1. Vysílač laserové pasti
  2. Technologie statické elektřiny
  3. Nádržka na jed

Robo-pavouci jsou oškliví malí tech-brouci. Jejich malá zlá očka vystřelují toxické laserové paprsky a dokáží prolézt i těmi nejmenšími skulinami. Jejich nohy produkují nějaký druh statické elektřiny, která robo-pavoukům umožňuje zdolávat hladké svislé povrchy a dokonce i chození po stropech.