SKVĚLÁ soutěž kámošů stavitelů!

Chtěl bys spolu se svým nejlepším kámošem stavitelem vidět svůj úžasný návrh na konci filmu THE LEGO® MOVIE 2™?

Když se dvě fantazie srazí, stane se něco ohromného! Vytvoř tým s kamarádem, rodičem, bratrem nebo sestrou, vzdáleným bratrancem či sestřenicí, kamarádem na dopisování, mimozemským domácím mazlíčkem – zkrátka s kýmkoli! Pak zkombinováním vašich dvou nejoblíbenějších věcí vytvořte něco úžasného a kreativního. Podle následujících kroků nám pošlete obrázek vás dvou se svým úžasným výtvorem a budete mít šanci vyhrát!

Jak se přihlásit:

Vše musíte poslat do 31. července 2018, 23:59 středoevropského času – nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaše úžasné výtvory!

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Oficiální pravidla naleznete níže, ale nejdřív chceme něco říci o vašem soukromí!

Kvalitní hra obohacuje dětský život a pokládá základ pro pozdější dospělý život.  S tím, jak se technologie nadále vyvíjí, je součástí dospívání naučit se být chytrým a zodpovědným digitálním občanem. Proto chceme, abyste věděli, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme, jak vaše osobní údaje používáme, s kým je sdílíme a jak dlouho je plánujeme uchovávat.

Pro účely fungování této soutěže a výběru potenciálních výherců budeme od každého dětského účastníka a každého dětského kámoše stavitele shromažďovat následující osobní údaje:

•                     Fotografie

•                     Jméno

•                     Věk

•                     Adresa

•                     E-mailová adresa

Kromě toho budeme shromažďovat následující informace o rodiči nebo zákonném zástupci každého dětského účastníka a dětského kámoše stavitele:

•                     Jméno

•                     Adresa

•                     E-mailová adresa

Výše uvedené osobní údaje budeme používat a sdílet je s vybranými třetími stranami pouze pro tyto účely:

•            Zhodnocení a výběr potenciálního vítěze SKVĚLÉ soutěže kámošů stavitelů

•            Použití fotografie dětského účastníka a kámoše stavitele, křestních jmen a názvu země v rámci marketingových aktivit k propagaci soutěže a velkého filmu s názvem „LEGO® PŘÍBĚH 2™“ ve veškerých médiích

Druhy třetích stran, se kterými budeme vaše osobní údaje sdílet, jsou:

•            Zaměstnanci společnosti Warner Bros., kteří jsou zapojeni do této soutěže a produkce, režie a propagace filmu LEGO PŘÍBĚH 2

•            Společnosti poskytující cloudové úložiště (používané skupinou LEGO Group a našimi partnery)

Vaše údaje smažeme nejpozději do pěti (5) let od data, kdy byly shromážděny.  Vezměte prosím na vědomí, že pokud se stanete oficiálním vítězem soutěže, veškeré osobní údaje použité v závěrečných titulcích filmu LEGO PŘÍBĚH 2 budou použity na neomezenou dobu (to je vznešený způsob, jak říct napořád!).  Proto si prosím přečtěte text níže pro další podrobnosti, než se rozhodnete zapojit do soutěže. 

V LEGO Group je naším mottem „jen to nejlepší je dost dobré“.  Uvědomujeme si, že možná stále máte otázky týkající se způsobu použití vašich osobních údajů.  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak shromažďujeme vaše osobní údaje, s kým je sdílíme, jak je můžete opravit a jak nás můžete požádat, abychom je přestali používat, přejděte prosím sem: LEGO Group – pravidla nakládání s osobními údaji.

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Účastí v této soutěži soutěžící automaticky souhlasí, že budou vázáni těmito Oficiálními pravidly.

ÚČAST ANI VÝHRA NEJSOU PODMÍNĚNÉ JAKÝMKOLIV NÁKUPEM.  MNOZÍ SE ZÚČASTNÍ, JEN NĚKOLIK JICH VYHRAJE CENU.

1.                   Stručný souhrn: Účastníci se mohou spojit s kámošem stavitelem a postavit úžasný model, který spojuje jejich oblíbené věci, a mají tak šanci být součástí závěrečných titulků filmu LEGO® PŘÍBĚH 2™.  Účastníci musí odevzdat fotografie, na kterých budou oni a jejich model. Vítězové budou vybráni tvůrci filmu LEGO PŘÍBĚH 2.

