Quiz: Hvor godt kender du Farran?

  • Hvilken type alf er Farran?

  • Hvor bor Farran?

  • Hvilket dyr redder Farran fra klippeskreddet?

  • Hvad er Farran forundret over ved Emily Jones?

  • Hvad kan Farran få plantefrø til?

  • Hvad har Farran og Emily Jones til fælles?

  • Hvad ligger Farran meget på sinde?

  • Hvilket af disse to symboler er Farrans?