Aus mäng

Üksnes aus mäng

Vaadake ka meie ausa mängu brošüüri

Hea tarbija, klient, sirvija ja isegi konkurent,

see on sõnum autoriõiguste, kaubamärkide, ebaausa konkurentsi ja muude õigusküsimuste kohta. Meile ei meeldi LEGO® osade piraatkoopiad, mida me eelkõige viimase 25 aasta jooksul näinud oleme. Sooviksime selgitada, miks.
Siseriiklikud patendi-, kujundus- ja kaubamärgiseadused ning nendega seotud määruste järgimine varieeruvad riikide lõikes päris palju. Paljudes riikides ei reguleeri ebaausat konkurentsi ükski seadus. Viimasel ajal on originaalõiguste omanikel võltsimise, kaubamärgi rikkumiste jm vastaste seaduste puudumise tõttu tekkinud üha rohkem probleeme kopeerijatega. Kuna määruste täielik puudumine soodustab võltsimist ja kopeerimist, tervitab LEGO Group meetmeid, mida mõned riigid on asunud rakendama, et toote- ja kaubamärgikaitse riiklikesse õigusaktidesse sisse viia.

Lisaks toetame Euroopa Liidu määrust võltsitud toodete konfiskeerimiseks ja Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) ja Euroopa Liidu tööd selle nimel, et asjakohaseid seadusi tugevdada ja ühtlustada. Isegi arenenud turgudel võib intellektuaalse omandi seaduses esineda lünki ja puudusi. Seega võib reeglite jõustamise ja seaduse kohandamise protsess olla väga aeglane.

Kaubamärkide ja toodete kopeerimise vastase kaitse hankimine on sageli keeruline, aeganõudev ja kallis protsess. Seetõttu teeb LEGO Group ülemaailmset koostööd teiste kaubamärgitoodete tootjatega, et tugevdada, ühtlustada ja lihtsustada rahvusvahelisi seadusi ja nende jõustamist.

Hiljutine uuring kaubamärgitooteid valmistavate Euroopa ettevõtete hulgas näitas, et üle 80% vastanutest on viimase viie aasta jooksul tuvastanud vähemalt ühe oma toote kopeerimise juhtumi. Üksnes pooled neist astusid kopeerijate vastu õiguslikke samme. Ülejäänud ettevõtted põhjendasid oma õiguste kaitsmata jätmist tülikate protseduuride, suurte kulude ja isegi Euroopa Liidu raames väga erinevate tavade tõttu ettearvamatute tulemustega. See on selge märk, et selles valdkonnas on vaja täiustatud seadusi.

Samas on hakatud üha rohkem tunnustama asjaolu, et loomingulised tooted väärivad paremat kaitset. LEGO Group usub, et kõiki originaaltooteid tuleb kopeerimise eest kaitsta kogu toote tootmis- ja turustamisaja vältel. Samuti peaks saama kopeerimist ja muid rikkumisi hõlpsalt takistada. Lisaks usume, et kujundusi, ettevõtete nimesid ega kaubamärke ei tohiks ilma omaniku nõusolekuta kasutada originaaltootega mitteseotud kontekstis. Meie juriidiline osakond tegeleb igal aastal sadade meie õiguste rikkumise juhtumitega, jälgib maailmas toimuvat ja kaebab rikkujaid regulaarselt kohtusse, tagamaks tarbijale kindlustunde, et kõik LEGO Groupi kaubamärkidega või iseloomulike tunnustega tooted on autentsed LEGO kaubamärgi tooted. See on mitte ainult meie ettevõtte, vaid ka üle maailma kõigi tarbijate, eelkõige laste huvides. Selleks oleme pannud paika põhimõtted ja tavad, mis aitavad tagada õiglase konkurentsi ja õiglase lähenemise tarbijatele. Mõnda põhimõtet saame jõustada – ja seda me ka teeme – õiguslike meetmete abil. Mõne jõustamine pole rikkumiste korral nii lihtne.

Soovime üksnes ausat konkurentsi ja seda, et tarbijad saaksid oma ostud sooritada täies teadlikkuses.

LEGO® entusiastid ja Internetis LEGO toodetele viitamine
LEGO Group on kursis, et paljud LEGO entusiastid üle maailma jagavad Internetis meie toodetega seotud teavet ja ideid. Selle raames on loodud mitu mitteametlikku kodulehte, mis paistavad olema väga aktiivsed ja inimeste jaoks atraktiivsed. Kahjuks kasutatakse mõnel sellisel saidil LEGO logo ja LEGO kaubamärke viisil, mis võib tekitada segadust selle kohta, kas LEGO Group sponsoreerib neid saite või on nende loomiseks volituse andnud.

Seega oleme loonud nende Interneti kasutajate jaoks, kes soovivad viidata LEGO toodetele mitteärilistel eesmärkidel, juhised selle kohta, kuidas LEGO kaubamärkidele õigesti viidata. Sellegipoolest pidage silmas, et meie kaubamärkide kasutamist ei saa reguleerida jäikade ja väga konkreetsete reeglitega. Seda seetõttu, et meie eesmärk on vältida sellist kasutamist, mis üldises kontekstis võib põhjustada meie kaubamärgi hägustumist või segiajamist või mis võib tekitada tarbijas ekslikku arusaama, et tegu on LEGO Groupi sidusettevõtte või sponsorlusega. Kuna eri kontekstides kasutamine võib vaatajas tekitada erinevaid arusaamu (või valearusaamu), ei pruugi üldistused konkreetsel juhul kehtida. Sellegipoolest pakume neid juhiseid ja loodame, et aitate meid meie kaubamärkide säilitamisel ja kaitsmisel.