2.                   Pořadatel: Tato soutěž je pořádána společností LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Dánsko.

3.                   Způsobilost: Chcete-li se zapojit do této soutěže, musíte být rezidentem Argentiny, Rakouska, Belgie, Bolívie, Kanady, Chile, Kolumbie, Kostariky, České republiky, Dánska, Ekvádoru, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Mexika, Nizozemska, Norska, Panamy, Paraguaye, Peru, Polska, Ruska, Singapuru, Jižní Koreje, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie, USA nebo Uruguaye.  

4.                   Omezení účasti:

Nejste způsobilí k účasti v soutěži, pokud jste vy nebo váš kámoš stavitel zaměstnancem, partnerem nebo blízkým rodinným příslušníkem zaměstnance skupiny LEGO Group nebo jakékoliv třetí společnosti nebo agentury, která je přímo spojena s vytvářením nebo s administrativními úkony, jež se týkají této propagační akce.

Jedna osoba může podat během přihlašovacího období jeden příspěvek.  Pokud bude v průběhu přihlašovacího období přijato více příspěvků od jednoho účastníka, bude do soutěže přijat pouze první příspěvek a ostatní příspěvky budou diskvalifikovány.

                                                            

4.           Termín pro přihlášení do soutěže:  Musíte podat přihlášku v rámci přihlašovacího období, které začíná 2. července 2018 v 00:01 středoevropského času a končí 31. července 2018 ve 23:59 středoevropského času („přihlašovací období“). Jakékoliv soutěžní příspěvky přijaté před nebo po tomto termínu jsou neplatné.

5.           Jak se přihlásit: Během přihlašovacího období proveďte následující kroky:

a)       Vytvořte tým se svým nejlepším kámošem stavitelem – kamarádem, rodičem, sourozencem, bratrancem nebo sestřenicí, sousedem nebo kýmkoliv jiným.  Jedinou podmínkou je, že váš kámoš stavitel musí souhlasit s tím, že bude vázán těmito Oficiálními pravidly.

b)       Pomocí kostek LEGO a dalších stavebních hracích dílků LEGO postavte výtvor, který spojuje vaše dvě nejoblíbenější věci na celém světě. Ty mohou být jakékoliv, pokud jsou vaše oblíbené.  Vy a váš kámoš stavitel se můžete dohodnout na dvou věcech nebo se můžete rozhodnout postavit výtvor z kostek LEGO, který spojuje vaši oblíbenou věc s oblíbenou věcí vašeho kámoše stavitele.  Co si vyberete, je jen na vás a vašem kámoši staviteli, s výhradou určitých omezení, jak je uvedeno níže. 

c)       Pořiďte fotografii, na které budete vy, váš kámoš stavitel a váš výtvor.

d)       Navštivte https://www.LEGO.com/themes/the-lego-movie-2/competition, otevřete a vytiskněte formulář pro odeslání a kopii těchto Oficiálních pravidel.

e)       Vyplňte a podepište formulář pro odeslání.  Nezapomeňte uvést jméno nebo název vašeho výtvoru.  Uvědomte si, že pokud jste vy nebo váš kámoš stavitel mladší 18 let, bude každý z vás také muset poskytnout podpis rodiče nebo zákonného zástupce s uvedením jejich souhlasu.

f)        Odešlete fotografii formuláře pro odeslání a svého výtvoru na e-mailovou adresu uvedenou na https://www.LEGO.com/themes/the-lego-movie-2/competition.

g)       Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré příspěvky ve veřejně přístupné online galerii v rámci internetové domény LEGO.com.  Zveřejněný obsah se bude skládat z poskytnuté fotografie, křestních jmen a ze země bydliště účastníka a kámoše stavitele a z názvu odevzdaného výtvoru.

