PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ LEGO® VIP PROGRAMU

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ LEGO® VIP PROGRAMU

Pokud se chcete stát VIP členem, musíte souhlasit s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a ujednáními LEGO® VIP programu („podmínky“). Před odesláním žádosti o členství v LEGO VIP programu („program“) si tyto podmínky pečlivě přečtěte. Pokud jste obyvatelem USA, projděte si rozhodčí dohodu a zřeknutí se nároku na skupinovou žalobu popsané níže. Program se vztahuje na pobídky a odměny popsané v těchto podmínkách. V podmínkách naleznete informace o tom, kdo jsme, jak vám budeme program poskytovat, jak můžeme nebo můžete změnit nebo ukončit smlouvu, kterou tyto podmínky zakládají, a další důležité informace. Pokud se domníváte, že tyto podmínky obsahují chyby [nebo vyžadují změny], obraťte se na nás prostřednictvím zákaznického servisu. Účastí v tomto programu bezvýhradně přijímáte tyto podmínky a souhlasíte, že budete jednat v souladu s nimi.

Obecná ustanovení

Program je věrnostní členský program nabízející odměny vlastněný a provozovaný společností LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, číslo CVR: 47458714 („LEGO Group“ nebo „my“). LEGO System A/S je součástí skupiny LEGO Group. Další informace o naší společnosti najdete zde. Když v těchto podmínkách odkazujeme na LEGO, automaticky to také zahrnuje odkaz na společnost LEGO System A/S.

Vaši osobu budeme v těchto podmínkách označovat termínem „vy“ nebo „člen“.

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit písemně na adrese:

LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark.

Náš zákaznický servis můžete kdykoli kontaktovat na telefonním čísle 00 800 5346 555 (otevírací doba: pondělí–pátek 9–16 CET) nebo odeslat e-mail na adresu shoptermsandconditions@LEGO.com.

LEGO Group může dle vlastního výhradního uvážení zcela nebo částečně zrušit, změnit, pozastavit nebo upravit kterýkoli aspekt programu (včetně odměn a/nebo bodů podle definice níže), pokud takové změny nezpůsobí významnou negativní změnu hodnoty členských bodů v okamžiku změny. Pokud dojde k významné negativní změně hodnoty členských bodů, členům bude 2 měsíce předem zasláno upozornění na takové změny na e-mailovou adresu v dané chvíli přidruženou k účtu VIP.

Tyto podmínky a jejich případné úpravy budou považovány za schválené, když použijete VIP kartu k získání nebo uplatnění bodů, objednáte si nebo libovolným způsobem použijete odměnu nebo výhodu nabízenou v rámci programu nebo když nám nezašlete písemný protest do 30 dnů od upozornění. Pokud úpravy programu nemůžete přijmout, můžete ukončit členství odstraněním VIP účtu.

Dále se programu účastní všechny prodejny LEGO Store po celém světě vlastněné společností LEGO Group a také náš online obchod dostupný na adrese www.LEGO.com. Seznam prodejen vlastněných společností LEGO, které se účastní, najdete zde.

Způsobilost

ke členství

Členství je omezeno na fyzické osoby, které dosáhly věku osmnáct (18) let a které jsou obyvateli země, ve které je program nabízen. Program je poskytován pouze fyzickým osobám. Programu se nemohou účastnit korporace, sdružení, právní subjekty ani jiné skupiny. Seznam zemí, kde je program nabízen, najdete zde. Za bydliště je považován skutečný fyzický domov (domicil: např. hlavní bydliště) člena. Poskytnuté podrobnosti o osobě a bydlišti musí být přesné a pravdivé a na vyžádání musí být společnosti LEGO Group, entitě LEGO Group nebo provozovateli prodejny LCS, kde probíhá registrace, poskytnut důkaz.

Udělení členství v programu způsobilé osobě závisí na rozhodnutí společnosti LEGO Group. LEGO Group může odmítnout přístup každé osobě, která nesplňuje požadavky vztahující se k programu. V případě odmítnutí členství nemusí společnost LEGO Group uvést žádný důvod.

Člen může odeslat pouze jednu žádost o členství a může mít pouze jeden VIP účet registrovaný na skutečné jméno člena. V případě duplicitních účtů bude zrušen účet s nejnižším počtem bodů a všechny získané body na tomto účtu budou převedeny na druhý účet.

Člen zaručuje správnost všech poskytnutých informací, mimo jiné včetně celého jména, poštovní adresy, platné e-mailové adresy a telefonního čísla, a nese výhradní odpovědnost za nesprávné, neúplné nebo neaktuální informace. Všechna data, včetně osobních údajů, budou použita a přenášena společností LEGO Group, entitami LEGO Group, důvěryhodnými partnery a poskytovateli služeb a provozovateli prodejen LCS, jak to vyžaduje program, jak je uvedeno níže v části Soukromí a zásadách ochrany osobních údajů společnosti LEGO dostupných zde.

