SLITHRAA

Původní majitel kouzelné hole Hypnobrai a velitel kmene Hypnobrai.

Slithraa byl vůdcem kmene Hypnobrai před Skalesem a také byl vlastníkem Hole Hypnobrai. Když se Skalesovi podařilo hůl ukrást, vyzval Slithraa k souboji v Plazivé aréně. Skales porazil Slithraa pomocí bojového umění Fang-kwon-do a stal se tak velitelem kmene.