6.           Pokyny a obsahová omezení:

              Pokyny:

 • Výtvor by měl být kombinací dvou z vašich oblíbených věcí, jak jste se vy a váš kámoš stavitel dohodli.
 • Fotografie by měla být pořízena vodorovně, na ní by měl být účastník, jeho kámoš stavitel a jejich výtvor, vše na jedné fotografii.
 • Všechny fotografie musí být pořízeny za přirozeného denního světla (bez blesku).  Pokud bude fotografie příliš tmavá, bude těžké vidět detaily vašeho výtvoru.
 • Prosíme, aby vaše fotografie byla focena před bílým nebo světlým pozadím, aby vizuální zaměření bylo na tvůrcích a jejich výtvoru.
 • Fotografie musí být barevné a v digitálním formátu.  Pro účast v této soutěži nebudou přijímány žádné vytištěné příspěvky ani příspěvky na filmu.
 • Fotografie musí mít rozlišení alespoň 3000 pixelů x 2500 pixelů.  Fotografie musí být ve formátu .jpg, .tiff nebo .png s maximální velikostí souboru 25 MB.  Všechny fotografie pořízené chytrým telefonem (např. iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel atd.) budou této velikosti vyhovovat.  Pokud budete posílat fotografie e-mailem z chytrého telefonu, ujistěte se prosím, že jste zvolili „skutečnou velikost“ nebo „původní velikost“, když se zobrazí výzva, jakou velikost fotografie připojit.
 • Musí být odevzdány pouze fotografie, ne videa.
 • Nenoste oblečení s viditelnými logy, materiálem chráněným autorskými právy nebo rušivými vzory, které jasně odvádějí pozornost od vašeho LEGO výtvoru.  Upřednostňovány jsou jednoduché barvy nebo vzory.
 • Jak účastník, tak kámoš stavitel musí být na fotografii vidět.  Oba musí být přímo čelem k fotoaparátu, s úsměvem a oběma očima otevřenýma.
 • Snažte se ve vašich fotografiích vyhnout odleskům.  Pokud nosíte brýle, mírné naklonění hlavy/brýlí by mělo pomoci snížit odlesk.
 • Soutěžní příspěvek nesmí být nikdy dříve zveřejněn v rámci jakékoliv jiné soutěže.
 • Vaše odevzdané fotografie musí být doprovázeny podepsaným formulářem o souhlasu. Formulář o souhlasu musí uvádět souhlas rodiče nebo zákonného zástupce pro osoby mladší 18 let, které jsou uvedeny na fotografii.

Obsahová omezení:

 • Soutěžní příspěvek nesmí obsahovat materiály, které porušují nebo ohrožují práva jiných osob, včetně (ale ne pouze) práva na soukromí, publicitu nebo na duševní vlastnictví.
 • Příspěvek nesmí znevažovat pořadatele nebo jakoukoliv jinou osobu či spolek spojené se soutěží.
 • Příspěvek musí zobrazovat pouze model soutěžícího, což musí být předmět, který je nebo by mohl být postavený z kostek LEGO a dalších dílků LEGO.  Při stavbě zaslaného soutěžního modelu mohou být využity pouze pravé kostky LEGO a další hrací prvky LEGO (včetně prvků LEGO® DUPLO®, LEGO Technic a LEGO MINDSTORMS®).  Příspěvek nesmí ani náznakem prozrazovat totožnost jakékoliv osoby kromě soutěžícího a jeho kámoše stavitele nebo obsahovat výrobky, ochranné známky nebo majetek vázaný autorským právem jiné osoby nebo obchodního uskupení. 
 • Příspěvek nesmí obsahovat materiál, který je nevhodný, nemravný, obscénní, nenávistný, nezákonný, urážlivý, hanlivý nebo nezdvořilý.
 • Příspěvek nesmí obsahovat materiál propagující fanatismus, rasismus, nenávist nebo zlobu namířenou proti skupině či jednotlivci, nebo propagující diskriminaci kvůli rase, pohlaví, vyznání, národnosti, handicapu, sexuální orientaci nebo věku.
 • Příspěvek nesmí obsahovat materiál, který je nezákonný, porušuje nebo protiřečí zákonům a omezením v zemi nebo oblasti, kde je příspěvek vytvořen.
 • Figurka z minifigurek a další postavy:  Pokud bude váš příspěvek obsahovat figurky LEGO Minifigurek nebo jiné figurky LEGO, zahrňte pouze postavy z následujících kategorií:
 • Hlavní postavy z filmu LEGO PŘÍBĚH™: Emmet, Hustěnka/Lucy, Vitruvius, Benny, Hodný polda / zlý polda, Kovovous, Unikitty™ nebo Lord Byznys, ale NE ze série LEGO Batman™;
 • postavy z jakékoliv sady LEGO City, LEGO NINJAGO®, LEGO Friends, LEGO Creator, LEGO Classic, LEGO NEXO KNIGHTS™ nebo LEGO Elves;
 • figurky z produktové řady LEGO Minifigurky s VÝJIMKOU těch, které jsou založeny na licencovaných vlastnictvích třetích stran, jako je Disney, Simpsonovi nebo LEGO Batman;
 • postavy z LEGO DUPLO® a LEGO Juniors s VÝJIMKOU jakýchkoliv postav LEGO DUPLO založených na jakýchkoliv postavách Disney, Marvel Super Heroes, DC Super Heroes, Jurského světa™ nebo jiných postavách třetích stran;
 • jakékoliv postavy nebo figurky spojené s výrobní řadou LEGO BOOST.

