Designet af Ricardo Oliveira
Denne robot er klar til at lave numre med dig. Gem den røde kugle under skallen, indstil niveauet med den infrarøde positionsgiver, og se robotten blande skallerne og gemme bolden – men hvor? Konkurrer med vennerne om, hvem der først finder den røde kugle!