Quiz: Hvor ville du føle dig bedst hjemme i Elvendale?

  • Hvis du kunne få et magisk kæledyr, skulle det så være …

  • Vil du helst bo i et hus, der …

  • Hvis du havde magiske kræfter, ville du så bruge dem til at …

  • Hvis du kun måtte tage EN ting med fra din egen verden til Elvendale, ville det så være …

  •  Hvilke naturkræfter ville du gerne kunne styre?

  • Hvilken slags hus er mest magisk:

  • Vil du helst have et hjem, hvor du kan …

  • Hvad ville du gerne have i dit hus?

  • Ville du helst være …