Strážce galaxie

„Strážci galaxie neunikne žádná vesmírná hrozba!“

Členové galaktické stráže jsou elitní jednotky hrdinů z hlubin vesmíru a jsou posíláni do těch nejvzdálenějších částí galaxie, aby bojovali s kosmickým zlem, ať už se objeví kdekoliv. Se svým služebním brněním a taktickými počítači ve své helmě mají vybavení, trénink a odhodlání k tomu vždy misi dokončit.

Aby ses k nim mohl(a) přidat, musíš být tvrdý(á) jako vesmírné hřebíky, musíš být schopen(na) odolat moci pluuvianské mozkové bestie a kontrolovat mysl nebo zadržet dech ve vakuu alespoň na 42 kvarkoidů. Většina nováčků odpadne, ale ti, kteří vydrží, jsou nejlepší z nejlepších, připravení bránit vesmír od mezihvězdných nebezpečí jakéhokoliv typu – bez ohledu na to, kolik očí, drápů nebo chapadel mají!