Miljøpolitik

I LEGO Koncernen vil vi gerne være med til at skabe en bæredygtig fremtid og gøre en positiv forskel for den planet, som vores børn skal arve. Vi arbejder hårdt på at nå vores mål om miljømæssig bæredygtighed, både hvad angår materialer, emballage, CO2-effektivitet og intet affald. Vi stræber efter at sikre en høj miljøstandard i hele vores værdikæde, dvs. fra vores leverandører til vores kunder og forbrugere. Vores mål er at planlægge og gennemføre aktiviteter, der minimerer eller eliminerer miljøpåvirkningen fra produktionen af vores produkter og deres livscyklus.

LEGO Koncernens mål er at beskytte naturens ressourcer ved at fokusere på materialer (herunder affald) og reducere miljøpåvirkningen ved at fokusere på udledningen af drivhusgasser. Vi mener, at vi har et ansvar for at minimere miljøpåvirkningen af vores aktiviteter på tværs af LEGO Koncernen, herunder for alle vores produkttyper og blandt vores leverandører. Vi stræber efter at implementere en cirkulær forretningsmodel med CO2-neutral drift, og vi overvåger vores fremskridt ved hjælp af den globale standard Science Based Targets Initiative (SBTi). Vi forsøger at nå dette mål ved hjælp af en lang række tiltag – bl.a. gennem bæredygtig teknologi og innovation, dialog og samarbejde med interessenter og miljøfremmende foranstaltninger – som tager udgangspunkt i sammenhængende processer og standarder.

Mål

Bæredygtige materialer: At fremstille LEGO® klodser fra mere bæredygtige kilder uden at gå på kompromis med kvalitet eller sikkerhed.

Bæredygtig emballage: At gøre emballagen mere bæredygtig.

Cirkularitet: At designe flere cirkulære produkter og mere cirkulær emballage og udforske nye forretningsmodeller.

LEGO® Replay: At udvide til nye markeder (i øjeblikket i USA og Canada) og give forbrugerne mulighed for at give deres LEGO klodser videre.

Vedvarende energi: At fortsætte med at balancere vores energiforbrug med vedvarende energi. At øge vores kapacitet for vedvarende energi og sigte mod en CO2-neutral drift.

Affald til deponering: At sigte efter et nul-affaldsmål for alle LEGO fabrikker, kontorer samt butikker, vi ejer og driver.

CO2-udledning: At stræbe efter at eliminere CO2-udledningen fra fremstilling, transport og salg af LEGO produkter.

Science Based Target: At nå vores absolutte mål for reduktion af CO2-udledning.

Tilgang til virksomhedens aktiviteter

Hos LEGO Koncernen bestræber vi os på løbende at forbedre vores indsatser på miljøområdet ved at integrere bæredygtighed i vores daglige aktiviteter. Vi opfordrer medarbejdere på alle niveauer til at tage ansvar for – og deltage i – miljøaktiviteter. Vi benytter bæredygtige teknologier, materialer og praksisser, herunder processer og standarder, til at overvåge, måle og evaluere vores miljømæssige fremskridt i tæt samarbejde med børn, medarbejdere, eksperter og ngo’er.

Produkter og emballage: Vi har forpligtet os til at forske i, forny og skabe flere cirkulære produkter og mere cirkulær emballage, da vi mener, at vores produkter aldrig bør blive til affald. Vi har fokus på eventuelle miljøpåvirkninger fra vores produkter og emballage og forsøger at reducere disse gennem brugen af bæredygtige materialer, produktudvikling, distribution, anvendelse hos forbrugeren og bortskaffelse.

Drift: Vi forsøger at minimere den samlede miljøpåvirkning fra vores drift og overvåger og evaluerer regelmæssigt vores indsats på området. Vi identificerer relevant miljølovgivning og relevante miljøstandarder, og vi sikrer, at LEGO Koncernen overholder alle identificerede krav. LEGO Koncernen certificerer alle sine produktionssteder i henhold til den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Vores produktionsanlæg i Jiaxing, Kina, er også certificeret i henhold til ISO 50001. Vi efterlever desuden FN’s Global Compact-principper, Derudover kører vi et pilotforsøg under EU’s ordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) på vores Kornmarken-facilitet i Billund.

Leverandører: Vi definerer miljøstandarder for vores leverandører i LEGO Koncernens Responsible Business Principles og følger op med lokal dialog og stikprøvekontrol. Vi samarbejder aktivt med vores leverandører gennem Engage-to-Reduce-programmet for at påvirke deres miljøbevidsthed og hjælpe dem med at reducere deres miljøpåvirkning. Vi stræber aktivt efter at samarbejde med miljøbevidste og engagerede leverandører.

Yderligere oplysninger/kontaktpersoner

Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility