Fakta om stammen

De er langt de største dyr i Chima og vejer mere end selv næsehornene. De er meget, meget stærke og får ofte de tungeste opgaver, f.eks. at trække Sir Fangars isfæstning. De færreste ved det, men de er også meget sofistikerede og intelligente. Maula har flere gange rådgivet Sir Fangar om emner lige fra kærlighed til krigstaktik. Selvom han sjældent får æren for det, har Mottrot bygget nogle meget komplekse og funktionelle maskiner. Mungus har for det meste bare bidraget med smerter.

Fantastiske flyvere

Det mest overraskende ved mammutstammen er deres talent for at flyve. Det vil sige, ikke Mungus. Der er endnu ikke bygget et fly i Chima, som kan bære ham. Mottrot er måske også bedre til at bygge fly end til at flyve dem. Selvom de er tunge og født på jorden, bevæger mammutterne sig med større selvtillid og beslutsomhed i luften end gribbene. Se denne video, hvor mammutterne bliver sendt ud for at klare en opgave, som gribbene ikke kan.

Abel spendabel, hvad siger din snabel?

Selvom de ikke normalt kommunikerer på den måde, kan mammutterne bruge deres snabler til at frembringe en lang række lyde. Det gør de ved at ændre på størrelsen af hullerne i deres næser, når luften strømmer hen over deres strubehoved. De kan lave alt fra en lav grynten til høje hvinelyde og øredøvende trompetskrald. Mammutterne er faktisk dygtige musikere og mødes ofte i hemmelighed i stort tal for at spille klassiske stykker af den store mammutkomponist Mortzart.