GARMATRON

Garmatron byla neskutečně mocná zbraň, kterou sestrojil Lord Garmadon. Na jeho povel sesbírala Kamenná armáda zlovolnou látku zvanou Temná hmota, jenž byla k sestrojení vozidla nezbytně potřebná, a následně do ní byla nabita energie z Nebeských hodin. Garmatron dokázal vystřelovat Temnou hmotu, čímž narušoval rovnováhu mezi světlem a temnotou ve světě NINJAGO. Byl využit i během Overlordových útoků na NINJAGO City a následně přeměněn na mocnou pevnost, která dokázal vystřelovat Temnou hmotu na několik cílů najednou. Lidé a věci zasažené Temnou hmotou se stávali zlými. Konečný souboj Lloyda proti Overlordovi se odehrál na věžích této pevnosti. Když se zdálo, že je Overlord zničen, zmizel s ním i Garmatron a nikdy ho už nikdo nespatřil.

Nindža Dojo
Blesk
Čepel Živlů
4,5 kostky
Vynalézání různých zařízení