Pokud fyzická osoba, společnost, sdružení nebo skupina podněcují nebo umožňují jednotlivcům používat jeden VIP účet nebo účet LEGO (podle definice níže) za účelem shromažďování bodů nebo odměn pro společné použití, jedná se o podvod.

Všechny body a následné odměny musí být získány a použity v souladu s pravidly v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Společnost LEGO Group má konečnou pravomoc rozhodnout, zda aktivita zakládá nárok na body a/nebo odměny.

Společnost LEGO Group nebude shromažďovat identifikovatelné osobní údaje od osob, o kterých je společnosti LEGO Group známo, že jsou dětmi nebo osobami, které nedosáhly věku 18 let.

Body nebudou uděleny za podvodné nebo refundované/zrušené transakce.

Odcizení, ztráta nebo poškození VIP karty musí být okamžitě nahlášeno zákaznickému servisu. Po hlášení člena ohledně ztracené, odcizené nebo poškozené karty bude karta nahrazena / znovu vydána (upozorňujeme, že v rámci iniciativy „Naše planeta“ plánuje společnost LEGO Group vydávání fyzických karet během následujících několika let zrušit). Společnost LEGO Group neodpovídá za podvodné použití VIP karty nebo jednání v rozporu s obsahem tohoto ujednání ze strany člena s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí společnosti LEGO Group.

Je zakázán prodej, nákup, zprostředkování za úplatu, přeprodej nebo výměna bodů nebo odměn za jakoukoli kompenzaci. Osoby, které toto ujednání poruší, včetně členů, kteří použijí nakoupené nebo směněné body nebo odměny, budou odpovědné za škody a náklady na soudní řízení. Body a odměny nemají žádnou peněžitou hodnotu, nelze je vyměnit za hotovost ani dárkové poukazy.

Registrace členství

Osoba se může registrovat a stát členem programu následujícími způsoby:

a) registrací v prodejně LEGO Store (místní prodejnu, která se účastní, najdete zde) nebo zavoláním na linku zákaznického servisu na čísle 00 800 5346 555 a následným použitím odkazu v e-mailu obdrženém po registraci v obchodě k potvrzení členství a vytvořením LEGO účtu a registrací čísla VIP karty online. Proces registrace členství se nedokončí, dokud nebude vytvořen LEGO účet a VIP karta nebude registrována k účtu;

b) registrací na adrese LEGO.com/VIP program a vytvořením LEGO účtu.

Člen musí při registraci poskytnout následující údaje:

  • Jméno člena (křestní jméno a příjmení)
  • Platná e-mailová adresa
  • Datum narození
  • Země a oblast bydliště

Každý člen odpovídá za důvěrnost svých přístupových údajů a dalších informací účtu a nese výhradní odpovědnost za všechny aktivity provedené prostřednictvím jeho účtu s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí společnosti LEGO Group. Člen odpovídá za aktuálnost všech informací týkajících se účtu. Členové souhlasí, že okamžitě upozorní zákaznický servis LEGO na neoprávněné použití účtu člena nebo jiné porušení zabezpečení.

Členství začíná otevřením VIP účtu po dokončení procesu registrace. Pokud žadatel již je členem programu, nová žádost o otevření dalšího VIP účtu je neplatná. Jedna osoba může otevřít a spravovat pouze jeden účet.

VIP účet

VIP účet je účet, na kterém se shromažďují body, které člen získá v rámci programu a které může použít k nákupům a účelům výslovně uvedeným v podmínkách.

LEGO VIP karta

Když si člen zaregistruje VIP účet, bude vydána elektronická VIP karta, ke které lze přistupovat prostřednictvím aplikace Apple Passport nebo Google Pay. Pokud o to člen požádá, bude mu zaslána fyzická VIP karta. V souladu s ekologickou iniciativou společnosti LEGO Group však bude tato služba v následujících několika letech ukončena, a to jakmile společnost LEGO Group dojde k rozhodnutí, že nadále nebude fyzické VIP karty vydávat.

LEGO ID

LEGO účet člena („LEGO ID“) se používá k osobní identifikaci, například při žádosti o odměny, kontrole online VIP účtu a přístupu k centru pro uplatňování VIP účtu. LEGO účet a LEGO ID jsou předpoklady účasti v programu. Člen musí předcházet zneužití LEGO ID, a to tak, že zajistí, aby k LEGO účtu neměla přístup žádná neoprávněná osoba. V případě podezření na zneužití LEGO ID je třeba okamžitě informovat zákaznický servis LEGO.

