REACH

Oplysninger om stoffer på REACH-kandidatlisten

Følgende produkter indeholder et lithium-polymerbatteri. Producenten af dette batteri har informeret os om, at det muligvis indeholder stoffet “1,3-propansulton (CAS-nummer 1120-71-4)” i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

 • 45601 – Technic large hub

 • 45610 – Technic large hub battery

 • 45678 – LEGO® Education SPIKE Prime set

 • 51515 – Robot Inventor

 • 45609 – Technic Small Hub

 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

 • 45612 – Technic Small Hub Battery

Følgende produkter omfatter en diode på en utilgængelig printplade, som producenten har informeret os om indeholder “Bly (CAS-nummer 7439-92-1)” i mængder, der overstiger 0,1% vægtprocent.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Følgende produkter omfatter utilgængeligt piezoelektrisk materiale, som producenten har informeret os om indeholder “blytitanzirconiumoxid (CAS-nummer 12626-81-2)” i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

 • 10970 - Fire Station & Helicopter
 • 10959 - Police Station & Helicopter
 • 10969 - Fire Truck
 • 10933 - Tower Crane & Construction
 • 10990 - Construction Site

Følgende produkter indeholder et display med et utilgængeligt polariserende lag, som producenten har informeret os indeholder “2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (CAS-nr. 25973-55-1)” i en koncentration på over 0,1 vægtprocent.

 • 71360 – Adventures with Mario Starter Course
 • 71387 –Adventures with Luigi Starter Course
 • 71403 – Adventures with Peach Starter Course

De nævnte stoffer optræder på den aktuelle version af Det Europæiske Kemikalieagenturs Kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse. I henhold til EU-krav (artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen)) er vi forpligtet til at oplyse, hvis et sådant stof kan være til stede, selv i meget små mængder.

Det udgør ingen sikkerhedsrisiko, og folk vil under normale omstændigheder ikke blive eksponeret for stoffet.

Ingen andre LEGO® produkter end de ovennævnte indeholder stoffer, der optræder på den aktuelle version af “Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse” i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

Beskyt miljøet! Smid ikke batterier eller produkter, der indeholder batterier, ud sammen med husholdningsaffaldet. Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

Du kan få yderligere oplysninger om produktsikkerhed på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved at ringe til 00800 5346 5555.