About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

LEGO Koncernen har øget energieffektiviteten med 30 procent siden 2009

Højdepunkter fra LEGO Koncernens ikke-finansielle resultater for 2013 viser forbedring på de fleste områder – fra miljøpåvirkning over samarbejdet med leverandører til medarbejdersikkerhed.

Den 27. februar offentliggør LEGO Koncernen sit årsregnskab for 2013, der dækker de finansielle resultater, samt virksomhedens Responsibility Report 2013. LEGO Koncernen løfter i dag sløret for højdepunkter fra de ikke-finansielle resultater for LEGO Koncernen i 2013.

“Vores resultater for 2013 er alle vigtige i vores bestræbelser på at forbedre den måde vi agerer på som en ansvarlig virksomhed. I takt med at vi udvider vores tilstedeværelse globalt, er vi fast besluttet på at have en positiv indvirkning på samfundet og den planet, som vores børn skal arve. Det afspejles i alle områder af virksomheden – lige fra vores fokus på legetøjssikkerhed, øget energieffektivitet i produktionen, forbedring af vores medarbejderes sikkerhedskultur, vores samarbejde med leverandører om at opføre sig ansvarligt, til den måde, hvorpå vi markedsfører vores produkter til børn,” siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

Udvalgte højdepunkter fra Responsibility Report 2013:
Miljø
• I 2013 steg energieffektiviteten på LEGO fabrikkerne med 6,7 procent.
• Siden 2009 har LEGO Koncernen samlet set øget energieffektiviteten med mere end 30 procent.
• I 2013 indgik LEGO Koncernen et Climate Savers-partnerskab med Verdensnaturfonden (WWF), hvilket understreger koncernens forpligtelse til at reducere sin CO2-udledning – fra LEGO fabrikker og hele værdikæden.

Medarbejdere
• I 2013 var antallet af arbejdsulykker 36 med fravær, hvilket er en nedgang på mere end 40 procent i forhold til 2009 og den laveste ulykkesfrekvens nogensinde på 1,7.
• Siden 2009 har LEGO Koncernen øget antallet af medarbejdere med cirka 5.000.


Øget energieffektivitet

“Vi mener oprigtigt, at vores største bidrag til samfundet sker gennem den legeoplevelse, børn over hele verden får gennem vores produkter. Vores produkter kan inspirere og udvikle børn gennem kreativ leg. Men i takt med at vi når ud til flere og flere børn rundt om i verden, skal vi også sikre, at vi fremstiller og distribuerer vores produkter på en bæredygtig måde. Vi er bevidste om, at vi påvirker vores planet gennem vores handlinger,” siger Jørgen Vig Knudstorp.

LEGO Koncernen arbejder hele tiden på at øge energieffektiviteten i fremstillingen af LEGO klodser, og i 2013 forbedrede virksomheden effektiviteten med 6,7 procent.

“Det er meget tilfredsstillende og betyder, at vi over en periode på bare fem år har været i stand til at øge vores effektivitet med mere end 30 procent. Alene i 2013 svarer effektivitetsforbedringerne til en reduktion i CO2-udledning med 6.500 ton,” siger Bali Padda, Executive Vice President og COO i LEGO Koncernen.

Færre skader i 2013
Ud over at tage de miljømæssige konsekvenser af sine handlinger alvorligt har LEGO Koncernen også et højt prioriteret fokus på medarbejdernes sikkerhed. LEGO Koncernen rapporterede en ulykkesfrekvens i 2013 på 1,7 målt i arbejdsulykker pr. million arbejdstimer.

“Vores nuværende sikkerhedsniveau er sammenligneligt med de højeste internationale standarder, men vi kan gøre det bedre. Vi havde 36 arbejdsulykker i 2013 i en samlet arbejdsstyrke på 11.755 medarbejdere. Det forbedrede vores ulykkesfrekvens til det bedste resultat nogensinde, men vi opfyldte ikke vores ambitiøse mål for året,” siger John Goodwin, Executive Vice President og CFO i LEGO Koncernen.

Det tager tid at ændre adfærd på dette område. I takt med at LEGO Koncernen fortsat ansætter et stort antal nye medarbejdere, øger sikkerhedsbevidstheden og forbedrer rapporteringsværktøjerne, kan det resultere i flere sikkerhedsobservationer, indberetninger om nærved-ulykker og arbejdsulykker fra medarbejdere. På kort sigt vil det sandsynligvis påvirke ulykkesfrekvensen negativt.

"Men det ændrer ikke ved det faktum, at LEGO Koncernen i 2013 blev et sikrere sted at arbejde, og vi er kommet langt på kun fem år. Siden 2009 har vi udvidet koncernen med mere end 5.000 medarbejdere, samtidig med at vi har nedbragt antallet af arbejdsulykker med mere end 40 procent,” siger John Goodwin.

Større indflydelse via samarbejde
I 2013 anerkendte LEGO Koncernen, at den kunne øge sin positive påvirkning ved at indgå i yderligere samarbejder med partnere, leverandører og relevante NGO'er. Det var baggrunden for, at LEGO Koncernen i 2013 indgik partnerskab med Verdensnaturfonden som medlem af Climate Savers-programmet og forpligtede sig til at reducere den samlede CO²-udledning fra hele værdikæden – inklusive leverandører. Partnerskabet er det første af sin art i legetøjsbranchen.

Målet er at reducere den energi, der anvendes til fremstilling af et ton LEGO elementer med 10 procent i udgangen af 2016 sammenlignet med 2012 – og på samme tid at balancere den direkte og indirekte CO²-udledning fra LEGO Koncernen med vedvarende energi.

“Vi forpligter os til vores fortsatte løfte om at efterlade en bedre verden til vores børn. Partnerskabet har en klar retning og betyder også, at vi vil fortsætte vores tætte dialog med vores partnere og leverandører i 2014,” siger Bali Padda.

LEGO Koncernens årsregnskab vil bliver live-streamet den 27. februar kl. 10.30. Besøg http://aboutus.lego.com/ for at se præsentationen eller downloade den optagede version samt Responsibility Report 2013, som vil blive uploadet umiddelbart efter præsentationen.  

Flere oplysninger:
Morten Vestberg,
Communications Manager,
LEGO Koncernen,
+45 5215 9259
morten.vestberg@LEGO.com

Roar Rude Trangbæk,
Pressechef,
LEGO Koncernen
+45 7950 4348
RRT@LEGO.com