Stav člena

LEGO Group si vyhrazuje právo zpřístupňovat speciální odměny nebo propagační nabídky určitým skupinám členů na základě jejich aktivity v rámci programu, mimo jiné včetně zůstatků bodů a historie, země bydliště, historie nákupů / preferencí a historie odměn. Podmínky takových speciálních odměn nebo propagačních nabídek/aktivit, například povaha, rozsah, doba trvání a dostupnost takových speciálních odměn nebo propagačních nabídek/aktivit, závisí na nabídce/aktivitě a mohou se čas od času lišit.

Získávání bodů

Obecné informace

Program umožňuje členům jednotlivě shromažďovat a uplatňovat věrnostní body („body“) pro získání „odměn“ (podle definice níže) výhradně v rámci vlastního účtu. Program může být strukturován tak, aby nabízel určité výhody na základě aktuálního zůstatku bodů člena, které lze uplatnit (tj. bodů, které dosud nebyly uplatněny), nebo počtu bodů v rámci celého programu (tj. všechny body shromážděné členem, kterým nevypršela platnost, bez ohledu na to, zda byly uplatněny). LEGO Group si vyhrazuje právo bez upozornění a odpovědnosti vůči členům zcela nebo částečně pozastavit, ukončit, změnit nebo upravit strukturu hodnoty a nabídky bodů nebo odměn a zboží nebo služeb. Společnost LEGO Group může čas od času nabízet výhody členům výměnou za uplatnění určitého počtu bodů člena a/nebo jako výsledek specificky určené akce provedené členem („odměny“). Odměny mohou mimo jiné zahrnovat: slevu při nákupu produktů LEGO na webu LEGO.com nebo v příslušných prodejnách LEGO Store, prodejnách LCS, prodejnách LEGOLAND a prodejnách LEGO Discovery Center, digitální obrázek produktů LEGO® ke stažení, jehož stažení bude dostupné okamžitě nebo prostřednictvím e-mailové adresy v našich záznamech, kódy voucheru pro slevy nebo zboží, které lze uplatnit na webu LEGO.com nebo webech třetích stran (např. vstupenky do příslušných parků LEGOLAND). Seznam nabízených odměn a s nimi souvisejících podmínek bude vždy dostupný na stránce centra pro uplatňování VIP člena. Povaha těchto odměn a počet bodů nebo akce vyžadované k získání výhod budou určeny dle vlastního uvážení společnosti LEGO, kdykoli se mohou změnit, mohou být dostupné po omezenou dobu a podléhají změnám. Počet některých odměn může být omezený a tyto odměny budou uděleny na základě pořadí. LEGO Group si vyhrazuje právo upravit, doplnit nebo revidovat dostupné odměny. Členové nemohou spoléhat na pokračující dostupnost odměny. LEGO Group nebo pověřená osoba nebo externí obchodní partner poskytující odměnu mohou výrazně zvýšit počet bodů potřebný k získání odměny, stáhnout odměnu a zavést omezení odměny nebo jejího získání. Odměny jsou nepřiřaditelné a nepřevoditelné a nelze je směnit ani prodat. Odměny přiřazené, převedené, směněné nebo prodané v rozporu s těmito podmínkami mohou být zkonfiskovány nebo zrušeny. Vzorec uplatňování bodů za odměny předcházeného nebo následovaného změnou adresy pro příslušný účet programu může být považován za podvod při uplatňování bodů a může mít za následek ukončení vašeho členství v programu. LEGO Group si vyhrazuje právo nahradit odměnu odměnou se srovnatelnou nebo vyšší hodnotou, pokud některá získaná odměna není z jakéhokoli důvodu k dispozici. Odměny vyobrazené v reklamách v místě prodeje, online, v televizi a tisku a dalších materiálech týkající se programu mají pouze ilustrativní charakter. Skutečná odměna se od vyobrazené odměny může lišit.

Základem výpočtů programu jsou body připsané na VIP účet člena. Metoda výpočtu bodů je všude stejná, ale počet bodů, které člen může získat za nákup určitého produktu, se může v jednotlivých zemích lišit kvůli rozdílným cenám. Principy přidělování bodů a odměn najdete zde a mohou být čas od času aktualizovány.

Body lze použít pouze za účely výslovně uvedenými v těchto podmínkách nebo výslovně uvedenými v podmínkách odměny nebo propagační nabídky nebo aktivit. Body nemají peněžní hodnotu. Body lze shromažďovat a získat slevu na určité nákupy nebo použít na odměny dostupné v centru pro uplatňování.

Členové mohou začít získávat body po zahájení členství. Body lze připsat pouze na VIP účet člena za nákupy nebo aktivity, které člen osobně provedl nebo podstoupil, není-li uvedeno jinak v těchto podmínkách nebo podmínkách týkajících se konkrétních nabídek, aktivit nebo propagačních akcí LEGO Group. Body budou připsány na VIP účet v okamžiku platby. Mějte na paměti, že při telefonickém nebo online nákupu dojde k platbě při odeslání příslušné objednávky. K připsání VIP bodů na váš účet / do centra pro uplatňování může dojít až 24 hodin po platbě.

