Episode 17: Maskemagerens smedje

jan 1. 2014

De seks Toaer og den mægtige Ekimu skynder sig til Okotos gamle smedje for at sikre sig skabelsesmasken. Men først må de bekæmpe den dystre og onde kraniebasker.