POCHODŇOVÁ HORA

Pochodňová hora, která se tyčí nad Písečným mořem, je obrovskou sopkou. Potůčky do ruda rozžhavené lávy stékají po úpatích hory a jsou tak rozpálené, že dokáží roztavit i železo a ocel, jakoby to byl pouhý papír. Teplota v jádru Pochodňové hory dosahuje až tří miliard stupňů Celsia, díky čemuž je to jediné místo v celém světě NINJAGO, kde je dostatečná teplota k roztavení mečů Fangblade. Nindžové se sem vydali právě za tímto účelem, ale protože jim to Pythor překazil, nemohli svůj úkol splnit.

Nindža Dojo
Blesk
Čepel Živlů
4,5 kostky
Vynalézání různých zařízení