Body lze získat za příslušné nákupy produktů LEGO® v prodejnách LEGO Store, na webu LEGO.com nebo v zúčastněných prodejnách LCS a také v zúčastněných prodejnách v parcích LEGOLAND® Park a LEGOLAND® Discovery Center. Nákupy, za něž je možné získat body, jsou definovány jako nákupy libovolných služeb nebo zboží s výjimkou dárkových poukazů. Členové mohou získat body také jinými způsoby výslovně uvedenými společností LEGO Group v e-mailech nebo online příspěvcích. LEGO Group může také dle vlastního uvážení udělit bonusové body za určité akce (jako je dřívější registrace nebo častá aktivita). Na takové bonusové body se mohou vztahovat další pravidla a omezení.

Pokud chce člen získat body v prodejně LEGO Store nebo prodejně LCS, musí při nákupu předložit VIP kartu. Pokud chce člen získat body za online nákupy na webu LEGO.com, musí se před provedením nákupu přihlásit k LEGO účtu (LEGO ID).

Pokud chce člen získat LEGO VIP body za nákupy po telefonu, musí mít registrované LEGO VIP členství a při provádění telefonické objednávky musí uvést číslo VIP karty.

Body nejsou platné, pokud nebyly získány v souladu s požadavky stanovenými a zamýšlenými společností LEGO Group a člen se nesmí pokoušet získat body jinými způsoby (mimo jiné včetně používání skriptů, robotů nebo jiných automatizovaných prostředků), které pouze simulují splnění příslušných požadavků.

LEGO Group si vyhrazuje právo strhnout body z účtu člena, který body získal nepřípustným způsobem.

Do výpočtu získaných bodů se nezahrnuje příslušné poštovné ani poplatky za dopravu. V určitých zemích (například v USA a Kanadě) jsou daně odděleny od cen a vyloučeny z výpočtu získaných bodů.

Ačkoli body nelze použít k nákupu dárkových poukazů, za příslušné nákupy provedené s použitím platného dárkového poukazu lze získat body.

LEGO Group není stranou smlouvy uzavřené mezi vámi a provozovatelem prodejny LCS a LEGO Group neodpovídá za zboží a služby poskytované příslušným provozovatelem prodejny LCS. Provozovatel prodejny LCS nese výhradní odpovědnost jako prodejce v souvislosti se zbožím a službami poskytovanými daným provozovatelem prodejny LCS.

Jak je níže uvedeno v části Weby a služby třetích stran, LEGO Group nenese odpovědnost za odměny dodané třetími stranami.

Jiné věrnostní programy

Provozovatelé prodejen LCS mohou mít podobné zákaznické programy nebo se jich účastnit. Členství v programu nenabízí žádná práva ani výhody v takových programech provozovatelů prodejen LCS nebo jejich poboček.

Uplatnění bodů

Obecná ustanovení pro uplatňování bodů

Body lze uplatnit v našem centru pro uplatňování za odměny nebo v příslušných prodejnách LEGO Store, prodejnách LCS nebo na webu LEGO.com. Konverze a platba bodů v hotovosti nebo dárkových poukazech není možná. Ačkoli členové mohou získat body ve všech příslušných prodejnách LEGO Store, prodejnách LCS nebo na webu LEGO.com, body lze uplatnit pouze v zemi bydliště člena.

Body nelze uplatnit během téže transakce, při které byly získány, pokud není výslovně uvedeno jinak v podmínkách nabídky nebo propagační akce LEGO Group.

Body lze uplatnit pouze v zemích, ve kterých je program dostupný. Seznam těchto zemích spolu s hodnotou bodů pro účastnické země najdete zde. Tyto údaje můžeme čas od času aktualizovat. Hodnota bodů bude vypočtena s použitím hodnoty bodů pro danou zemi. Mějte na paměti, že společnost LEGO Group považuje hledání způsobů manipulace s programem za účelem získání výhod pro člena získáním bodů v jedné zemi a jejich uplatněním nebo provedením nákupů pomocí jejich uplatnění v jiné zemi za zneužití programu. Příležitostné provádění takovýchto nákupů je přípustné, ale vykonávání takovýchto aktivit v pravidelném vzorci může mít za následek ukončení účtu člena a odebrání bodů.

V tomto programu nelze koupit body navíc.

Je-li produkt vrácen za účelem refundace, všechny body získané nebo uplatněné za nákup budou zpracovány v souladu s reklamačním řádem prodejny LEGO Store nebo prodejny LCS, ve které člen nákup provedl, např. prostřednictvím kreditu nebo voucheru. Pro nákupy provedené na webu LEGO.com bude vydán kód voucheru za uplatněné body, který bude možné využít k jinému nákupu. Pokud byly body použity na odměnu, tuto odměnu nelze vrátit a uplatněné body nelze obnovit, není-liuvedeno jinak v podmínkách odměny.

