatkuvasti vuoden 2030 tavoitteeseen liittyvästä edistymisestä ja kehityksestä.

Mitä ympäristöystävällinen materiaali on?
Ympäristöystävälliselle materiaalille ei ole yhteistä määritelmää. Materiaalin ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat useat tekijät. Siihen vaikuttavat merkittävästi materiaalin lähde, kemiallinen koostumus, käyttö (tuotteessa) ja hallinta (käyttöiän lopussa), sekä vaikutus, joka sillä voi olla sekä ympäristöön että yhteiskuntaan.
LEGO Group uskoo, että uudella ympäristön kannalta kestävällä materiaalilla on oltava pienempi jalanjälki kuin materiaalilla, jonka se korvaa, kaikilla ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevilla vaikutusalueilla, kuten fossiilisten luonnonvarojen käytössä, ihmisoikeuksissa ja ilmastonmuutoksessa.

Lisätietoja:
Roar Trangbæk, LEGO Group Press Officer
Puhelin: +45 7950 4348
rrt@LEGO.com