Jaký byl začátek Technic? Měli jsme to štěstí promluvit si s Janem Ryaa, jedním ze zakladatelů Technic v 70. letech, kdy pracoval s dalším návrhářem, Erikem Bachem. V jednu chvíli přestali tito dva brát kostku jen jako kostku. Začali pracovat pouze se svým nářadím a několika dobrými nápady a jejich cílem bylo změnit pár věcí.

Když LEGO Group vydala v roce 1977 svou první ‘Technickou sadu’, byly přidány nové součástky, které měly za úkol napodobovat realistické technické funkce. Podpěry a plošiny, ozubená kola, osy, spoje a speciální díly, kola a pneumatiky, které se v roce 1977 staly součástí Technic byly všechny zbrusu nové a všechny byly výsledkem práce a postoje ke stavění modelů, jenž zaujali Jana Ryaa a Erika Bacha.


Od prvních pokusů vytvořit modelové stroje a mechanické hračky, jenž byly pro myšlenku Technic tím hlavním, až k tomu, kde je LEGO Technic dnes, vedla dlouhá cesta. Je to fascinující příběh, který ukazuje, jak se díky zdokonalování různých nápadů koncept Technic rozrůstal, jak se zkoušely nové techniky a jak se děti i dospělí neustále vypořádávali s tímto novým způsobem stavění. 

Na začátku 70. let byl Jan Ryaa jedním z prvních LEGO návrhářů, který si pohrával s myšlenkou stavět auta, používat velké kostky LEGO Mobil v žluté, červené a modré barvě s příčnými nápravami a ozubenými koly. Z těchto součástek byly postaveny vystavované modely a nebylo ani v plánu je vyrábět ve větším množství nebo je dokonce prodávat. 

V jednu chvíli začal Jan uvažovat a tvořit a zkoušel rozdělovat kostky na menší celky - z velikosti 4x4 na 4x2. Díky tomu mohl stavět menší modely. Poté se potkal s dalším LEGO návrhářem, Erikem Bachem, který se zkoušel vydat opačnou cestou. Erik chtěl stavět větší, mohutnější a stabilnější modely. Čím jsou modely větší, tím je stabilita větším a větším problémem; není těžké postavit velký dům, ale model auta (například) se pod svou vahou začne rychle prohýbat.

Nejprve zkusili Jan a Erik prodloužit kolíky na kostkách, ale to bylo k ničemu. Potom zkusili ložiska a jak se nakonec ukázalo, tímto nápadem začali novou éru. Pomalu ale jistě začali stavět z nových součástek a jako první zkoušeli auta, protože ta byla vždy nejoblíbenější. Erik Bach se zajímal o zemědělské stroje, takže bylo zřejmé, že kromě aut budou muset postavit i traktor. 

Svým způsobem byly počáteční dny Technic opravdovou objevnou cestou. Jan a Erik pracovali společně, nápady neustále přicházely a zase odcházely. Jan postavil část, Erik k ní přistavil něco dalšího a projekty si šly svou cestou dále a dále, dokud se nedostaly do bodu, kdy už se k nim nedalo nic více přidat. V určitý moment bylo rozhodnuto, že budou vybrány první modely Technic a že budou postaveny jako mini modely: První byly auto a traktor a o rok později se k nim připojila helikoptéra. 

Hnala je jejich vlastní iniciativa, a tak bylo hlavní výzvou při téměř všech jejich snahách postavit auto (nebo traktor) najít způsob, aby byly modely pevné a stabilní. Protože pracovali s výrobky Mobil, které byly v té době na trhu, ať už přišli s čímkoliv, vždy to bylo bez problémů přijato a oni opět mohli pokračovat ve vynalézání a hraní. 

Během druhé poloviny sedmdesátých let se cesty Jana a Erika pomalu rozcházely, protože každý z nich pracoval na něčem jiném. Erik pokračoval ve vývoji součástek a Jan se soustředil na stavbu modelů. Jedním z prvních výsledných výrobků s tohoto nového rozdělení práce v týmu Technic byla malá motokára z roku 1978.