Pokud jsou body připsány na VIP účet člena omylem, společnost LEGO Group si vyhrazuje právo tyto body zrušit či odebrat. LEGO Group nebude tolerovat záměrné nebo vědomé zneužívání takového omylu ze strany člena a takové zneužití může vést k okamžitému ukončení členství člena, související ztrátě všech získaných bodů a také zákazu budoucího členství v programu.

Následky zneužití

V případě zneužití, za které je odpovědný člen, si společnost LEGO Group vyhrazuje právo ukončit členství nebo odebrat body nebo odměny, odmítnout připsat body nebo odměnu nebo odmítnout přijetí uplatnění bodů nebo odměny.

Vypršení platnosti bodů

Platnost všech bodů vyprší po 18 měsících bez aktivity na VIP účtu. Aktivita je definována jako získání nebo uplatnění bodů. Lhůta 18 měsíců bude resetována ve chvíli aktivity. LEGO Group vám zašle e-mailové upozornění na e-mailovou adresu přidruženou k VIP účtu 3 měsíce před vypršením platnosti bodů. Neaktivní účty budou po 18 měsících bez aktivity deaktivovány. Údaje VIP účtu budou odstraněny po 3 letech bez aktivity. Mějte na paměti, že na některé přidružené údaje (např. LEGO ID, údaje o nákupu nebo jiné údaje) se mohou vztahovat zásady uchovávání údajů pro tyto služby. Další informace o uchovávání údajů najdete v našich zásadách uchovávání údajů a zásadách ochrany osobních údajů. ZÍSKANÉ BODY NEZAKLÁDAJÍ VAŠE VLASTNICTVÍ A NEMAJÍ ŽÁDNOU HODNOTU MIMO TENTO PROGRAM. BODY JSOU KREDITY, KTERÉ MŮŽE SPOLEČNOST LEGO GROUP KDYKOLI ANULOVAT, JAK JE ZDE UVEDENO. BODY NEJSOU PŘENOSITELNÉ V PŘÍPADĚ SMRTI, JAKO SOUČÁST RODINNÝCH VZTAHŮ ANI JINAK.

Osobní údaje, ochrana osobních údajů a audit

Společnost LEGO System A/S shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje o vaší osobě v souladu se všemi příslušnými právními předpisy na ochranu údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušné legislativy na ochranu údajů jednotlivých zemí.

Společnost LEGO System A/S může předat vaše osobní údaje a/nebo je zpřístupnit dalším členům skupiny LEGO Group, provozovatelům prodejen LCS, našim dodavatelům a/nebo poskytovatelům služeb v souvislosti s obecným provozem programu, např. správě programu, analýze úloh, marketingových analýzách atd. Společnost LEGO System A/S může dále zpracovávat vaše osobní údaje v agregované, pseudonymní nebo anonymizované formě za účelem správy, dalšího vývoje a marketingu programu.

Mějte na paměti, že některé odměny, propagační akce nebo nabídky jsou doručovány a spravovány třetími stranami, které jsou na skupině LEGO Group nezávislé a mohou podléhat samostatným podmínkám ochrany osobních údajů a mohou žádat o samostatný souhlas s používáním vašich osobních údajů. LEGO Group vás bude informovat, když opustíte platformu web LEGO. Před vyjádřením souhlasu si tyto podmínky pečlivě přečtěte. Sdílení obsahu na platformách sociálních médií bude také vyžadovat, abyste jednali v souladu s podmínkami takových platforem. LEGO Group neponese odpovědnost za zpracovávání vašich osobních údajů těmito třetími stranami.

Další informace o tom, jak společnost LEGO System A/S zpracovává osobní údaje, včetně vašich práv jako subjektu údajů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů na našem webu www.LEGO.com/privacy. Mějte na paměti, že čas od času můžeme zásady osobních údajů změnit, proto doporučujeme, abyste zásady osobních údajů pravidelně kontrolovali a měli tak jistotu, že vám žádná změna neunikla.

Audit

LEGO Group si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět audit všech účtů v programu, aby byl zajištěn soulad s pravidly programu.

V případě, že audit odhalí nesrovnalosti nebo porušení, může být zpracovávání a/nebo používání bodů nebo odměn pozastaveno, dokud nebudou nesrovnalosti nebo porušení vyřešeny k naší přiměřené spokojenosti. Během takového auditu a do doby, než budou k dispozici jeho výsledky, může být členům zakázáno uplatňovat body a používat odměny, služby nebo výhody přidružené k programu dle našeho vlastního uvážení.

LEGO Group si také vyhrazuje právo vyměňovat si informace s entitami LEGO Group, partnerskými prodejnami LCS, důvěryhodnými partnery a poskytovateli služeb nebo jejich zástupci za účelem auditu.

