About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

LEGO Koncernen offentliggør sit årsregnskab for 2017

LEGO Koncernen oplevede et 7% fald i omsætningen i 2017, men fik en god afslutning på året. Det globale salg til forbrugerne var på niveau med året før. I 2018 vil virksomheden stabilisere forretningen og investere i at skabe bæredygtig vækst på den lange bane.

  • Omsætningen for hele året faldt 8 procent i danske kroner til 35 mia. danske kroner i forhold til 37,9 mia. danske kroner i 2016.
  • Omsætningen faldt 7 procent sammenlignet med 2016, fraregnet påvirkning fra fremmed valuta.
  • Driftsresultatet (overskud før finansielle poster og skat) for 2017 blev 10,4 mia. danske kroner mod 12,4 mia. danske kroner i 2016, svarende til et fald på 17 procent.
  • Nettoresultatet blev 7,8 mia. danske kroner sammenlignet med 9,4 mia. danske kroner i 2016.
  • Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde 10,7 mia. danske kroner sammenlignet med 9,1 mia. danske kroner i 2016.
  • Faldet i omsætning er til dels forårsaget af en oprydning af varelagre i hele værdikæden.
  • Salget til forbrugerne var på niveau med 2017 og viste fremgang i de sidste måneder af 2017.

Niels B. Christiansen, adm. direktør i LEGO Koncernen siger:

“2017 var et udfordrende år, og vi er ikke tilfredse med det finansielle resultat. Vi fik dog en god afslutning på året. I december øgede vi forbrugersalget på syv af vores største markeder, og vi har startet 2018 med varelagre på et sundere niveau. I 2018 vil vi fokusere på at stabilisere forretningen og investere i at skabe en bæredygtig vækst på længere sigt.

”I 2017 faldt salget på vores veletablerede markeder, primært drevet af en oprydning i varelagrene, og dette fald har påvirket vores driftsoverskud. Vi har også tilpasset organisationen, så den er mindre, mere enkel og afstemt med de behov, vi ser i dag. Denne meget svære proces er nu overstået. Vi har fortsat en sund balance, cash-flow og lønsomhed.

“Vi tog hul på 2018 fra et bedre udgangspunkt, og det kommende år er det målet at stabilisere forretningen gennem en fortsat investering i fantastiske produkter, effektiv global markedsføring og en forbedret drift. Men der er ingen hurtige her-og-nu løsninger, og det kommer til at tage tid, før vi opnår stabil vækst.”

LEGO Koncernens salg på etablerede markeder i Nordamerika og Europa faldt i 2017, men det samlede LEGO® salg til forbrugerne i en række af disse markeder blev forbedret – især i de sidste måneder af året. LEGO Koncernen anser det for muligt igen at opnå vækst i disse regioner og vil arbejde tæt med detailhandlen for at bringe LEGO oplevelser ud til flere børn.

Koncernen ser også et stort potentiale i Kina, hvor salget steg med tocifrede rater i 2017. For nylig blev et partnerskab indgået med en af landets største internetvirksomheder, Tencent, og der er planer for yderligere ekspansion af LEGO Koncernens tilstedeværelse i dette strategisk vigtige marked. LEGO Koncernen har også planer om at åbne sit første salgskontor i Dubai frem mod årsskiftet 2018/2019. Kontoret skal understøtte ambitionen om ekspansion i Mellemøsten og Afrika.

På tværs af LEGO produktporteføljen var salget af klassiske LEGO produktlinjer tilfreds-stillende, og LEGO City, LEGO® DUPLO®, LEGO Creator og LEGO Friends klarede sig fortsat godt, hvilket illustrerer den tidløse appel, LEGO legen har. LEGO Ninjago blev påvirket positivt af lanceringen af filmen i september. De LEGO® Star WarsTM produkter, der blev lanceret i andet halvår 2017, levede op til forventningerne.


‘Planet Promise’: Forpligtelsen over for børn, samfund og miljø

Gennem 2017 fortsatte LEGO Koncernen arbejdet på at nå sin ambition om at bringe LEGO leg til flere børn over hele verden og at efterlade et positivt aftryk på planeten og de lokal-samfund, virksomheden er en del af.

Niels B. Christiansen siger: “Vi forbliver dedikerede til vores mission om at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden, og vores ambition om at nå flere børn med LEGO oplevelser er vigtigere end nogensinde. Vores formål er vigtigt for vores medarbejdere i hele verden og for de forældre og børn, der leger med vores produkter. Vi vil fortsætte med at investere i tiltag, der gør en positive forskel for børns liv, for de lokalsamfund, vi er en del af, og for miljøet.”

LEGO Koncernen fortsætter sit partnerskab med UNICEF om at fremme forståelsen for vigtigheden af børns ret til leg og udvikling gennem leg og støttede blandt andet UNICEF’s World Children’s Day i november 2017, der havde som mål at give børn over hele verden en stemme. 

I maj 2017 nåede LEGO Koncernen sit mål om at balancere sit energiforbrug med energi fra bæredygtige kilder, tre år før tid – som den første legetøjsproducent. I 2018 forsætter virksomheden sit partnerskab med WWF og sine ambitioner om at reducere sin CO2 udledning på tværs af hele værdikæden. 

LEGO Koncernen arbejder også fortsat mod ambitionen om 100% bæredygtige materialer i 2030. Den 1. marts blev de første LEGO klodser lavet af plantebaseret plast annonceret. De botaniske elementer, såsom blade og træer, er lavet at et plastmateriale udvundet fra sukkerrør og bliver introduceret i LEGO æsker allerede i løbet af 2018.