Příspěvky obsahující figurky z řady LEGO Minifigurky nebo jiné figurky LEGO založené na licencovaném vlastnictví třetích stran, jako jsou Disney, Star Wars™, Marvel Super Heroes, DC Super Heroes, Jurský svět, Simpsonovi nebo Minecraft™, budou odmítnuty.

 • DŮLEŽITÁ POZNÁMKA K VÝTVORŮM ZE STAVEBNICE LEGO DUPLO: Příspěvky vytvořené pomocí kostek LEGO DUPLO jsou přijatelné, ale musí se skládat pouze z dílků LEGO DUPLO.  Příspěvky zhotovené z kostek LEGO DUPLO v kombinaci s dílky LEGO standardní velikosti budou odmítnuty.

7.           Práva na duševní vlastnictví: Zasláním svého příspěvku poskytujete pořadateli svůj souhlas k udělení bezplatné, nevratné, trvalé (nebo funkční po dobu trvání práva na duševní vlastnictví), nevýhradní, sublicencovatelné licence k používání, reprodukování, upravování, zveřejňování a vystavování tohoto příspěvku v celku nebo po částech, a to celosvětově, a k jeho začlenění do jiných výtvorů, v jakékoliv formě, médiích nebo technologiích, které jsou v současnosti známé nebo budou v budoucnosti vynalezené, pro soutěžní nebo marketingové účely výrobků pořadatele.  Soutěžící souhlasí, že bude-li požádán, podepíše jakékoliv dokumenty, které bude pořadatel nebo jeho konstruktéři potřebovat, aby mohli plně využívat výše zmíněnou licenci, jež je podmínkou pro samotnou účast v soutěži. Tím, že účastník poskytuje pořadateli tuto licenci, zaručuje, že příspěvek nebude zveřejněn a že nezasahuje do práv na duševní vlastnictví jakékoli třetí strany.

              Nahráním svého příspěvku udělujete svolení k odeslání vašeho příspěvku do online galerie v rámci internetové domény LEGO.com, jak je podrobněji popsáno výše.   

8.           Cena(y): Výherce nebo výherci budou mít odevzdanou fotografii zobrazenou v průběhu závěrečných titulků filmu LEGO PŘÍBĚH 2.   Tato první cena je nepřenositelná a neexistuje žádná její peněžní alternativa.  Cena nemá žádnou peněžní hodnotu. 

              Počet cen, které budou uděleny, bude určen tvůrci filmu LEGO PŘÍBĚH 2 na základě jejich úsudku a podléhá technickým omezením.  Bude alespoň jeden vítěz a možná až 50 vítězů.

              Cena je podmíněna svou dostupností a pořadatel si vyhrazuje právo cenu případně nahradit jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty.

9.           Výběr potenciálních vítězů a šance na vítězství: Potenciální výherci budou vybráni členy režijního a produkčního týmu LEGO PŘÍBĚH 2 („porota“) od 3. srpna 2018. Porotci budou mít při výběru potenciálních výherců velkou volnost, avšak budou hledat příspěvky, které jsou zábavné, kreativní, originální a v souladu s celkovým duchem značky LEGO a filmů LEGO PŘÍBĚH.  Šance na vítězství závisí na dovednostech a talentu soutěžícího, které bude hodnotit porota podle vlastního úsudku, a na počtu obdržených platných příspěvků.  Rozhodnutí poroty a pořadatele jsou konečná.

