Episode 11: Arenaen

jan 1. 2014

Mens de seks Toaer fortsætter deres søgen efter Ekimu, beslutter Lewa sig for at lave sin egen lille leg. Den ondskabsfulde kranieflænser beslutter sig for at lege med.