• Moc temné strany Síly si uvědomíš až na konci.

    CÍSAŘ PALPATINE