21010 Robie™ House

  • Produktet fremstilles ikke længere

Fakta

  • Arkitekt: Frank Lloyd Wright
  • Konstruktionstype: Bolig 
  • Pris: 60.000 dollars
  • Detaljer: 842 m2 
  • Beliggenhed: Chicago, Illinois, USA
  • Materialer: Ståldragere og jernplettede romerske mursten 
  • Stil: Prærie
  • År: 1908-1910

Historie

Det er svært, hvis ikke umuligt, at komme ind på moderne amerikansk eller international arkitektur uden at nævne Frederick C. Robie™ House.

Stedets egen geografi var med til at afgøre det design, Frank Lloyd Wright besluttede sig for. Hjørnegrunden målte 18 x 55 meter og var dermed tre gange så lang, som den var bred. Disse mål fik Wright til at tænke på hjemmet som to lange, smalle rektangler. Set ovenfra er de to rektangler lette at få øje på, men set fra gaden blandes de sammen og danner noget, der ligner en enkelt, kontinuerlig, vandret konstruktion.

Robie House var et af de første privathjem, der havde ståldragere indbygget direkte i sit design. De kraftige bjælker i lofter og gulve var nødvendige for at skabe de udhængende altaner, som synes at hænge frit i luften. Eftersom ståldragerne også bærer det meste af bygningens vægt, har ydermurene ikke nogen væsentlig strukturel funktion, så derfor kunne Wright fylde dem med masser af døre og vinduer.

Hele bygningen fylder ca. 842 m2. Fordøren og hovedindgangen blev bevidst skjult på den nordvestlige side af bygningen under en udhængende altan for at skabe en følelse af privatliv.

Arkitekt

I 1908 besluttede Frederick C. Robie, en ung og ambitiøs forretningsmand fra Chicago, at han ville bygge et "solidt, funktionelt og iøjnefaldende moderne" hjem til sin familie i Hyde Park, et elegant nabolag i Chicago og hjemsted for campusområdet tilhørende University of Chicago.

Robie ønskede et hus med en overflod af lys og en fantastisk udsigt over omgivelserne, men hvor familiens privatliv stadig kunne være intakt. Han brød sig ikke om små, snævre lokaler og mente, at store, åbne rum var afgørende i et veldesignet hjem. I Frank Lloyd Wright fandt han en arkitekt, som ikke alene var enig i disse idealer, men som kunne forvandle dem til et unikt fysisk udtryk.

Frank Lloyd Wright var blandt USA's største arkitekter og verdens mest talentfulde, og han var også en mand med umådelig energi. Hans karriere strakte sig over 74 år, hvor han designede mere end 900 bygningsværker, bl.a. huse, kontorer, kirker, skoler, biblioteker, broer, museer og mange andre bygningstyper.

Ingen anden arkitekt har på lignende vis udnyttet omgivelser og miljø. Og ingen anden arkitekt har som Wright forherliget følelsen af "beskyttelse" i arkitekturen. “En bygning er ikke blot et sted at være. Det er en måde at være på", sagde han. Wrights arbejde – ikke mindst Robie House – har bestået tidens test.