Mineforvirring – Stop-motion

jan 1. 2015

Steve støder på en mine og får en vild tur i en minevogn.