Povstalci na záchranné misi - 2. část

10 12. 2015