Tazar

Tazar har en af de vigtigste opgaver i tigerstammen – han er fører af tigrenes mobile kommandocentral. Efter Tormaks forræderi er Tazar nu stammens mest betroede kriger og har påtaget sig rollen som leder. Han er en rolig og målrettet leder, der fokuserer på at rette op på den skade, Tormak har forvoldt på stammens rygte. Selvom han ikke er så vis og erfaren, som Tormak var, har han masser af kampånd og tager sig godt af dem, han bestemmer over.