Superman™

Kal-El byl na Zemi poslán z umírající planety Krypton ještě jako dítě a byl nalezen farmáři Martou a Jonathanem Kentovými. Adoptovali ho jako svého syna, pojmenovali ho Clark a naučili ho morálním zásadám. Jak Clark vyrůstal, záření z pozemského Slunce mu dalo mimořádné schopnosti, včetně nadlidské síly, rychlosti a nezranitelnosti. Také umí létat a jeho oči mají rentgenové, tepelné, mikroskopické a teleskopické vidění. Jako Superman™ je symbolem pravdy a spravedlnosti a oddal svůj život ochraně lidstva.