Odpovědnost a omezení odpovědnosti (vztahuje se na členy s bydlištěm mimo Německo)

LEGO Group, entity LEGO Group ani provozovatelé prodejen LCS nejsou odpovědní za žádné ztráty, výdaje (mimo jiné včetně nákladů právního zastoupení), nehody nebo potíže, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním bodů nebo odměn objednaných od partnerů s výjimkou případů, kdy k takovým škodám nebo ztrátám dojde v důsledku našeho úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak. Nic v této smlouvě neomezuje odpovědnost společnosti LEGO Group podle příslušných právních předpisů.

Ztracené nebo odcizené body nebo odměny či body nebo odměny, u kterých vypršela platnost, nebudou refundovány, nahrazeny ani jim nebude prodloužena platnost.

Není-li výše uvedeno jinak a v souladu s příslušnými právními předpisy, nebude společnost LEGO Group odpovědná za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ukončení nebo změny programu. Členové nemohou uplatňovat nároky na náhradu škod proti společnosti LEGO Group v důsledku zákonem vyžadovaných nebo doporučených úprav pro konkrétní země.

Pokud bude společnost LEGO Group podle těchto podmínek nebo příslušných právních předpisů považována za odpovědnou, výhradním opravným prostředkem členů bude obnovení ztracených bodů nebo odměn (druhé uvedené, pokud je k dispozici, nebo jiné přiměřené, alternativní a porovnatelné výhody podle uvážení společnosti LEGO Group).

Další odpovědnost za ztráty nebo škody je vyloučena s výjimkou nároků, které nelze vyloučit podle příslušných právních předpisů.

Program a/nebo odměny jsou neplatné, pokud jsou ze zákona zakázány. Příslušné právní předpisy v některých zemích mohou ukládat omezení podmínek vztahujících se na implementaci nebo členství v programu. Kvůli místní právní úpravě nebo regulacím nemusí být společnost LEGO Group schopná poskytovat program nebo některé jeho části v určitých zemích nebo určitým osobám. Společnost LEGO Group nebude odpovědná za jednání v souladu s takovou místní právní úpravou a vyhrazuje si právo ukončit účast člena v programu a zrušit body nebo odměny, které takový člen získal. Pokud se odměna stane nedostupnou, společnost LEGO Group ji může nahradit výhodou stejné nebo vyšší hodnoty. Body nebo odměny v rámci programu nelze směnit za peníze ani dárkové poukazy. .

Člen nese odpovědnost za všechny nároky třetích stran, včetně daňových orgánů, vzniklé v souvislosti se členstvím v programu, body a/nebo odměnami.

Odpovědnost a omezení odpovědnosti (vztahuje se pouze na členy s bydlištěm v Německu)

LEGO Group nese odpovědnost za úmysl nebo hrubou nedbalost. Dále společnost LEGO Group nese odpovědnost za nedbalostní porušení povinností, jejichž plnění je zásadní pro umožnění běžné implementace smlouvy v souladu s těmito podmínkami, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy v souladu s těmito podmínkami a na jejichž plnění můžete běžně spoléhat. V posledním uvedeném případě je společnost LEGO Group odpovědná za předvídatelné, obvyklé smluvní škody. Společnost LEGO Group není odpovědná za nepatrné nedbalostní porušení jiných povinností, než které jsou uvedeny výše.

Výše uvedené výjimky z odpovědnosti se nevztahují na případy škody na životě a zdraví. Odpovědnost podle zákonů týkajících se odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.

PORUCHY A FUNGOVÁNÍ PROGRAMU

LEGO Group není odpovědná za ztrátu, přerušení, nepřístupnost nebo nedostupnost sítí, serverů, satelitů, poskytovatelů připojení k internetu, webů nebo jiných připojení; nebo za chybnou komunikaci, nezdařené, pomíchané, šifrované nebo nesprávně adresované počítačové, telefonní nebo kabelové přenosy; nebo za technické poruchy, závady, potíže nebo jiné chyby libovolné povahy; nebo za nesprávné nebo nepřesné zachycení informací nebo neschopnost zachytit informace. Dále společnost LEGO Group neodpovídá za počítačové, programovací nebo tiskové chyby nebo neúmyslné vydání bodů nebo odměn. Za žádných okolností nebude společnost LEGO Group odpovědná za nároky související s neúmyslným vydáním bodů nebo odměn a vy tímto společnost LEGO Group takové odpovědnosti zbavujete. Pokud program nebude z jakéhokoli důvodu schopný probíhat tak, jak bylo naplánováno, mimo jiné kvůli chybám libovolné povahy, nakažení počítačovým virem, chybám, manipulaci, neoprávněnému zasahování, podvodu, technickým poruchám nebo jiným důvodům mimo kontrolu společnosti LEGO Group, které narušují nebo ovlivňují správu, zabezpečení, spravedlnost, integritu nebo správné fungování programu, společnost LEGO Group si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení program zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo jinak reagovat na dané okolnosti, jak společnost LEGO Group uzná za vhodné. V případě, že bude společnosti LEGO Group zabráněno pokračovat v poskytování programu z důvodů mimo její kontrolu, mimo jiné včetně požáru, záplav, přírodní nebo lidmi vyvolané epidemie, zemětřesení, exploze, pracovního sporu nebo stávky, zásahu vyšší moci nebo veřejného nepřítele, selhání satelitu nebo vybavení, občanských nepokojů nebo výtržností, teroristické hrozby nebo aktivity, války (vyhlášené nebo nevyhlášené) nebo federálního, státního nebo místního zákona, nařízení nebo regulace, krize v oblasti veřejného zdraví, nařízení soudu nebo jurisdikce nebo jiného důvodu, který je přiměřeně mimo kontrolu společnosti LEGO Group (jednotlivě „zásah vyšší moci“), společnost LEGO Group bude mít právo program zcela nebo částečně upravit, pozastavit nebo ukončit.

