Indholdet på denne hjemmeside er skabt af LEGO brugere og er ikke officielt LEGO indhold. LEGO Koncernen påtager sig intet ansvar for eventuelle uforudsete eller negative følger fra brug af dette indhold.