Velma Staplebot

„Chtěl byste si domluvit schůzku nebo mám zavolat mikromanažery?“

Arogantní osobní asistentka prezidenta Byznyse, Velma Staplebot, je zodpovědná za to, aby její šéf dodržoval přesný harmonogram, ruší nevyhovující schůzky a nepouští k němu do kanceláře na vrcholku věže Octanu ani piráty, ani neohlášené návštěvníky.

Ale mechanická slečna Staplebot není pouhou asistentkou. Jako jedna z nejvěrnějších zaměstnankyň prezidenta Byznyse je také jedna z mála (dobrá, možná ne z mála), kdo zná jeho největší tajemství: a to, že je doopravdy zlým lordem Byznysem, který chce ovládat celý LEGO svět!