10.         Obdržení ceny: Potencionální vítězové budou kontaktováni prostřednictvím zadané e-mailové adresy 6. srpna 2018. Potencionální vítězové budou mít deset (10) dní od data oznámení výhry k vyplnění a navrácení potřebných dokumentů. Pokud potencionálního vítěze soutěže nebude možné kontaktovat, nepřihlásí se v rámci deseti (10) dnů od oznámení nebo nevyplní správně zaslanou dokumentaci, bude v souladu s výběrovým postupem uvedeným výše ze všech zbylých platných příspěvků přijatých před uplynutím lhůty vybrán nový potenciální vítěz.

11.         Potvrzení potencionálních vítězů:  Všichni potenciální vítězové hlavní ceny budou požádáni, aby vyplnili a zaslali zpět sadu dokumentů, která bude obsahovat (i) prohlášení o způsobilosti; (ii) prohlášení o zbavení právní odpovědnosti; (iii) souhlas se zveřejněním (pokud to neodporuje zákonu) a (iv) formulář o přijetí ceny. Pokud je potenciální vítěz dle pravidel v místě bydliště považován za nezletilého, musí příslušnou dokumentaci podepsat také rodič nebo zákonný zástupce.  Potenciální výherci budou rovněž požádáni, aby poskytli podpis kámoše stavitele potenciálního vítěze (a případně rodiče nebo zákonného zástupce kámoše stavitele) na dokumentech pro vítěze.  Po obdržení úplné výherní dokumentace a po potvrzení porotců a pořadatele bude potencionální výherce potvrzen jako vítěz soutěže (dále jen „vítěz“).

12 .         Ochrana osobních údajů: Účastí v soutěži souhlasíte, že vaše osobní údaje budou použity pro účely popsané v těchto Oficiálních pravidlech a v souladu s našimi pravidly nakládání s osobními údaji, které lze najít na https://www.LEGO.com/cs-cz/legal/legal-notice/privacy-policy-full.

Společnost zodpovědná za zacházení se všemi osobními údaji je LEGO System A/S na adrese Aastvej 1, 7190 Billund, Dánsko.

Účastí v této soutěži udělujete své svolení k tomu, aby skupina LEGO Group sdílela váš příspěvek se společností Warner Bros., aby usnadnila posouzení příspěvků zaslaných do této soutěže.

Účastí v soutěži souhlasíte, že máte přečtená naše Pravidla nakládání s osobními údaji, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

13.                     Dodatečná pravidla

 • Příspěvky nebudou vráceny.  Všechny příspěvky, kromě fotografií zaslaných ve spojení se soutěží, se stávají majetkem pořadatele a mohou být použity pro jakékoliv marketingové aktivity.
 • Pokud se stanete vítězem, souhlasíte, že pořadatel smí použít vaše křestní jméno a město nebo zemi trvalého bydliště při vyhlášení výherce této soutěže.
 • Pořadatel nijak nezodpovídá za ztracené, špatně odeslané, poškozené, nekompletní nebo nečitelné materiály související s příspěvky nebo za příspěvky nedoručené do závěrečného termínu zasílání soutěžních příspěvků.
 • Pořadatel a společnost Warner Bros. nemají a nepřijímají žádnou odpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo zklamání způsobené účastníkům této soutěže do zákonem povoleného rozsahu. Nic nevylučuje odpovědnost pořadatele a společnosti Warner Bros. za smrt nebo osobní zranění, které vzniknou v důsledku jejich nedbalosti.
 • Příspěvek vzniklý způsobem, který podle rozumné úvahy pořadatele odporuje zásadám těchto Oficiálních pravidel nebo je ze své podstaty nespravedlivý k ostatním soutěžícím, bude shledán neplatným a může mít za následek vaši diskvalifikaci ze soutěže.

•      Ohlášení získání ceny a platba jakýchkoliv případných daní, vládních poplatků a jiných výdajů vzniklých výhrou ceny jsou plně v odpovědnosti vítěze ceny, pokud není uvedeno jinak. Výhercům doporučujeme ověření místních zákonných podmínek v oblasti daní. 

 • Tato Oficiální pravidla se řídí a jsou v souladu s dánskými zákony.

LEGO, logo LEGO a DUPLO jsou ochranné známky společnosti LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.