Τρίτα Μέρη

Χρησιμοποιούμε τρίτες εταιρείες ως προμηθευτές για ορισμένες από τις λειτουργίες μας. Τα ακόλουθα παραθέτουν τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε cookies και τις εταιρείες που παρέχουν τη λειτουργία.

Παρακολούθηση
Microsoft (παρακολούθηση email)
Adobe Inc. (Adobe Analytics) and Adobe Ad Cloud
Kempt Ltd (Memecounter)
Google Inc. (Διαχειριστής Διαφημίσεων)
Decibel Insight
New Relic
Rakuten
Webgains
Microsoft (Δίκτυο Διαφημίσεων Bing)
Facebook Inc. (Μάρκετινγκ στο LEGO.com)
Affilinet Ltd
iPerception
Hockey App – Microsoft App Center
CrowdTwist
Vibes (Digital Wallet Provider)
Mailjet
Akamai Technologies
Αξιολογήσεις & Κριτικές
ForeSee
Bazaarvoice
Έρευνα
Medallia
Satmetrix
Αναγνωριστικό Περιόδου Λειτουργίας
Adobe Inc. (Adobe Analytics)
Zmags
Αποτροπή Δόλιων Παραγγελιών
Iovation και Accertify*
Ζωντανή συνομιλία
eGain
Verification
Adyen N.V.