Průzkumník

„Pane bože, myslím, že jsem objevil něco nového!“

Průzkumník cestuje po celém světě při hledání nových míst, zvířat a rostlin, které objevuje a studuje. Čím exotičtější a těžší k objevení něco je, tím je radši!

Kdykoliv najde něco neobvyklého, vždy si to nakreslí a zapíše do svého deníku a doufá, že se jeho deník jednou stane nejprodávanější knihou. Svět je prostě plný vzrušujících nových překvapení, když jsi průzkumníkem!