Lovmæssige forhold

Læs vores Fortrolighedspolitik

Læs om Fairplay

Fairplay-brochure

Vilkår for brug af apps

Cookies

Responsible Disclosure Policy

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og drives af LEGO A/S, et selskab registreret i henhold til dansk lovgivning med hovedkvarter i Danmark. LEGO A/S vedligeholder hjemmesiden til personlig underholdning og oplysning. Gå bare på opdagelse på hjemmesiden. Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på siden, til ikke-kommerciel, privat brug, forudsat, at du ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret, varemærker og ejendomsret. Du må dog ikke på nogen måde kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra LEGO A/S. For tjenester leveret af LEGO Koncernen på shop.LEGO.com kan en enhed under LEGO Koncernen fungere som lokal handlende for shop.LEGO.com-forretningen. Den enhed under LEGO Koncernen, der fungerer som handlende, vil tydeligt fremgå af hjemmesiden shop.LEGO.com.

Vilkår og betingelser

  1. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og kun må anvendes i henhold til disse Vilkår og betingelser. LEGO A/S garanterer og erklærer ikke, at din brug af materialer fra denne side ikke er i strid med rettigheder tilhørende tredjeparter, der ikke er ejet af eller forbundet med LEGO A/S. Alle billeder er enten ejet af eller anvendt med tilladelse fra LEGO A/S. Det er forbudt af bruge disse billeder, medmindre der specifikt gives tilladelse hertil i disse Vilkår og betingelser. Enhver uautoriseret brug af billederne kan være i strid med ophavsretten, reglerne for brug af varemærker, privatlivets fred, offentlighed og gældende kommunikationslovgivning.

  2. LEGO A/S tilstræber at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden. LEGO A/S garanterer dog ikke for, at oplysningerne er nøjagtige. LEGO A/S påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl og udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

  3. Brug af og browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Hverken LEGO A/S eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, fremstille eller publicere denne hjemmeside, er ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, pønale skader samt følgeskader forårsaget af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående stilles alt på denne hjemmeside til rådighed for dig “SOM DET ER” UDEN NOGEN FORM FOR ANSVAR, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Vær venligst opmærksom på, at nogle retssystemer ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, så det er muligt, at nogle af ovennævnte udelukkelser ikke gælder for dig. Undersøg lokal lovgivning om begrænsninger vedrørende udelukkelse af indforståede garantier. LEGO A/S er heller ikke ansvarlig og påtager sig ikke erstatningspligt for skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materialer, data, tekst, billeder, video eller lyde fra hjemmesiden.

  4. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende bliver behandlet som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. LEGO A/S og dets tilknyttede selskaber har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender, til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og fremsendelse med post. Herudover må LEGO A/S frit anvende alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker indeholdt i meddelelser, du sender til hjemmesiden, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådanne oplysninger.

  5. Alle varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside tilhører LEGO Koncernen. Intet på denne hjemmeside kan fortolkes som nogen form for tildeling af licens eller ret, dette være sige underforstået eller ved afskæring af indsigelse eller på anden måde, til at anvende varemærker, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra LEGO Koncernen, eller en tredjepart, der måtte eje sådanne varemærker, som vises på denne hjemmeside. For brug af varemærker henvises til LEGO Koncernens Fairplay-politik.

  6. LEGO Koncernen har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er tilknyttet denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af tilknyttede sider eller andre hjemmesider tilknyttet denne hjemmeside. Besøg på sider eller hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, sker på eget ansvar.

  7. Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartshjemmesider, som ikke drives af LEGO Koncernen. Sådanne links er kun ment som en service for dig. LEGO Koncernen kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlig for deres indhold. Links til andre hjemmesider betyder ikke, at LEGO Koncernen bifalder, godkender eller anbefaler disse hjemmesider, og de indebærer ingen form for tilknytning til udbyderne af hjemmesiderne. LEGO Koncernen fralægger sig enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår nøjagtigheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold på andre hjemmesider, og fralægger sig ethvert ansvar for tab, personskade, krav, erstatning eller skade af enhver art forårsaget af tredjepartshjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via links på denne hjemmeside.

  8. LEGO Koncernen kan til enhver tid revidere disse Vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de gældende Vilkår og betingelser, som du er bundet af.

LEg GOdt!

©2022 The LEGO Group.

™ og ® angiver, at der er tale om varemærker tilhørende LEGO Koncernen