Jakékoli vaše pokusy o přístup k programu prostřednictvím skriptu robota nebo jiného útoku pomocí hrubé síly budou mít za následek, že se nebudete moci programu účastnit. Společnost LEGO Group si dle vlastního uvážení vyhrazuje právo diskvalifikovat nebo ukončit účast kterékoli osoby, u které se shledá, že (i) manipulovala s fungováním programu, (ii) jednala v rozporu s těmito podmínkami programu, podmínkami služby LEGO nebo jinými začleněnými podmínkami, (iii) jednala neeticky nebo rušivým způsobem, (iv) jednala s úmyslem obtěžovat, zneužívat nebo zastrašovat společnost LEGO Group, její zástupce nebo jiné osoby v souvislosti s programem, (v) upravila nebo se pokusila upravit zůstatek bodů nebo s ním manipulovat, (vi) upravila, pokusila se upravit, vytvořila nebo se pokusila vytvořit nebo duplikovat body nebo (vii) tajně spolupracovala nebo se pokusila spolupracovat s jedním nebo více držiteli účtů programu na získání nespravedlivé výhody sdílením znalostí nebo jiných informací za účelem získání bodů.

Ukončení

Ukončení z vaší strany

VIP členství můžete kdykoli ukončit nebo zrušit jedním z následujících způsobů:

  • Kontaktuje zákaznický servis společnosti LEGO Group prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo webu zákaznického servisu. Při kontaktování zákaznického servisu vám budou položeny bezpečnostní otázky související s vaším VIP účtem, abychom se ujistili, že je VIP účet skutečně váš.

Mějte na paměti, že když ukončíte nebo zrušíte VIP účet, vaše body budou odstraněny. Váš účet bude odstraněn v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

Ukončení z naší strany

LEGO Group si vyhrazuje právo ukončit program a vaše členství v něm a písemně vás na to upozornit 2 (dva) měsíce předem prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu přidruženou k VIP účtu.

LEGO Group si také vyhrazuje právo ukončit vaše členství okamžitě po oznámení odeslaném na e-mailovou adresu přidruženou k VIP účtu, pokud jste porušili své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo neposkytnout vám příležitost napravit porušení povinností, pokud toto porušení vzešlo ze zneužití programu z vaší strany, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Nic, co je uvedeno v těchto podmínkách, neomezuje společnost LEGO Group při výkonu zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků.

Při ukončení členství budou vaše body odstraněny a společnost LEGO Group nebude mít žádnou povinnost nabídnout vám kompenzaci za nevyužité body.

Různé

Weby a služby třetích stran

Program může zpřístupnit nabídky a odkazy na platformy třetích stran (např. platformy sociálních médií, odměny nebo provozovatele propagačních akcí). LEGO Group vás bude na obrazovce informovat, že opouštíte náš web. Mějte na paměti, že tyto jiné weby nejsou pod kontrolou společnosti LEGO Group a společnost LEGO Group neodpovídá za obsah takových webů a platforem. Dále mějte na paměti, že se na takové weby a platformy mohou vztahovat další podmínky používání a ochrany osobních údajů, které jsou mimo naši kontrolu, a že byste se s nimi před použitím takových webů a služeb měli seznámit. Také berete na vědomí a souhlasíte, že společnost LEGO Group není odpovědná za přesnost, zákonnost a vhodnost ani jiný aspekt obsahu nebo funkcí na takových webech. Ze zahrnutí takových odkazů nevyplývá podpora webu ze strany společnosti LEGO Group ani žádný vztah k jeho provozovatelům.

