MISTR KOSY GHOULTAR

Ghoultar byl po fyzické stránce jeden z nejsilnějších přízraků a také Morrovův věrný velitel. Byl plně oddaný a vždy se rád řídil rozkazy, pokud je tedy dokázal pochopit. Nikdy ale nebyl nejbystřejší z přízraků. Ve skutečnosti bylo u Ghoultara, když byl zmatený, dost možné, že způsobí zkázu ve svých vlastních řadách. Měl dvě slabosti – jednou z nich byla hudba, kterou zbožňoval, a druhou Chenovy nadýchané taštičky. Nadobro byl zničen poté, co byla poražena Preeminent.