Mis on kaubamärk?
Kaubamärk on sõna, sümbol või kujundus, sealhulgas logo ja kauba või selle pakendi kuju, mis eristab ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte omadest. Mõnes riigis on LEGO põhiklotsid kaubamärgiga kaitstud. Kaubamärk võib tähistada ka kaubamärgi omaniku heakskiitu seda kaubamärki kandvatele materjalidele.

Kaubamärk peab olema kaitstud
Kaubamärk peab eristama ühe ettevõtte tooteid teise omadest. Kui kaubamärk seda ei suuda, võib juhtuda, et omanik ei saa takistada teisi seda kaubamärki kasutamast. Omanik peab avalikkuse petmise vältimiseks takistama oma kaubamärgi valesti kasutamist. Seetõttu tegutseb LEGO Group kogu maailmas aktiivselt selle nimel, et välistada oma kaubamärkide vale kasutamine.

LEGO Groupi logo ei tohi kasutada mitteametlikul veebisaidil
Erkpunane LEGO logo on üks maailma tuntumaid kaubamärke. Oleme palju vaeva näinud, et sellest logost saaks kvaliteetsete ja loominguliste lastemänguasjade sümbol. See logo esindab LEGO Groupi ja me ei saa lubada selle sümboli hägustumist. Seega nõuame, et LEGO logo ei kasutataks ÜHELGI JUHUL mitteametlikul veebisaidil.

LEGO kaubamärke võib mitteametlikul veebisaidil kasutada teatud piiratud tingimustel
LEGO kaubamärke (aga mitte logo) võib kasutada mitteärilisel eesmärgil sellel saidil kõne all olevatele LEGO toodetele või osadele viitamiseks, kui kaubamärki pole põhjendamatult rõhutatud ega kasutatud viisil, mis võib vaatajas tekitada valearusaama, et LEGO Group sponsoreerib saiti või on selle loomiseks loa andnud.

LEGO kaubamärgi õige kasutus veebisaidil
Kui LEGO kaubamärki kasutatakse, tuleb seda kasutada omadussõnalisena, mitte nimisõnana. Kirjutage näiteks „LEGO KLOTSIDEST EHITATUD MUDELID“. Ärge kunagi kirjutage „LEGO-dest EHITATUD MUDELID“. Lisaks peaks kaubamärk olema samas kirjatüübis nagu ümbritsev tekst ning seda ei tohi muust tekstist eraldada ega välja tuua. Teisisõnu ei tohi kaubamärke rõhutada ega esile tõsta. Samuti peab LEGO kaubamärgi juures olema alati ®-sümbol.

LEGO kaubamärki ei tohi kasutada Interneti-aadressis
LEGO kaubamärki ei tohi kasutada Interneti-aadressis. Interneti-aadressid aitavad sageli välja selgitada kodulehe allika. Domeeninimi, mis sisaldab fraasi „LEGO“, loob eksitava mulje, justkui LEGO Group sponsoreeriks seda veebisaiti.

Kasutage lahtiütlust
Veebisaitidele, kus kasutatakse LEGO kaubamärki, peab lisama lahtiütluse. Sobiv lahtiütlus on näiteks järgmine: „LEGO® on LEGO Groupi kaubamärk ja kuulub ettevõttele, mis ei ole seda saiti sponsoreerinud, heaks kiitnud ega soovitanud.“. Kuid lahtiütlus ei tee heaks kaubamärgi valesti kasutamist. Seega ei saa LEGO logo kasutamist või LEGO kaubamärgi valesti kasutamist õigustada lahtiütlusega.

Mis on autoriõigus?
Autoriõigus on eksklusiivne õigus kirjalikke või kunstilisi originaalmaterjale mis tahes viisil kopeerida ja levitada. See eksklusiivne õigus hõlmab õigust arvuti mällu koopiaid luua.

Autoriõigustega kaitstud materjalide veebisaidile skannimine
LEGO Groupile kuuluvad kõigi meie kataloogides ja pakendites sisalduvate ehitusjuhiste, materjalide ja fotode autoriõigused. Nende materjalide kopeerimine, skannimine ja Internetis levitamine rikub meie autoriõigusi. Sellegipoolest pole LEGO Groupil hetkel vastuväiteid nende materjalide piiratud osade muutmata kujul skannimisele ja levitamisele, kui seda tehakse mitteärilisel eesmärgil teabe vahetamiseks või heas usus kommenteerimiseks. Kuid skannitud piltide/teabe hulk ei tohi olla selline, et see tekitaks mulje, et LEGO Group sponsoreerib seda saiti. Soovime, et fotod skannitaks ilma moonutusteta ja LEGO logo liialt rõhutamata. Materjalide juures peab olema ka lahtiütlus ja teade, et kõik autoriõigused kuuluvad LEGO Groupile (nt „LEGO Group. See on sõltumatu sait, mida LEGO Group pole sponsoreerinud ega heaks kiitnud“).

Loodame, et need juhised annavad vastuse levinud küsimustele seoses LEGO kaubamärkide ja autoriõigustega. Teame, et enamik kasutajaid soovivad neid õigusi järgida, aga pole alati kindlad, mis on lubatud. Internet pakub suurepäraseid võimalusi üle maailma suhtlemiseks ja igaühe arvamuse kuuldavaks tegemiseks. Kuna Internet ja suhtlusvõimalused arenevad pidevalt, peame neid juhiseid aeg-ajalt võib-olla muutma. Meil on hea meel, et meie ettevõtte ja toodete vastu huvi tuntakse, ja loodame, et see jätkuv dialoog aitab täiustada positiivset keskkonda, mida me oleme üritanud oma toodetega luua.