Některé odměny nebo propagační akce zpřístupněné v rámci programu jsou nabízeny/dodávány externími partnery. LEGO Group vůči vám nebude odpovědná za doručení takových odměn nebo platbu za zboží a služby a žádné další podmínky, záruky nebo vyjádření související s takovými odměnami nebo propagačními akcemi. Veškeré záležitosti související s takovými odměnami nebo propagačními akcemi jsou výhradně mezi vámi a externím partnerem nabízejícím nebo doručujícím odměnu nebo propagační akci.

Rozhodné právo, jurisdikce

Tato smlouva podléhá výhradně dánským právním předpisům s exkluzivní jurisdikcí u městského soudu v Kodani v Dánsku. Toto ujednání se vztahuje na případy, kdy je člen obyvatelem Dánska a kdy člen není obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP); ovšem za podmínky, že ochrana poskytovaná členovi ujednáními, od kterých se nelze odchýlit dohodou na základě právních předpisů příslušných v místě, kde má člen bydliště, zůstane nedotčena. Pokud je člen spotřebitelem s bydlištěm mimo Dánsko, ale v rámci EHP, má možnost uplatnit nároky u městského soudu v Kodani v Dánsku a také u kompetentního soudu v zemi, jejímž je obyvatelem. Dále může být člen žalován v obecně příslušných jurisdikcích nebo na jiném místě s právní příslušností.

V rozsahu, v jakém dochází k rozporu mezi ujednáními této smlouvy a příslušnými právními předpisy jurisdikce, ve které má člen bydliště, budeme jednat v souladu s požadavky podle příslušných právních předpisů.

Arbitrážní ustanovení (vztahuje se pouze na členy v USA)

Účastí v programu vyjadřujete bezvýhradní souhlas s následujícím: (1) každý nárok nebo spor (smluvní, deliktní nebo jiný), které budete mít se společností LEGO Group a/nebo její mateřskou společností, dceřinými společnostmi, pobočkami a jejich příslušnými členy, členy vedení a zaměstnanci (na všechny takové osoby a entity je zde souhrnně odkazováno jako na „entity LEGO“) v souvislosti s programem nebo určením rozsahu nebo použitelnosti této smlouvy, budou vyřešeny konečným a zavazujícím rozhodčím řízením spravovaným organizací JAMS a probíhajícím před jediným rozhodcem v souladu s pravidly organizace JAMS; (2) tato dohoda o rozhodčím řízení je uzavřena podle transakce zahrnující mezistátní obchod a bude se na ní vztahovat federální zákon Federal Arbitration Act („FAA“), 9 U.S.C. §§ 1-16; (3) rozhodčí řízení bude probíhat v Los Angeles v Kalifornii; (4) na rozhodnutí rozhodce se budou vztahovat podmínky této smlouvy a kterékoli zde uvedené smlouvy, které příslušný uživatel uzavřel v souvislosti s webem; (5) rozhodce uplatní zákony státu Kalifornie konzistentní se zákonem FAA a příslušnou promlčecí lhůtu a bude ctít tvrzení důvěrnosti uznaná zákonem; (6) nároky nebudou rozhodovány na základě skupinového principu, rozhodčí řízení může rozhodnout pouze váš nárok a/nebo příslušný nárok entity LEGO; rozhodce nemůže konsolidovat nebo spojit nároky jiných osob nebo stran v podobné situaci; (7) rozhodce nemá pravomoc přiznávat náhrady škod punitivní povahy vůči vám nebo entitě LEGO; (8) v případě, že správní poplatky a zálohy, které je třeba uhradit před zahájením rozhodčího řízení proti entitě LEGO, překračují 125 USD a vy nejste schopni (nebo nejste povinni podle pravidel organizace JAMS) zaplatit poplatky a zálohy překračující tuto částku, společnost LEGO Group souhlasí, že je zaplatí a/nebo předá vaším jménem podle konečného přidělení ze strany rozhodce. Pokud můžete prokázat, že náklady na rozhodčí řízení jsou příliš vysoké v porovnání s náklady na soudní spor, společnost LEGO Group zaplatí takovou část vašich poplatků v souvislosti s rozhodčím řízením, jakou rozhodce uzná za nezbytnou, aby se předešlo tomu, že pro vás bude rozhodčí řízení příliš nákladné; (9) pokud jakákoli část tohoto ujednání o rozhodčím řízení, s výjimkou bodu (6) výše, bude shledána neplatnou, nevynutitelnou nebo nezákonnou nebo jinak v rozporu s pravidly organizace JAMS, zbytek tohoto ujednání o rozhodčím řízení zůstane nedotčen a bude vykládán v souladu s podmínkami, jako by v něm neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné ujednání nebylo obsaženo. Pokud však bude shledán neplatným, nevynutitelným nebo nezákonným bod (6), celé toto ujednání o rozhodčím řízení bude neplatné a vy ani společnost LEGO Group nebudete mít nárok na arbitráž sporu. Další informace o JAMS a/nebo pravidlech JAMS najdete na webu na adrese www.jamsadr.com.

LEGO System A/S 2019