REACH

Oplysninger om stoffer på REACH-kandidatlisten

Alle vores produkter opfylder som minimum de strengeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Fire af vores produkter (60215 Brandstation, 60209 Luftpoliti – diamantkup, 60216 Midtbyens brandvæsen og 60246 Politistation) indeholder et litium-knapcellebatteri (type CR1216). Producenten af dette batteri har informeret os om, at det muligvis indeholder stoffet “1,2-dimethoxyetan, ethylenglycoldimethylether” (EGDME) i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

Fire af vores andre produkter (45601 Technic stor hub, 45610 Technic stort hub-batteri, 45678 LEGO® Education SPIKE Prime-sæt og 45302 Smarthub genopladeligt batteri) omfatter et lithium-polymer-batteri. Producenten af dette batteri har informeret os om, at det muligvis indeholder stoffet “1,3-propansulton (CAS-nummer 1120-71-4)” i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

De nævnte stoffer optræder på den aktuelle version af Det Europæiske Kemikalieagenturs Kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse. I henhold til EU-krav (artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen)) er vi forpligtet til at oplyse, hvis et sådant stof kan være til stede, selv i meget små mængder.

Det udgør ingen sikkerhedsrisiko, og folk vil under normale omstændigheder ikke blive eksponeret for stoffet.

Ingen andre LEGO® produkter end de ovennævnte indeholder stoffer, der optræder på den aktuelle version af “Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse” i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

Beskyt miljøet! Smid ikke batterier eller produkter, der indeholder batterier, ud sammen med husholdningsaffaldet. Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

Du kan få yderligere oplysninger om produktsikkerhed på www.LEGO.dk/aboutus/responsibility eller ved at ringe til 00800 5346 5555.