Quiz: Hvor godt kender du Azari?

  • Hvilken type alf er Azari?

  • Hvilket magisk dyr hjælper Azari med at få fat i ildnøglen?

  • Hvor bor Azari?

  • Hvad er Azari rigtig bange for?

  • Hvad gør Azari, da Aira synger ombord på båden?

  • Når Azari bruger magi, begynder hun at …

  • Hvilket ord beskriver bedst Azari?

  • Hvilket af disse to symboler er Azaris?