About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow
Smiling child with red brickLEGO Group on panostanut korkeaan laatuun kaikissa toimissaan aina perustamisestaan lähtien vuonna 1932.

LEGO Groupille laatu merkitsee sekä tuotteiden laatua että eettisten arvojen noudattamista. Tämä asenne on juurtunut syvälle perusarvoihimme, visioomme ja missioomme. LEGO Group pyrkii ylittämään asiakkaiden tuotteisiimme ja palveluumme kohdistamat odotukset ja heidän LEGO brändistä muodostamansa yleisen käsityksen. Laatuprosessimme on määritelty maailmanlaajuisessa laadunhallintajärjestelmässämme.

LEGO Groupin tällä hetkellä nauttima luottamus perustuu tinkimättömään laatuajatteluun, joka sisältää tuoteturvallisuuden lisäksi myös vastuun työntekijöistä, asiakkaista, toimittajista, kuluttajista ja paikallisesta ympäristöstä. Laadukkaiden elämysten, palvelujen ja tuotteiden maailmanlaajuisena markkinajohtajana keskitymme kaikessa toiminnassamme asiakkaiden kokemaan laatuun.

LEGO Group pyrkii johtoasemaan laadussa
LEGO Group pyrkii johtoasemaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan. LEGO Groupin tarjoamat leikkituotteet täyttävät siten vähintään leikkituotteita koskevat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset. Kaikkien LEGO tuotteiden tulee täyttää sääntöjen mukaisten vaatimusten lisäksi kuluttajien asettamat kohtuulliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi on otettava huomioon muotoiluun, leikkitottumuksiin ja ennakoitavissa olevaan väärinkäyttöön liittyvät seikat.

Kaikissa Euroopan markkinoille valmistetuissa LEGO leikkituotteissa on EU:n CE-merkintä, jonka avulla LEGO Group takaa sen, että tuote täyttää eurooppalaisen leluturvallisuusdirektiivin asettamat vaatimukset. Yhdysvaltain markkinoille valmistetut tuotteet noudattavat Yhdysvaltain liittovaltion säännöstöä (Code of Federal Regulation), kuluttajatuotteiden turvallisuutta säätelevää lakia (Consumer Product Safety Improvement Act, CPSIA) sekä ASTM F963 -standardia.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikkien LEGO leikkituotteiden on täytettävä alan tiukimmat vaatimukset.

LEGO Group käyttää tuotteissaan pääasiassa ABS-muovia, jonka erinomainen kiinnittyvyys, kiilto ja värinpitävyys ovat tunnusomaisia LEGO Groupin tuotteille. Kaikki raaka-aineet ja tuotteet testataan sekä omissa että ulkoisissa laboratorioissa.

LEGO Group on TIE:n (Toy Industries of Europe) ja TIA:n (Toy Industries of America) jäsen. Lisäksi LEGO Group toimii Euroopan standardointikomitean puheenjohtajana leluturvallisuuskysymyksissä. TIE:n ja Euroopan standardointikomitean (CEN) kautta LEGO Group osallistuu aktiivisesti lelujen turvallisuutta edistävien lelustandardien kehittämiseen.

Voit lukea lisää LEGO Groupin laatu- ja turvallisuustyöskentelystä kehitysraportista.