LEGO Koncernen og LEGO Fonden støtter børn og familier, der er påvirket af COVID-19

the lego group logo

I en tid hvor mange familier er hjemme, og flere millioner er ramt af usikkerhed omkring jobsituation, madforsyninger eller ydelser fra sundhedssektoren, er LEGO Fonden og LEGO Koncernen gået sammen om at støtte op om børns allervigtigste behov.

Vi igangsætter to vigtige initiativer, der skal hjælpe alle børn – fra de mest sårbare, der lever i flygtningelejre og i lande påvirket af krig, til de børn, der befinder sig i en situation, hvor de er ramt af karantæne og isolation.

Vores første initiativ er en donation fra LEGO Fonden på USD 50 millioner - cirka DKK 330 millioner - der skal hjælpe børn i nød og sørge for, at de fortsat har adgang til læring gennem leg og dermed til at udvikle vigtige kompetencer og færdigheder for livet. Donationen bliver delt mellem tre grupper af partnere:  Education Cannot Wait er en organisation, som sørger for undervisning til børn, der befinder sig i katastrofer eller langvarige kriser. En del går til et udvalg af LEGO Fondens eksisterende partnere, som oplever, at deres arbejde med børn og familier er påvirket af den ekstra byrde, COVID-19 skaber. En sidste del, går til partnere, der arbejder med velgørenhed i nogle af de lande, hvor LEGO Koncernen er tilstedeværende. Vores mål er hurtigst muligt at nå ud til børn, der er påvirket af krisen, med de mest nødvendige forsyninger samt give dem muligheden for at lære gennem leg.

Vores andet initiativ er inspireret af den store indvirkning, krisen har på børns uddannelse. UNESCO anslår at flere end 160 lande har lukket skolerne, hvilket påvirker 87% af verdens elever1. Det betyder, at flere end 1.5 milliarder børn i skolealderen på nuværende tidspunkt ikke er i skole. Det er et tal, som formentlig vil stige i de kommende uger.

Derfor har vi valgt at samle vores designere, STEM eksperter (Science, Technology, Engineering og Math), kreative folk og eksperter i leg. Vi har dykket ned i arkiverne og fundet på nye, sjove ideer og inspiration til læring gennem leg for børn og forældre. Det er vores håb, at vi kan fjerne noget af den stress og belastning, familier gennemlever, mens de prøver at holde deres børn beskæftigede og engagerede.

Vi samler ideerne på hjemmesiden www.LEGO.com/letsbuildtogether og har startet #letsbuildtogether på tværs af vores sociale kanaler, hvor vi deler sjove ideer til ting, man kan bygge, daglige udfordringer fra LEGO® designere, inspirerende forslag til retro-modeller og live videoer, hvor man kan bygge med fans alle vegne.

LEGO Fondens eksperter i leg vil også dele måder hvorpå man kan inspirere til læring gennem forskellige former for leg, som kan hjælpe børn med at udvikle nødvendige kompetencer og færdigheder, såsom kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning i en tid, hvor de ikke har mulighed for at komme i skole.

Mange af os er heldige, fordi vi har teknologi. Vores håb er, at vi, på trods af, at vi ikke har muligheden for at samles fysisk, stadig kan mødes virtuelt og dele vores kreativitet og inspiration med hinanden.

Gennem mere end 85 år har vi haft børn som vores rollemodeller og fokuseret på at sikre børns velvære Vi er stolte af at blive ved med at føre den tradition ud i livet og gøre vores del for at bidrage positivt til verden.

Vi er i en ekstraordinær og svær tid, men sammen kan vi støtte hinanden, blive inspireret, forblive trygge og lære gennem legen. #letsbuildtogether

John Goodwin, adm. direktør, LEGO Fonden
Niels B Christiansen adm. direktør, LEGO Koncernen